Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Hoa Văn
Bài Viết Của
Hoa Văn
Thơ của Hoa Văn: Hư Không… (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Xuân Về Trên Áo Phù Vân (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn : Chữ Tâm/Thế Tục (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Hãy Đón Thu Như Đón Cuộc Đời (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Mây Khói, Cuối Nẻo,….(Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Xuân Về Trên Áo Phù Vân (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Xuân Trên Tờ Lịch Nhiệm Mầu (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn Tiếc Thương Cha Trần Cao Tường (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Ngồi Đây Mà đếm Lá Vàng (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ Hoa Văn (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ Hoa Văn: Phủi Sao Cho Hết Bụi Đời (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ Hoa Văn: Mưa Đời Cũng Nhạt Áo Thơ (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ Hoa Văn: Ngọc Nắng Vàng Thơ (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ Hoa Văn: nếu phải luân hồi, nhìn về lối ấy, tụ tan
Còn nhau sao chẳng thương nhau (thơ)
Thơ Hoa Văn - tình yêu lục bát
Che Đời Mưa Bay: Cầu nắng - Nắng non - Thâm căn
Tôi yêu tôi một kiếp người
Thơ Hoa Văn: Che Đời Mưa Bay: Nghiệt ngã, Vô tình, Một chuyến đò thơ
Thơ Hoa Văn: Che Đời Mưa Bay - Lục đạo luân hồi - Hẹn - Đã lỡ rong chơi
Che Đời Mưa Bay (thơ): Chẳng có gì - Tận cùng - Mong manh.
Thơ Hoa Văn: Che Đời mưa Bay - Nỗi buồn lưu vong - Lạ thường - Đời hoan lạc.
Che Đời Mưa Bay: Mai ta về lại phương Đông - Gửi bạn bệnh nan y - Địa Đàng hồng
Thơ Hoa Văn: Che Đời Mưa Bay: Vớ vẩn - Nẻo về - Xẻ chia.
Thơ Hoa Văn - Che Đời Mưa Bay: Tặng Vinh Hồ: Bên Này Biển Muộn, Ngộ, Khai Ngộ
THƠ HOA VĂN: “THÓI ĐỜI” CÒN MÃI THÓI ĐỜI, TÌM QUÊN, SINH VÀ DIỆT

“Thói Đời” Còn Mãi Thói Đời

 

Trúc Phương ôm khúc nhạc tình

“Thói Đời” còn mãi quẩn quanh thói đời

Người về quê mới ngậm ngùi

Dẫu sao thì cũng là nơi an bình

Cõi người ta, những giành tranh

Áo cơm sau trước lợi danh chẳng gì

Lối về chưa vội vàng đi

Thì mai mốt cũng lià chia khôn lường

Nổi chìm trong bể nhiễu nhương

Thực hư đời khó tỏ tường trắng đen

Gần xa bao chuyện đớn hèn

Được thua đầu cuối lụy phiền sớm hôm

Đã đành cái mất cái còn

Chẳng qua vận nước gặp cơn thủy hồng

Thương người nhạc sĩ long đong

Nước non vẫn nước non-lòng xôn xao

Lối ra cùng với đường vào

Còn đâu thân thế thanh cao nữa và

Tình nào để được đơm hoa

Chỉ còn đây đó bài ca “Thói Đời”.

 

TÌM QUÊN

 

Tạ ơn thì vẫn tạ ơn đời

Ta, gã thơ gàn cõi tục chơi

Phú quý có chi mà bận bịu

Vinh hoa gió thoảng với mây trôi

 

Tình nào cũng chỉ là tình lụy

Khép cánh ưu tư ủ mặt tìm

Mường tượng đã nghe lòng trống trải

Thôi về cõi nhớ để tìm quên.

 

SINH VÀ DIỆT

 

Sức rồi cũng khánh kiệt

Nhưng lòng chẳng bể dâu

Ta như con chim sâu

Tìm ăn trên lá biếc

Cái sinh và cái diệt

Tất cả đều như nhau

Là người ai cũng biết

Cứ vui cho bớt sầu.

Tác giả: Hoa Văn
   dunglac@gmail.com