Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Hoa Văn
Bài Viết Của
Hoa Văn
Thơ của Hoa Văn: Hư Không… (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Xuân Về Trên Áo Phù Vân (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn : Chữ Tâm/Thế Tục (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Hãy Đón Thu Như Đón Cuộc Đời (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Mây Khói, Cuối Nẻo,….(Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Xuân Về Trên Áo Phù Vân (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Xuân Trên Tờ Lịch Nhiệm Mầu (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn Tiếc Thương Cha Trần Cao Tường (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ của Hoa Văn: Ngồi Đây Mà đếm Lá Vàng (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ Hoa Văn (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ Hoa Văn: Phủi Sao Cho Hết Bụi Đời (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ Hoa Văn: Mưa Đời Cũng Nhạt Áo Thơ (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ Hoa Văn: Ngọc Nắng Vàng Thơ (Làng Văn Hữu Dũng Lạc)
Thơ Hoa Văn: nếu phải luân hồi, nhìn về lối ấy, tụ tan
Còn nhau sao chẳng thương nhau (thơ)
Thơ Hoa Văn - tình yêu lục bát
Che Đời Mưa Bay: Cầu nắng - Nắng non - Thâm căn
Tôi yêu tôi một kiếp người
Thơ Hoa Văn: Che Đời Mưa Bay: Nghiệt ngã, Vô tình, Một chuyến đò thơ
Thơ Hoa Văn: Che Đời Mưa Bay - Lục đạo luân hồi - Hẹn - Đã lỡ rong chơi
Che Đời Mưa Bay (thơ): Chẳng có gì - Tận cùng - Mong manh.
Thơ Hoa Văn: Che Đời mưa Bay - Nỗi buồn lưu vong - Lạ thường - Đời hoan lạc.
Che Đời Mưa Bay: Mai ta về lại phương Đông - Gửi bạn bệnh nan y - Địa Đàng hồng
Thơ Hoa Văn: Che Đời Mưa Bay: Vớ vẩn - Nẻo về - Xẻ chia.
Thơ Hoa Văn - Che Đời Mưa Bay: Tặng Vinh Hồ: Bên Này Biển Muộn, Ngộ, Khai Ngộ
THƠ HOA VĂN: CHE ĐỜI MƯA BAY - MÙ MƯA, LỤC BÁT EM

MÙ MƯA

Ai xui bỏ phố lên rừng

Áo tù vội mặc nà lòng quặn đau

Tình người cau mặt nhìn nhau

Cơm tù một thuở đủ sầu trăm năm

Sầu rơi rớt lạnh chiếu nằm

Đó đây lũ ngố chờ ăn máu tù

Ngày làm một gã tiều phu

Vào rừng đốn củi đêm hơ tim buồn

Cai tù ngó mặt hoàng hôn

Ngẩn ngơ một lũ cáo chồn thay lông

Còn gì đâu núi đâu sông

Đỏ hồng một bọn nát lòng tổ tiên

Vàng sao tối mặt trăng hiền

Nơi đây sắt máu hiện nguyện mặt thù

Bốn mùa những khói sương thu

Miền Nam nắng tắt mưa mù lối xưa

Ngày về vàng võ tâm tư

Đời tù ngục cũng buồn như lá rừng.

 

LỤC BÁT EM

Dẫu còn vui dẫu còn buồn

Vẫn yêu lục bát vuông tròn ca dao

Lời thơ viết giữa ba đào

Tím đêm trầm mặc hồn trào tay hoa

Bậm môi nghĩ chuyện sơn hà

Ra đi sinh tử vẫn là tử sinh

Một lòng son một bóng mình

Lượng tâm từ đã tự tình cho xưa

Một trời ta một cõi thơ

Sáng trong tâm tưởng còn trơ phận người

Thắng, thua vẫn tạ ơn Trời

Một cơn say một cuộc đời có, không

Đói thân mấy thuở đã từng

Nghiã ân cũng bọt bèo cùng gió mây

Người ơi! vinh nhục đã đầy

Mong chi một chút danh này hư danh.  

 

 

 

Tác giả: Hoa Văn
   dunglac@gmail.com