Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Hữu Thuần
Bài Viết Của
Trần Hữu Thuần
Mời đọc sách: Tiến Đến Cách Xử Lý Mục Vụ về Văn Hóa (do Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa của Tòa Thánh)
Giáo hoàng và báo chí (bài của Fr. Raymond J. de Souza)
Đổi mới trong tiếp diễn: Diễn dịch của Giáo hoàng Benedict về Vatican II
Khoa học, kỹ thuật và tương lai con người - Một hướng dẫn mới về đạo đức sinh học từ Vatican
Ý nguyện tự do, tiền định và chủ thuyết định đoạt - chương 3: Tự Do
Giọng nói tiếng Việt Nam từ Bắc vô Nam
Ý nguyện tự do, tiền định và chủ thuyết định đoạt (Sách): chương 1
Điểm sách (205): Sinh vật cao cấp: Vẻ đẹp, trang nhã, và sự kỳ lạ của xã hội côn trùng (của Bert Hölldobler và Edward O. Wilson)
Điểm sách (204): Chẳng ai nhìn thấy Thiên Chúa (của Michael Novak)
Điểm sách (200): Tiếp nhận quà tặng của tình bạn: Khuyết tật trầm trọng, Nhân chủng thần học, và đạo đức (của Hans S. Reinders)
Chuyện ngắn ngủn
Điểm sách (199): Ayatollah[1] xin không đồng ý: Nghịch lý của Iran hiện đại (của Hooman Majd)
Điểm sách (198): Chết với gián đoạn (của José Saramago, Margaret Jull Costa dịch)
Điểm sách (197): Vatican: Bí mật và kho tàng của thành thánh (của Michael Collins)
Điểm sách (196): Phát súng bạn bè: Song tấu (của A. B. Yehoshua, Stuart Schoffman dich từ tiếng Hebrew)
Điểm sách (195) : Ngoại giao bí mật của Vatican (của Charles R. Gallagher, S.J.)
Điểm sách (193): Lòng thương xót: Một cuốn tiểu thuyết (của Toni Morrison)
Điểm sách (192): Chị Teresa (của Barbara Mujica)
Điểm sách (191): Chân lý được tranh cãi: Hồi ức II (của Hans Küng)
Điểm sách (190): Vùng đất ngọt ngào của tự do: cuộc đấu tranh bị lãng quên cho nhân quyền ở miền Bắc (của Thomas J. Sugrue)
Điểm sách (189): Đức Kitô trong Phúc âm của năm phụng vụ (của Raymond E. Brown)
Điểm sách (188): Ân sủng tổ tiên (của Diarmuid O.Murchu)
Điểm sách (187): Lincoln: Tiểu sử một nhà văn (của Fred Kaplan)
Điểm sách (186): Bỏ lại đàng sau hay để bị mụ mẫm: Nguy hiểm khôn khéo của việc phổ cập thời tận cùng (của Gordon L. Isaac)
Điểm sách (185): Theo dòng đời: Dõi theo niềm tin tôn giáo, thực hành, và thay đổi (của Michelle Dillon và Paul Wink)
ĐIỂM SÁCH (1076): ĐẠO GIẢI THOÁT: THĂM DÒ MÔI SINH HỌC VỀ CHUYỂN HÓA (CỦA MARK HATHAWAY VÀ LEONARDO BOFF)

(The Tao of Liberation: Exploring the Ecology of Transformation by Mark Hathaway and Leonardo Boff . Foreword by Fritjof Capra. Maryknoll: Orbis, 2009. 448 trang. $35 nguyên thủy; $13.130-25.55 tại amazon.com) 

Bài của Mary-Paula Cancienne, RSM, Georgian Court University, 900 Lakewood Ave., Lakewood, NJ 08701
Nguồn: The Catholic Books Review, 2011

Trần Hữu Thuần (dịch)

Trong Đạo giải thoát (The Tao of Liberation), Mark Hathaway (nhà giáo dục người lớn và nhà hoạt động môi trường) và Leonardo Boff (nhà thần học và cây bút chính trị về thần học giải thoát, môi sinh, và tâm linh) phối hợp sự rộng rãi của kinh nghiệm, cam kết, và đam mê của họ trong một nỗ lực kéo dài người đọc vượt quá các giả định của họ liên quan đến tai biến môi sinh chúng ta đối mặt. H. và B. đưa ra một cách xử lí rộng rãi, tập trung tài liệu lịch sử, kinh tế, khoa học, tâm lí, và tâm linh qua nhiều nền văn hóa, truyền thống và môn học hấp dẫn quí vị đến suy tư sâu sắc, có lẽ thậm chí cách khác biệt, về chúng ta đang ở đâu, làm sao chúng ta đến nơi đây, và phương hướng các chọn lựa của chúng ta phải đưa ra để ở đó trở nên một thế giới hợp lí, lành mạnh, và đẹp đẽ cho mọi sự sống trên Quả đất trong tương lai.

Bản văn bao gồm mười hai chương, chia ra ba phần chính: thăm dò các trở ngại; vũ trụ học và giải thoát; và đạo giải thoát. Các tác giả xử lí dự án của họ bằng cách sử dụng sự uyên bác căn bản của Đạo đức kinh (Tao Te Ching) nhằm nêu bật tính duy nhất của vật chất, năng lượng, và tinh thần, nhu cầu cho con người đi theo sự uyên bác của tạo dựng và nhu cầu của chúng ta tìm kiếm một thể loại hài hòa với bản chất của sự sống. Một ưu điểm chính của tác phẩm này là xuyên suốt bản văn, các tác giả dấn thân vào các nhận thức của nhiều truyền thống và môn học tâm linh, kể cả khoa học đương thời. Ví dụ, H. và B. ủng hộ sự phân biệt giữa chủ thể và đối thể tìm thấy trong chủ thuyết Thiên Chúa khắp nơi (panentheism), nhưng chứng minh làm sao sự thiếu phân biệt trong chủ thuyết Thiên Chúa khắp nơi có vấn đề vì nhiều lí do, cách riêng theo môi sinh học bởi vì chủ thuyết Thiên Chúa khắp nơi phác họa mọi vật chất và kinh nghiệm như là thần chúa và đồng giá trị, do đó không thừa nhận sự khác biệt hoặc có một phương tiện để phàn đoán theo đạo đức các hành động khác nhau. Một ghi chú khác, họ nêu bật các kì công của vũ trụ được khám phá gần đây hơn và cung cấp các ức đoán thêm vào những gì không thể nhìn thấy hoặc chứng minh được, những gì họ nói đến như là trật tự liên quan (implicate order), và làm sao mọi sự, thậm chí hư vô (no-thing), đang hiệp thông với mọi sự khác trong vũ trụ. Ở đây, việc họ rút ra các nhận thức về Thiên Chúa Ba Ngôi Kitô giáo đi vào đối thoại với khoa học đương thời.

Các tác giả tin rằng giải thoát khỏi các nhận thức, các niềm tin, và các thói quen áp bức cá nhân và tập thể là thiết yếu. Họ khảo sát các hệ thống dựa trên tính chi phối, bóc lột, và lớn mạnh không giới hạn, ví như chủ thuyết tư bản, và, thay vào đó, họ bào chữa cho các hệ thống và cách thực hành tìm giá trị trong việc phát triển phẩm chất. Ở đây, một phê bình môi sinh chủ thuyết bình quyền là hữu dụng, cũng như giá trị đạo đức Công giáo về “tính phụ trợ” (subsidiarity).

H. và B. tin rằng nếu chúng ta không lấy lại và tư duy lại vị trí và vai trò của hiện thân con người trong tạo dựng, nghĩa là, một chủng loại trong các nhiều chủng loại nhưng với tài năng và trách nhiệm của một thể loại riêng biệt về ý thức, chúng ta sẽ không ngăn chặn một quang cảnh rất tối tăm nơi, chắc chắn, những ai bị bỏ ra ngoài lề nhất (mọi thể loại) sẽ chịu đau khổ rất nhiều. Tuy nhiên, họ đầy hi vọng, nhưng với một sự đầy hi vọng cam kết với trí tưởng tượng tập thể, cách thực hành tâm linh sâu sắc, chấp nhận các giới hạn, một kiên quyết chăm sóc, các nỗ lực phân biệt uyên bác, và một nhận thức về bản chất đẹp đẽ, phức tạp, qua lại của vũ trụ. Trong các gợi ý của họ, họ khuyến khích một sự chấp nhận vững chắc Hiến chương Quả đất (Earth Charter).

Thậm chí nếu quí vị không đồng ý hoặc chấp nhận phân tích, ý niệm, hoặc gợi ý của các tác giả, quí vị ít nữa đã dấn thân vào bản văn này. Bản văn, tự nó, là một kinh nghiệm giải thoát, rất xứng đáng Huy chương vàng Nautilus năm 2010 (2010 Nautilus Gold Medal) về Vũ trụ và khoa học mới (Cosmology and New Science). Trong khi Đạo giải thoát chắc chắn không phải cho người bắt đầu, nó sẽ là một thách thức lành mạnh cho sinh viên cử nhân, nếu được giúp đỡ, và chắc chắn cho sinh viên cao học nghiên cứu môi sinh, các khoa học xã hội, kinh tế, thần học, tâm linh, hoặc đạo đức.

 

Tác giả: Trần Hữu Thuần
   dunglac@gmail.com