Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Hữu Thuần
Bài Viết Của
Trần Hữu Thuần
Mời đọc sách: Tiến Đến Cách Xử Lý Mục Vụ về Văn Hóa (do Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa của Tòa Thánh)
Giáo hoàng và báo chí (bài của Fr. Raymond J. de Souza)
Đổi mới trong tiếp diễn: Diễn dịch của Giáo hoàng Benedict về Vatican II
Khoa học, kỹ thuật và tương lai con người - Một hướng dẫn mới về đạo đức sinh học từ Vatican
Ý nguyện tự do, tiền định và chủ thuyết định đoạt - chương 3: Tự Do
Giọng nói tiếng Việt Nam từ Bắc vô Nam
Ý nguyện tự do, tiền định và chủ thuyết định đoạt (Sách): chương 1
Điểm sách (205): Sinh vật cao cấp: Vẻ đẹp, trang nhã, và sự kỳ lạ của xã hội côn trùng (của Bert Hölldobler và Edward O. Wilson)
Điểm sách (204): Chẳng ai nhìn thấy Thiên Chúa (của Michael Novak)
Điểm sách (200): Tiếp nhận quà tặng của tình bạn: Khuyết tật trầm trọng, Nhân chủng thần học, và đạo đức (của Hans S. Reinders)
Chuyện ngắn ngủn
Điểm sách (199): Ayatollah[1] xin không đồng ý: Nghịch lý của Iran hiện đại (của Hooman Majd)
Điểm sách (198): Chết với gián đoạn (của José Saramago, Margaret Jull Costa dịch)
Điểm sách (197): Vatican: Bí mật và kho tàng của thành thánh (của Michael Collins)
Điểm sách (196): Phát súng bạn bè: Song tấu (của A. B. Yehoshua, Stuart Schoffman dich từ tiếng Hebrew)
Điểm sách (195) : Ngoại giao bí mật của Vatican (của Charles R. Gallagher, S.J.)
Điểm sách (193): Lòng thương xót: Một cuốn tiểu thuyết (của Toni Morrison)
Điểm sách (192): Chị Teresa (của Barbara Mujica)
Điểm sách (191): Chân lý được tranh cãi: Hồi ức II (của Hans Küng)
Điểm sách (190): Vùng đất ngọt ngào của tự do: cuộc đấu tranh bị lãng quên cho nhân quyền ở miền Bắc (của Thomas J. Sugrue)
Điểm sách (189): Đức Kitô trong Phúc âm của năm phụng vụ (của Raymond E. Brown)
Điểm sách (188): Ân sủng tổ tiên (của Diarmuid O.Murchu)
Điểm sách (187): Lincoln: Tiểu sử một nhà văn (của Fred Kaplan)
Điểm sách (186): Bỏ lại đàng sau hay để bị mụ mẫm: Nguy hiểm khôn khéo của việc phổ cập thời tận cùng (của Gordon L. Isaac)
Điểm sách (185): Theo dòng đời: Dõi theo niềm tin tôn giáo, thực hành, và thay đổi (của Michelle Dillon và Paul Wink)
ĐIỂM SÁCH (1082): ĐỨC TIN CỦA CHÍNH HỌ: SỰ ỔN ĐỊNH VÀ THAY ĐỔI TRONG TÍNH TÔN GIÁO CỦA THANH NIÊN MĨ (CỦA LISA D. PEARCE VÀ MELINDA LUNDQUIST DENTON)

(A Faith of Their Own: Stability and Change in the Religiosity of America's Adolescents by Lisa D. Pearce and Melinda Lundquist Denton. Oxford University Press, 2011, 248 trang. $24.95 nguyên thủy; $15.37-22.22 tại amazon.com)

Bài của Noelle Moller, 505 Sandra Lane, Cary, IL 50013
Nguồn: The Catholic Books Review, 2011

Trần Hữu Thuần (dịch)

Trong cuốn sách gần đây của họ, Đức tin của chính họ (A Faith of Their Own), Lisa Pearce và Melinda Lundquist Denton tìm cung cấp nhận thức về các phức tạp của tính tôn giáo của thanh niên Mĩ khi họ lớn lên qua giai đoạn ba năm. Để hoàn thành điều này, họ sử dụng một cách xử lí nhiều chiều kích tập chú vào ba chiều kích chính của tính tôn giáo: nội dung (content) (niềm tin tôn giáo), hạnh kiểm (conduct) (hành động tôn giáo), và tính trung tâm (centrality) (nổi bật), được nói đến trong sách như là “ba C.”

Nhìn chung, cuốn sách này hoàn thành mục tiêu đó. Nó cung cấp người đọc nhận thức to lớn vào đời sống của thanh niên Mĩ khi họ phấn đấu để phát triển nhân dạng tôn giáo của chính họ. Sử dụng “ba C” các tác giả nhận diện năm mô hình chủ yếu về hành vi, hoặc các chủng loại phẩm chất, từ các dữ kiện: người Trung thành (Abiders), người Tán thành (Assenters), người Chấp nhận (Adapters), người Lẫn tránh (Avoiders), và người Vô thần (Atheists). Cách xử lí này kết hợp với một văn phong trò chuyện và một dàn bài logic làm cho cuốn sách rất dễ đọc với tất cả, kể cả người đọc có thể không có một bối cảnh xã hội học hoặc thống kê học.

Một khía cạnh khác của cuốn sách này tôi đánh giá cao là rằng nó lấy thông tin ra khỏi phòng thí nghiệm và đưa vào “thế giới thực.” Xuyên suốt cuốn sách, Pearce và Lundquist Denton chấm câu các tìm thấy của họ với các trích đoạn từ các cuộc phỏng vấn của nhiều người đáp ứng. Sử dụng các tường thuật này, hoàn tất với thông tin tiểu sử thường xuyên, đã làm một công việc tuyệt vời về việc minh họa quan điểm của họ và đặt ra một “bộ mặt” cho năm chủng loại phẩm chất. Nó nhắc nhở người đọc về tính người nằm tại cội rễ của ciệc nghiên cứu và phân tích.

Một ưu điểm khác là họ đã không chỉ ngưng lại ở phân tích. Chương cuối cùng của cuốn sách, “Đặt giàn giá cho việc tu chỉnh tôn giáo nơi thanh niên” (Scaffolding for Religious Refinement in Adoslescence), tập chú vào các hệ thống nâng đỡ chính yếu trong đời sống tôn giáo của thanh niên Mĩ: cha mẹ, bạn bè, và các cơ chế tôn giáo. Trang bị với nghiên cứu vững chắc, họ đánh giá ảnh hưởng có thể có của từng điều trong các hệ thống này khi thanh niên phấn đấu với các phức tạp của các nhân dạng tôn giáo của chính họ. Làm như vậy, họ cung cấp thông tin hành động được cho cha mẹ, giáo hội, và những ai làm việc với giới trẻ trong một bối cảnh tôn giáo.

Một phê bình tôi có thể có là việc sử dụng ẩn dụ nổi bật. Tôi thoạt đầu phấn khởi về việc sử dụng “trợ lực” nhìn thấy này và mong mỏi áp dụng nó vào các chương tương lai. Nhưng, trong khi nó được nói đến suốt cuốn sách, việc sử dụng nó cảm thấy thi thoảng, và tôi nghĩ qua toàn cuốn sách, màu sắc mạnh mẽ nguyên thủy nhìn thấy được giới thiệu cho người đọc trở nên có phần bình dị theo tôi.

Đức tin của chính họ là một thăm dò thành công vào thế giới phức tạp của tính tôn giáo giữa thanh niên Mĩ. Cách xử lí nhiều chiều kích của họ để phân tích, tính xuyên suốt, và văn thể trò chuyện kết quả thành một cuốn sách thông tin và thông tuệ mà không trở nên quá lên lớp. Tôi trân trọng giới thiệu cuốn sách này với người nghiên cứu, cha mẹ, cha sở, giáo lí viên, và người giữ trách vụ giới trẻ nữa.

 

Tác giả: Trần Hữu Thuần
   dunglac@gmail.com