Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Hữu Thuần
Bài Viết Của
Trần Hữu Thuần
Mời đọc sách: Tiến Đến Cách Xử Lý Mục Vụ về Văn Hóa (do Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa của Tòa Thánh)
Giáo hoàng và báo chí (bài của Fr. Raymond J. de Souza)
Đổi mới trong tiếp diễn: Diễn dịch của Giáo hoàng Benedict về Vatican II
Khoa học, kỹ thuật và tương lai con người - Một hướng dẫn mới về đạo đức sinh học từ Vatican
Ý nguyện tự do, tiền định và chủ thuyết định đoạt - chương 3: Tự Do
Giọng nói tiếng Việt Nam từ Bắc vô Nam
Ý nguyện tự do, tiền định và chủ thuyết định đoạt (Sách): chương 1
Điểm sách (205): Sinh vật cao cấp: Vẻ đẹp, trang nhã, và sự kỳ lạ của xã hội côn trùng (của Bert Hölldobler và Edward O. Wilson)
Điểm sách (204): Chẳng ai nhìn thấy Thiên Chúa (của Michael Novak)
Điểm sách (200): Tiếp nhận quà tặng của tình bạn: Khuyết tật trầm trọng, Nhân chủng thần học, và đạo đức (của Hans S. Reinders)
Chuyện ngắn ngủn
Điểm sách (199): Ayatollah[1] xin không đồng ý: Nghịch lý của Iran hiện đại (của Hooman Majd)
Điểm sách (198): Chết với gián đoạn (của José Saramago, Margaret Jull Costa dịch)
Điểm sách (197): Vatican: Bí mật và kho tàng của thành thánh (của Michael Collins)
Điểm sách (196): Phát súng bạn bè: Song tấu (của A. B. Yehoshua, Stuart Schoffman dich từ tiếng Hebrew)
Điểm sách (195) : Ngoại giao bí mật của Vatican (của Charles R. Gallagher, S.J.)
Điểm sách (193): Lòng thương xót: Một cuốn tiểu thuyết (của Toni Morrison)
Điểm sách (192): Chị Teresa (của Barbara Mujica)
Điểm sách (191): Chân lý được tranh cãi: Hồi ức II (của Hans Küng)
Điểm sách (190): Vùng đất ngọt ngào của tự do: cuộc đấu tranh bị lãng quên cho nhân quyền ở miền Bắc (của Thomas J. Sugrue)
Điểm sách (189): Đức Kitô trong Phúc âm của năm phụng vụ (của Raymond E. Brown)
Điểm sách (188): Ân sủng tổ tiên (của Diarmuid O.Murchu)
Điểm sách (187): Lincoln: Tiểu sử một nhà văn (của Fred Kaplan)
Điểm sách (186): Bỏ lại đàng sau hay để bị mụ mẫm: Nguy hiểm khôn khéo của việc phổ cập thời tận cùng (của Gordon L. Isaac)
Điểm sách (185): Theo dòng đời: Dõi theo niềm tin tôn giáo, thực hành, và thay đổi (của Michelle Dillon và Paul Wink)
ĐIỂM SÁCH (186): BỎ LẠI ĐÀNG SAU HAY ĐỂ BỊ MỤ MẪM: NGUY HIỂM KHÔN KHÉO CỦA VIỆC PHỔ CẬP THỜI TẬN CÙNG (CỦA GORDON L. ISAAC)

(Left Behind or Let Befuddled: The Subtle Dangers of Popularizing the End Times by Gordon L. Isaac. Liturgical Press, Colegeville, Minn, 2008. 168 trang. $16.95 nguyên thủy; $10.67-11.53 tại amazon.com)

Bài của Alexander Andujar, Saint Leo University, Dade City, Fl 33574

Nguồn: Catholic Books Review, 2008

Trần Hữu Thuần (dịch)

Trong Bỏ lại đàng sau hay để bị mụ mẫm (Left Behind or Let Befuddled), Gordon L. Isaac thảo luận việc phổ cập của Loạt sách Bỏ lại đàng sau (Left Behind Series) do Tim Lahaye và Jerry B. Jenkins viết và do Tyndale House Publishers xuất bản. Isaac xác nhận loạt sách đó dựa trên việc đọc hiểu sai lầm sách Khải huyền. Ông nêu rõ các quan điểm từ các tác giả tin lành và evangelical đã nêu rõ các chủ đề chống giáo hội, bi quan, thoát ly thực tại tìm thấy xuyên suốt loạt sách.

Isaac khởi sự bằng cách thảo luận tính phổ cập thực rộng rãi của loạt sách và các công cụ thứ yếu được các tác giả dùng để đề cao lý lẽ của họ về thời gian tận cùng (end times[1]). Các điều này kể cả việc xuất bản loạt sản phẩm phụ, tạo thành phim ảnh, và có lẽ hấp dẫn hơn tất cả, một trang web giao lưu. Người ghi danh có thể xem lại toàn bộ bản văn loạt sách Bỏ lại đàng sau, đi thăm một vòng Giêrusalem và Hòm Bia thánh và hàng tuần nhận được cập nhật về làm sao các biến cố gần đây là dấu chỉ của thời gian tận cùng.

Rồi Isaac tiếp tục định nghĩa chủ thuyết thời kỳ (dispensationalism[2]), cội rễ của nó trong lịch sử vừa Kitô giáo vừa không Kitô giáo, và việc áp dụng sai lầm tư tưởng ngàn năm bởi các cá nhân và các nhóm xuyên suốt lịch sử. Trung tâm của thảo luận này là sự nhấn mạnh do Lahaye đặt để vào lời tiên tri và làm sao kiến thức độc đáo mà người theo chủ thuyết thời kỳ có được đặt để họ vào một tương quan chiến đấu với thế giới, các Giáo hội Tin lành chính, cũng như Giáo hội Công giáo Rôma.

Trong phần thứ hai của tác phẩm, tác giả đối mặt giáp mặt với quan niệm của Lahaye về thân xác lên trời (rapture[3]) và việc ông ấy sử dụng kinh thánh để mô tả thời tận cùng. Isaac chỉ đến các đoạn rõ rệt trong thư Thêxalônica và Côrintô, cho thấy sự thiếu sót thông tin dựa vào đó Lahaye xây dụng vụ việc của ông ấy.

Tác giả chấm dứt tác phẩm của ông bằng cách thảo luận các nguy hiểm của việc dạy dỗ về thời tận cùng không chính xác và nhu cầu nắm bắt lại trí tưởng tượng Kitô giáo. Theo Isaac, ý niệm có quyền lực. Việc phổ cập không xác đáng của chủ thuyết ngàn năm (millenialism[4]) trong loạt sách Bỏ lại đàng sau có các hậu quả đạo đức nghiêm trọng. Điều này bao gồm diễn dịch các biến cố thế giới cách sai lầm và nhìn quá xa vào tương lai để bỏ qua và trốn tránh cuộc sống hiện tại. Theo Isaac, sách Khải huyền phải được diễn dịch như là một câu chuyện về hy vọng không phải bi quan. Kết luận chỉ ra các nguy hiểm của việc tư duy theo ngàn năm và sự phổ cập của loạt sách có thể dẫn người ta đến cùng Đức Kitô nhưng với nguy cơ đức tin được động viên bởi sợ hãi không phải bởi hy vọng.

Trong khi cuốn sách trình bày một luận đề được suy tư trong sáng và thành thạo liên quan đến loạt sách Bỏ lại đàng sau và nền thần học của nó, tôi nhận thấy việc thiếu chiều rộng của cuốn sách thích hợp hơn cho sinh viên cử nhân có thể hoặc không có thể đã tiếp xúc với bộ sách đó. Ấy là chưa nói đến tác phẩm không có tính học giả và tác dụng. Quả thực, tôi có thể ưa thích một phân tích với chiều sâu hơn về nền thần học của loạt sách Bỏ lại đàng sau và làm sao nó so sánh với các Giáo hội Tin lành chính yếu và Giáo hội Công giáo Rôma.[1] End times: Trước đây thường dịch là thời cánh chung. Chú thích trong bản dịch là của người dịch.

[2] Dispensationalism: Do từ Dispensation nghĩa là thời kỳ, một giai đoạn thời gian (time period), vì thế tôi tạm dịch là chủ thuyết thời kỳ. Chủ thuyết này thường chia lịch sử thánh thành 7 thời kỳ: Vô tội (adam) – Lương tri (Sau khi Adam phạm tội đến đại hồng thủy) – Chính quyền (sau cơn lụt ) – Lời hứa (Abraham đến Môsê) – Luật (Môsê đến Chúa Giêsu chịu đóng đinh) – Ân sủng (Thánh giá đến Vương quốc ngàn năm) – Vương quốc (1000 năm Đức Kitô trị vì thế giới đặt trung tâm tại Giêrusalem). Do đó, ngày thế mạt sẽ là ngày Đức Kitô đến bằng thân xác thực sự để cai trị một vương quốc lịch sử tại Giêrusalem, trước đó sẽ là một trận chiến Armageddon, cuộc đánh nhau bằng vũ khí thực sự giữa điều thiện và điều ác, và Đức Giêsu sẽ chiến thắng. Chủ thuyết này do John Nelson Darby chủ trương và hiện nay được nhiều giáo phái Tin lành Mỹ tin theo.

[3] Rapture: Một quan niệm về ngày thế mạt, cho rằng trước trận chiến Armageddon, những ai được cứu sẽ được về trời.

[4] Millenialism: Niềm tin vào ngàn năm Đức Kitô sẽ cai trị thế giới, chia ra hai cách tin tưởng, hoặc Đức Kitô sẽ đến trước khi ngàn năm bắt đầu hoặc sau khi ngàn năm bắt đầu. Các giáo phái Tin lành tin tưởng như vậy, cách riêng Adventists, Jehovah’s Witnesses, Mormons. Thậm chí niềm tin này còn thể hiện trong một vài tôn giáo không phải Kitô giáo, kể cả một số nhánh Phật giáo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Trần Hữu Thuần
   dunglac@gmail.com