Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Lê Đình Thông, phd.
Bài Viết Của
Lê Đình Thông, phd.
ĐTC Bênêdictô XVI nói về Sứ Mạng...
HĐGMVN Cử hành Thánh Lễ trọng thể ...
Miện Gai Thương Khó Chúa Kitô bảo tồn tại Nhà Thờ Đức Bà Paris
Henri de Lubac đối diện với chủ nghĩa nhân bản vô thần: luận án tiến sĩ của Lm. Nguyễn Tiến Dưng
Giáng Sinh : Ngày Lễ của Thương Yêu và Hòa Giải
Tình Mẫu Tử trong thi tập "Ngàn Thương" của Cung Chi
Kỷ Niệm 154 Năm Công Bố Tín Điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Lời cầu nguyện trong cơn bách hại
Đại học Công giáo: hiện tình trên thế giới và triển vọng tại Việt Nam
Đại Học Công Giáo Paris trình thuật Công Vụ Tông Đồ Phaolô qua tác phẩm của Mendelson
Bài Ca Đức Mến của Thánh Phaolô trong Tang Lễ Sœur Emmanuelle tại Vương CungThánh Đường N.D. de Paris
Hành hương Lisieux
Thống hối và sống lại trong hành trình Damas
Con Đường Damas (thơ)
Tháng Hồng
Thánh Phaolo bổn mạng phong trào Cursillo
Thánh Philipphê Phan Văn Minh, nhà thơ và nhà ngữ học tiên phong
KỶ NIỆM 40 NĂM LINH MỤC CỦA THI SĨ CUNG CHI (1972-2012)    Attach file

Lê Đình Thông 

Lễ Giáng sinh còn là ngày truyền chức của một số linh mục. Như trường hợp linh mục Đinh Đồng Thượng Sách, dòng Thánh Thể (Congrégation du Très-Saint Sacrement : SSS). Nếu viết thêm chữ S là có đủ bốn chữ S diễn ý được phần nào cuộc hành trình 40 năm linh mục của nhà thơ Cung Chi, khởi đi từ ngày 25/12/1972 đến 25/12/2012 là 40 năm.  

Các lễ kỷ niệm sinh nhật hoặc thụ phong linh mục là ngọc, là vàng, là các quý kim. 30 năm : ngọc trai (perle). 40 năm : ngọc lục bảo (émeraude). 50 năm: vàng (or). 60 năm : kim cương.  

Tam tự kinh có câu : ‘‘Ngọc bất trác bất thành khí’’(      ). 40 năm linh mục là sự mài dũa liên tục, kết thành ngọc lục bảo.  

Trong bài ‘‘Trăm Năm Duyên Kết’’, nhà thơ Cung Chi đã viết về bến sông đã khơi dạy nguồn thơ thánh đức : 

‘‘Ôi khúc sông thiêng của Thị Cầu

Như làn huyết mạch rất nhiệm mầu

Dội lên hừng hực tim Kinh Bắc

Tình đời nghĩa đạo thật thâm sâu.’’

...Xin mở file kèm Attach file

Tác giả: Lê Đình Thông, phd.
   dunglac@gmail.com