Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Lê Đình Thông, phd.
Bài Viết Của
Lê Đình Thông, phd.
ĐTC Bênêdictô XVI nói về Sứ Mạng...
HĐGMVN Cử hành Thánh Lễ trọng thể ...
Miện Gai Thương Khó Chúa Kitô bảo tồn tại Nhà Thờ Đức Bà Paris
Henri de Lubac đối diện với chủ nghĩa nhân bản vô thần: luận án tiến sĩ của Lm. Nguyễn Tiến Dưng
Giáng Sinh : Ngày Lễ của Thương Yêu và Hòa Giải
Tình Mẫu Tử trong thi tập "Ngàn Thương" của Cung Chi
Kỷ Niệm 154 Năm Công Bố Tín Điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Lời cầu nguyện trong cơn bách hại
Đại học Công giáo: hiện tình trên thế giới và triển vọng tại Việt Nam
Đại Học Công Giáo Paris trình thuật Công Vụ Tông Đồ Phaolô qua tác phẩm của Mendelson
Bài Ca Đức Mến của Thánh Phaolô trong Tang Lễ Sœur Emmanuelle tại Vương CungThánh Đường N.D. de Paris
Hành hương Lisieux
Thống hối và sống lại trong hành trình Damas
Con Đường Damas (thơ)
Tháng Hồng
Thánh Phaolo bổn mạng phong trào Cursillo
Thánh Philipphê Phan Văn Minh, nhà thơ và nhà ngữ học tiên phong
CON ĐƯỜNG DAMAS (THƠ)

(Cv 22,5-16)

Lê Đình Thông

Đường Damas : Saolô bách hại,

Gây bao nhiêu sai trái oán than.

Từ trời ánh sáng chói chan,

‘‘Vì sao ngươi lại bắt càn cả Ta ?’’

Saolô ngã, lòng tà khiếp sợ,

Dẫn quân binh bắt bớ bao lần.

Mà nay thái độ phân vân,

Sấp mình thờ lạy, ân cần khấn van :

‘‘Ngài là ai chứa chan ánh sáng,

Khiến bao nhiêu linh tráng cải tà ?’’

‘‘Giêsu Danh Thánh là Ta.’’

Nhiều phen bách hại bôn ba cũng đành.

‘‘Hãy đứng dậy vào thành bước tới,

‘‘Ta chỉ cho đường mới phải đi.’’

Đoàn người nghe tiếng oai nghi,

Mà không thấy được những gì diễn ra.

Tuy mở mắt, mắt tà chẳng thấy,

Suốt ba ngày chống gậy nhịn ăn.

Saolô thống hối ăn năn,

Chúa liền cứu chữa chứng nhân Nước Trời.

Chúa viếng thăm một người sống đạo :

Thăm Saolô bắt đạo hành hình.

‘‘Vì sao Chúa lại thương tình ?’’

‘‘Saolô làm được chương trình cứu dân.’’

‘‘Con cứ đi vì Danh Thánh Chúa,

Kẻ ác thù sửa chữa canh tân.

Đem ơn cứu độ muôn dân.

Ngàn muôn thế hệ phúc ân hải hà.

Người môn đệ vào nhà khiếm thị,

‘‘Chúa sai tôi chữa trị mù lòa’’.

Saolô cảm thấy an hòa,

Thánh Linh ban xuống đóa hoa xác hồn.

Ông đứng dậy kính tôn trông cậy,

Lãnh ơn thiêng Thánh Tẩy xác hồn,

Loan truyền Nước Chúa Chí tôn,

Tông Đồ Công Vụ linh hồn Thánh Thư.

Do Thái muốn diệt trừ nhân chứng,

Saolô liền xuống thúng cuốn trôi.

Đến nơi Thánh Địa thành đô,

Ngài cùng các Thánh Tông Đồ hiệp thông

Lòng nhân đức cậy trông sống động,

Thánh Phaolô hoạt động tông đồ.

Một tay tạo dựng cơ đồ,

Lưu truyền Tân Ước : Tông Đồ Giáo Dân.

Thiên niên kỷ hai ngàn đổi mới,

Thánh Phaolô vun sới cơ đồ.

Mỗi người là một Phaolô,

Theo đường Damas mấp mô sửa mình.

Paris, ngày 4-10-2008

(Lễ Thánh Phanxicô)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Lê Đình Thông, phd.
   dunglac@gmail.com