Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Vũ Văn An
Bài Viết Của
Vũ Văn An
Antonio Rosmini, người của đức tin, lý trí và trái tim
Chiến dịch đem người Công Giáo trở về
Đức Bênêđíctô XVI và Vatican II
Vatican và vấn đề tài liệu
Bốn Mươi Năm Sự Sống Con Người
Thờ Phượng Đích Thực Trong Tư Tưởng Thánh Phaolô
Gia Đình và Sự Sống
Khủng Hoảng Hôn Nhân và Gia Đình
Gia Tô Bí Lục Tân Thời
Thần học và thực hành mục vụ trong các thư của Thánh Phaolô
Sứ điệp sau cùng của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về Lời Chúa
Tính đáng tin cậy của Bộ Thánh Kinh
Kính Mừng Maria
Cầu nguyện theo lối chiêm niệm
Li dị và tái hôn trong các Phúc âm nhất lãm
Các nhà truyền giáo và kỹ nghệ tình dục
Từ Sydney tới Paris
Lộ Đức, sự hiện diện mênh mông của Mẹ
Bản Thể, Bản Tính
Thánh Phaolô, Nhà Truyền Giáo Vĩ Đại
Thánh Thể, Hiệp Thông và Liên Đới
Vài nét sử học về cuộc đời Thánh Phaolô
Cùng đi với Thánh Phaolô
Lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của Giáo Hội
Đức Bênêđíctô XVI: từ Ngày Giới Trẻ Thế Giới tới hành trình đức tin trẻ em
MỜI ĐỌC SÁCH TÔNG HUẤN LỜI CHÚA CỦA ĐỨC BÊNÊĐICTÔ XVI

Ban hành tại Rôma, tại Đền Thờ Thánh Phêrô,
ngày 30 tháng 9,
Ngày Lễ Thánh Giêrô, năm 2010,
năm thứ 6 Triều Giáo Hoàng của tôi.

BÊNÊĐÍCTÔ XVI

Vũ Văn An

Ngày 11 tháng 11 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã ban hành Tông Huấn “Lời Chúa” dựa vào các khuyến cáo của Cuộc Họp Thường Lệ Lần Thứ Mười Hai của Thượng Hội Đồng Giám Mục tại Vatican trong các ngày 5-26 tháng Mười năm 2008, năm kính Thánh Phaolô. Chủ đề của cuộc họp đó là “Lời Chúa trong Đời Sống và Sứ Mệnh của Giáo Hội”. Đây là một tông huấn quan trọng của Đức Bênêđíctô XVI, khiến Đức Tổng Giám Mục Nikola Eterovíc, Tổng Thư Ký Thượng Hội Đồng gọi ngài là “Giáo Hoàng của Lời Chúa” (Zenit, 12/11/2010). Thuật ngữ này quả không ngoa, vì hẳn ai cũng rõ: ngài vốn là chủ tịch của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, một Ủy Ban từng cho công bố một tài liệu quan trọng về việc giải thích Thánh Kinh trong Giáo Hội Công Giáo vào năm 1993. Tài liệu thông sáng này không những được các giới trong Giáo Hội chào đón, mà còn được nhiều học giả bên ngoài Giáo Hội hoan nghênh (xem The Interpretation of The Bible In The Church, edited by J.L. Houlen, SCM Press Limited, London, 1995). Nhận thấy đây là một văn kiện quan trọng, chúng tôi sẽ lần lượt chuyển nó sang tiếng Việt.

Mời vào gia trang Vũ Văn An Attach file 

  Mục Lục
NHẬP ĐỀ
PHẦN MỘT: LỜI CHÚA
+ Thiên Chúa Lên Tiếng
+ Việc Tạo Dựng Con Người
+ Đáp Ứng Vị Thiên Chúa Đang Nói Với Ta
+ Việc Giải Thích Thánh Kinh Trong Giáo Hội
PHẦN HAI: LỜI TRONG GIÁO HỘI
+ Lời Chúa và Giáo Hội
+ Phụng Vụ, Khung Cảnh Tuyệt Vời Của Lời Thiên Chúa
+ Lời Chúa Trong Đời Sống Giáo Hội
PHẦN BA: LỜI CHÚA CHO THẾ GIỚI (VERBUM MUNDO)
+ Sứ Mệnh của Giáo Hội: Công Bố Lời Chúa cho Thế Giới
+ Lời Chúa và Việc Dấn Thân Vào Thế Giới
+ Lời Chúa và Văn Hóa
+ Lời Chúa và đối thoại liên tôn
KẾT LUẬN

Mục lục chi tiết Attach file 

Tác giả: Vũ Văn An
   dunglac@gmail.com