Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Vũ Văn An
Bài Viết Của
Vũ Văn An
Antonio Rosmini, người của đức tin, lý trí và trái tim
Chiến dịch đem người Công Giáo trở về
Đức Bênêđíctô XVI và Vatican II
Vatican và vấn đề tài liệu
Bốn Mươi Năm Sự Sống Con Người
Thờ Phượng Đích Thực Trong Tư Tưởng Thánh Phaolô
Gia Đình và Sự Sống
Khủng Hoảng Hôn Nhân và Gia Đình
Gia Tô Bí Lục Tân Thời
Thần học và thực hành mục vụ trong các thư của Thánh Phaolô
Sứ điệp sau cùng của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về Lời Chúa
Tính đáng tin cậy của Bộ Thánh Kinh
Kính Mừng Maria
Cầu nguyện theo lối chiêm niệm
Li dị và tái hôn trong các Phúc âm nhất lãm
Các nhà truyền giáo và kỹ nghệ tình dục
Từ Sydney tới Paris
Lộ Đức, sự hiện diện mênh mông của Mẹ
Bản Thể, Bản Tính
Thánh Phaolô, Nhà Truyền Giáo Vĩ Đại
Thánh Thể, Hiệp Thông và Liên Đới
Vài nét sử học về cuộc đời Thánh Phaolô
Cùng đi với Thánh Phaolô
Lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của Giáo Hội
Đức Bênêđíctô XVI: từ Ngày Giới Trẻ Thế Giới tới hành trình đức tin trẻ em
MỜI ĐỌC SÁCH HÀNH HƯƠNG THEO BƯỚC CHÂN THẦY (TỦ SÁCH DŨNG LẠC)

***

Vũ Văn An

***

Cùng bước theo

những bước chân Đức Giêsu đã đi

                                    trên những nẻo đường Do Thái.

                                     ***

Mục Lục
§1 Hành Hương Theo Bước Chân Thầy - Do Thái tại Hồng Kông - Núi Tabor
§2 Hấp hôn - Truyền Tin
§3 Biển nhiều tên - Con thuyền Giêsu
§4 Lên Đền - Qumran và Biển Chết - Cây Sung Giêricô
§5 Giêrusalem về đêm
§6 Núi Cây Dầu
§7 Bêlem - Nhà thờ Giáng Sinh - Cánh Đồng Chiên và lời chúc hòa bình
§8 Đường Đau Khổ
§9 Mộ Thánh - Thánh điểm xác thực nhất
§10 Bức Tường Phía Tây - Nhà Thờ Gà Gáy /-Hết-/-

Tác giả: Vũ Văn An
   dunglac@gmail.com