Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Lợi, Lm
johnleeng01@hotmail.com
Bài Viết Của
Nguyễn Lợi, Lm
Bài giới thiệu các CD khóa Giáo Lý của Lm. Nguyễn Lợi trên dunglac.net
Mục Lục khóa giáo lý Thánh lễ tại Seattle, Mùa Chay 2004
Mục Lục Khóa Thánh Lễ Tại Trung Tâm CGVN, Quận Cam, Cali
Mục lục Khóa giáo lý về Thánh lễ tại Raleigh, NC. USA (Tháng 5/2004)
Trang nối kết Lm. Nguyễn Lợi
TRANG NỐI KẾT LM. NGUYỄN LỢIHình ảnh Khóa Thánh Lễ
tại gxứ Th. Lê thị Thành, Lousiana

với Lm Vũ Hân (Mùa Chay 2006**********************************************************************************************
Hình ảnh Khóa Thánh Lễ tại gxứ
Thánh Giuse Lousiana


với Lm Phạm Văn Tuệ (Mùa Chay 2006)***********************************************************************************************
Hình ảnh Khóa Thánh Lễ
tại gxứ Đức Mẹ Lên Trời Lousiana


vói Lm Trần Cao Tường
(Mùa Chay 2006)


*************************************************************

0. Các Khía cạnh của ThLễ 

1. Các Phần của Thánh lễ

 2. Chúa Thánh thần & ThLễ

 3. Một số Bản văn liên quan
      đến Thánh lễ

 4. Cựu ước

 5. Giáng sinh -Tị nạn

    -Nazareth

 6. Chúa GK RaoGiảng

 7. Khổ nạn và Phục sinh

  của Chúa GK & Hiện Xuống

8. Thánh lễ & Mẹ Maria


*************************************

SlideShows:

Hình 2 Khóa Giáo lý Thánh lễ tại
Huntington Beach (11/04)
& Trung tâm CG VN Giáo phận
Orange (12/04)
 Hình khóa glý ThLễ tại Vancouver
Canada ;

Hình khóa glý ThLễ tại Seattle ;
Hình khóa glý ThLễ tại Raleigh

Hình khóa glý Lịch sử
Cứu rỗi tại Surrey BC Canada
 

Hình khóa glý ThLễ với Ca đoàn
Tin Yêu của Seattle
.

*********************************************
Chứng từ

Để hăng say khai thác các CD Thánh Lễ, xin đề nghị Bạn đọc một vài chứng từ về lợi ích phong phú của các Khóa Thánh lễ đã được tổ chức tại nhiều địa điểm:

Chứng từ mới từ VN về lợi ích của các CD Khóa Thánh lễ. Xin Ấn Vào
 

Chứng từ bằng VIDEO của Khóa Thánh lễ tại NaUy.(Xin Bấm Để Xem Và Nghe) 
 

Chứng từ các Khóa Thánh Lễ bằng MP3

     (Xin Bấm Để Nghe)
:

Roma- Chứng từ Tuần Tu đức VIII dành cho Lm & Tu sĩ) 
Âu châu: Brussels - Belgium
Âu châu: Chứng từ của Nam tu sĩ
Âu châu: Chứng từ của 2 Nữ tu
♠Âu châu: Chứng từ CĐCGVN Manchester, Anh quốc
♠Âu châu: Chứng từ CĐCGVN Birmingham, Anh quốc
Âu châu: Chứng từ Đan mạch ( Arhus & Odense)
Âu châu: Chứng từ Đức quốc (Paderborn & Essen)
USA (sau khóa Thánh Lễ tại Trung tâm CGVN, Q. Cam)
Canada (liền sau khóa Thánh Lễ tại Montreal) 

 

Các khóa giáo lý

 Thánh lễ
tại Âu châu:
 

10-12/3/2005: Dòng Kín VN Boussu (Belgium)  [Xin Bấm Vào Đây Để Xem Hình]

13/3/2005: Cộng Đoàn Bruxelles với Lm FX Nguyễn Xuyên [Xin Bấm Vào Đây Để Xem Hình]

18-25/3/2005: Liên Đoàn Công Giáo Đan Mạch: 18-20/3 CĐCGVN Arhus (Cha Tuyển); 21&22/3 CĐCGVN Odense.[Xin Bấm Vào Đây Để Xem Hình]

26-27/3/2005: Cộng Đoàn Công Giáo Đức (Paderborn & Essen) với Lm Tuyên úy Thủy.[Xin Bấm Vào Đây Để Xem Hình]

3/4/2005: Cộng Đoàn Công Giáo vùng Liège (Belgium) với Lm Nguyễn Đình Ngát.[Xin Bấm Vào Đây Để Xem Hình]

9-10/4/2005: Dòng Xitô Monastère Notre Dame de Fatima và 2 Cộng đoàn Thuy Sĩ. Cha Bề Trên Clément Phạm Đăng Mẫn.  [Xin Bấm Vào Đây Để Xem Hình]

14-24/4/2005: Anh quốc: CĐ Manchester (17/4/05)  [Xin Bấm Vào Để Xem Hình]

và CĐ Birmingham (23-24/4/05) v
ới Lm Nguyễn Tiến Đắc.  [Xin Bấm Vào Để Xem Hình]

25-29/4/2005: Tuần Tu Đức Rôma (phần góp ý của tôi: Thanh Thể trong công việc tông đồ, truyền giáo của linh mục, tu sĩ.) [Xin Bấm Vào Đây Để Xem Hình]

11-14/5/2005: Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện (Stavanger, Na-uy), với cha Simon Võ Hoàng Phương Linh Tuyên úy. [Xin Bấm Vào Đây Để Xem Hình] 

*****************************************************************************************

Canada (Vancouver; Surrey. BC; Montreal, Qc);
 

USA (Seattle, Raleigh, Huntington Beach, Trung tâm CGVN Q. Cam, Cali; New-Orleans; Streator Illinois);
 

Âu châu
(Boussu-Nữ tu viện Dòng Kín,  Brussels & Liège của Bỉ quốc;

Manchester & Birmingham của Anh quốc;

Arhus & Odense của Đan mạch;

Paderborn & Essen của Đức quốc;

Nam Tu viện Xitô Notre-Dame de Fatima và 2 Cộng đoàn tại Thụy sĩ;

Tuần Tu đức tại Rôma cho Lm & Tu sĩ hải ngọại và từ Việt nam;

Stavanger của NaUy...)

Tác giả: Nguyễn Lợi, Lm
   dunglac@gmail.com