Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Lợi, Lm
johnleeng01@hotmail.com
Bài Viết Của
Nguyễn Lợi, Lm
Bài giới thiệu các CD khóa Giáo Lý của Lm. Nguyễn Lợi trên dunglac.net
Mục Lục khóa giáo lý Thánh lễ tại Seattle, Mùa Chay 2004
Mục Lục Khóa Thánh Lễ Tại Trung Tâm CGVN, Quận Cam, Cali
Mục lục Khóa giáo lý về Thánh lễ tại Raleigh, NC. USA (Tháng 5/2004)
Trang nối kết Lm. Nguyễn Lợi
MỤC LỤC KHÓA GIÁO LÝ THÁNH LỄ TẠI SEATTLE, MÙA CHAY 2004    Attach file

(các sơ đồ sẽ được thêm vào)

000 Dẫn nhập & khởi đầu khóa Seattle.

001 Dẫn nhập -  Gặp Chúa GK trong Thân xác của Ngài.

002 Chúa GK Chìa khóa chú giải Kinh thánh trong Thân xác của Ngài.

...........................

...Xin mở file kèm Attach file

Tác giả: Nguyễn Lợi, Lm
   dunglac@gmail.com