Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Hùng Sơn
Bài Viết Của
Nguyễn Hùng Sơn
Thơ Nguyễn Hùng Sơn: Còn Ðây Một Mình - Đỉnh giao hòa - Phố Vắng (hội họa)
Cơn Say Lạ Thường - Thu xanh (hội họa)
Trong Mơ (thơ) - Nguyệt vọng lâu (hội họa)
Tạ Ơn (thơ) - Thuở ấy (hội hoạ)
Tạ Ơn Chúa . Tạ Ơn Em (thơ và hội họa)
Thơ: Bình an - Mùa thu trên cao (hội họa)
Thơ Nguyễn Hùng Sơn: Vỡ - Lạ - Thả - Đà lạt phố cũ (hội họa)
Thơ Nguyễn Hùng Sơn: thu sẽ tới... Đà lạt tóc ngắn (hội họa)
Như cõi bình yên - Đà lạt Thu (thơ - hội họa)
Như Là - Buổi Sáng Hồng (thơ - hội họa)
Lạc đàn (hội họa)
Con tàu định mệnh (hội họa)
Độc Ẩm - Tự tình - Một Thoáng Chiêm Bao
THƠ NGUYỄN HÙNG SƠN: BỐN MÙA, HỒ SEN

Hồ Sen

Hoa xinh màu vô niệm

La’ tỏa nga’t an nhiên

Thân ung dung lừng lững

Vượt qua vũng ưu phiền

Mây cao chìm dươ’i đa’y

Cảnh să‘c nhập thiên thai

Mặt hồ nhiên khởi tịnh

Mênh mông giọt minh khai

Hoa mở ngộ giữa bùn

Hồ không, nươ’c cũng không

Chan hòa trong đại định

Hoa và hồ ti’nh không!

Nguyễn Hùng Sơn

Bốn Muà

Xuân vội nở hoa

Hạ vã nă‘ng nhoà

Thu òa la’ u’a, và Ðông trở

Bô’n mùa xoay mãi thuở  nào ra ?

Thân này rồi sẽ xa

Ðâ’t trời nào của ta

Xuân Hạ Thu Ðông già lẩn quẩn

Sao vẫn hằn vương, vẫn thiê’t tha ?

Nguyễn Hùng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Hùng Sơn
   dunglac@gmail.com