Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Ngô Phúc Hậu, Lm.
Bài Viết Của
Ngô Phúc Hậu, Lm.
VƯỜN CÂY DẦU, NGÀY…(NHẬT KÝ ĐỨC GIÊSU)

Cha kính mến,

Hôm nay Nicôđêmô cho hay quần chúng lại ngả về phía Thượng tế; giới trí thức vẫn tin con là thiên sai, nhưng đã chấp thuận ý kiến của Thượng tế : "Một người chết, để dân tộc và đền thờ tồn tại". Thượng tế đã lật được thế cờ như một phép lạ. Ông lý luận tuyệt vời như sau :

“ Quý vị nói rằng Giêsu là người công chính, tôi đồng ý. Nhưng tin theo Giêsu rồi dân tộc ta bị người La Mã tiêu diệt và đền thờ của Giavê bị phá hủy, thì lời hay lỗ ? Hãy hy sinh Giêsu để bảo vệ đền thờ.“

Không một người Do-thái nào đang tâm thấy đền thờ bị tàn phá. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ đền thờ. Thế là cái đám quần chúng trải áo lót đường cho con đi hôm qua, hôm nay đã trở cờ. Họ vẫn thương con, nhưng họ thương bản thân họ hơn là thương con. Họ hy sinh con chứ họ không hy sinh bản thân của họ. Chân lý nhỏ hơn lợi lộc, họ vẫn nghĩ như thế.

Cha kính mến,

Con chấp nhận định mệnh mà Cha đã an bài cho con. Con phải chết để nhân loại được sống. Đó là niềm vinh dự cho con.

Giêsu,

Con yêu của Cha.

Tác giả: Ngô Phúc Hậu, Lm.
   dunglac@gmail.com