Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Ngô Phúc Hậu, Lm.
Bài Viết Của
Ngô Phúc Hậu, Lm.
VƯỜN CÂY DẦU, NGÀY…(NHẬT KÝ ĐỨC GIÊSU)

Cha kính mến,

Sáng nay Giuđa đã đến hợp đồng với Thượng tế để nộp con. Khi trở về hắn vẫn tỉnh bơ. Hắn đã giết chết lương tâm. Hắn có đủ mọi khả năng để làm giàu một cách bất hợp pháp.

1- Hắn rất kín đáo trong việc làm ăn bất chính. Hắn gặp Thượng tế và lĩnh 30 đồng. Không ai biết, kể cả Nicôđêmô và Giuse ở trong Công nghị. Kín miệng là một yếu tố thành công trong mọi việc bất chính.

2- Là một người dân tầm thường, thế mà hắn ngửi thấy mùi tiền ở trong túi giới quyền quý nhất. Hắn đánh hơi được nỗi lo âu của Thượng tế :"Làm thế nào để bắt tên Giêsu mà quần chúng không hay biết ?". Hắn nhào vào và kiếm chác. Hắn vớ được 30 đồng là mồ hôi nước mắt của một người thợ dầm mưa dãi nắng trong suốt 30 ngày.

3- Hắn là một người đàn ông quê mùa, vậy mà hắn chỉ nhìn thoáng một cái đã lượng giá được số dầu thơm mà Maria đã xức trên chân con : "Trị giá 300 đồng” .

4- Hắn biết lợi dụng lòng đạo đức để làm giàu. Trên đường truyền giáo hắn đã moi được nhiều tiền trong túi những người hằng tâm hằng sản. Hắn đã quyên tiền cho công tác truyền giáo để có thời cơ ăn chận, ăn bớt. Chính hắn đã mắng xéo con khi con để cho Maria đổ chai dầu quý giá trên chân con : "Tại sao không bán dầu ấy lấy 300 đồng mà giúp đỡ người nghèo ?".

Hắn lợi dụng người nghèo để kiếm chác !

5- Hắn đóng kịch rất tài tình. Hắn đã nộp con để lấy 30 đồng. Đó là hành động phản trắc xấu xa, thế mà hắn vẫn tỉnh bơ, khiến không ai nghi ngờ và phát giác được, kể cả Gioan, một thiên tài trực giác.

6- Lương tâm hắn đã chết, nên không còn liêm sỉ. Hắn vẫn cứ cười cười nói nói dù hắn biết rằng con đã thấy hết ruột gan của hắn. Hắn làm nô lệ cho tiền bạc. Hắn sẵn sàng hy sinh tất cả và làm tất cả, miễn là có tiền. Nếu các đệ tử của con biết được hắn đã phản thầy, thì chắc chắn có đổ máu. Phêrô và Gioan sẽ "nhân danh Chúa, tôi bóp cổ hắn". Giết hắn, đối với linh đạo Do-thái, là một bổn phận. là lẽ công bằng, là sự thánh thiện. Vì thế con giữ kín hành động xấu xa của hắn. Và con sẽ còn tiếp tục đối xử tốt với hắn cho đến giây phút cuối cùng.

Giêsu,

Con yêu của Cha.

Tác giả: Ngô Phúc Hậu, Lm.
   dunglac@gmail.com