Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Ngô Phúc Hậu, Lm.
Bài Viết Của
Ngô Phúc Hậu, Lm.
MỜI ĐỌC SÁCH : NHẬT KÝ TRUYỀN GIÁO

Muốn đạt mục tiêu chính cao xa, phải có những mục tiêu phụ gần.
Có một bà lão người Mỹ 63 tuổi, từ thành phố New York, đi bộ đến thành phố Miami ở bang Floriđa. Ở đó, một nhà báo đã đến phỏng vấn. Nhà báo muốn biết bà làm sao có đủ dũng khí để có thể tiếp tục tiến bước với vô vàn khó khăn gặp phải trên đường?
Bà lão trả lời: “Bước một bước thì không cần dũng khí, nhưng điều tôi làm, là như vậy. Trước tiên, tôi bước một bước. Tiếp đó, lại tiến thêm một bước. Cứ như vậy, tôi đã đến được đây.”
Rất nhiều người làm việc, sở dĩ bỏ dở nửa chừng, không phải vì quá khó khăn, mà vì khoảng cách với thành công quá xa. Chính vì yếu tố tâm lý nầy, nên đã dẫn đến thất bại.
Nếu đem khoảng cách dài, phân chia thành từng khoảng cách nhỏ, từng bước vượt qua nó, thì có thể cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Người thông minh, để đạt được mục tiêu chính, luôn phải thiết lập “mục tiêu phụ”. Như vậy, có thể hoàn thành mục tiêu chính một cách khá dễ dàng.
Rất nhiều người, vì mục tiêu ở quá xa, hoặc lý tưởng quá xa vời, mà dễ dàng đầu hàng. Điều nầy thật đáng tiếc.
Nếu đặt ra những “mục tiêu phụ” sẽ có thể nhanh chóng gặt hái được thành tích khiến người vừa ý.
Có thể từng bước hoàn thành “mục tiêu phụ”, áp lực tâm lý cũng sẽ theo đó mà giảm dần. Một ngày nào đó, mục tiêu chính sẽ có thể hoàn thành. (Lựa Chọn Để Quyết Định Cuộc Sống)

Tác giả: Ngô Phúc Hậu, Lm.
   dunglac@gmail.com