Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Ngô Phúc Hậu, Lm.
Bài Viết Của
Ngô Phúc Hậu, Lm.
MỜI ĐỌC SÁCH NHẬT KÝ ĐỨC GIÊSU

 

LỜI TRẦN TÌNH 

Nhật ký Đức Giêsu chỉ là một thể cách nguyện gẫm của tác giả. Đó là những khoảnh khắc tác giả tưởng nhớ về Đức Giêsu, Thầy Chí Thánh của mình. Đó cũng là cách mà những đứa con, đi xa tưởng nhớ về người mẹ đang sống trong căn nhà thân quen, với những sinh hoạt gần như không thay đổi. Mẹ đang giặt đồ… Mẹ đang nấu cơm… Mẹ đang đu võng… Đứa con tưởng thế là đúng…, có thể không đúng…, nhưng thấy lòng ấm áp lạ thường ! 

Có những độc giả đồng tình, đồng cảm với tác giả mong muốn được chia sẻ… Nhật ký Đức Giêsu chỉ đến với những độc giả ấy, như đến với những người bạn thân thương nhất. Mong rằng cả người viết lẫn người đọc đều trở thành bạn đồng môn ngồi xung quanh Đức Giêsu, Thầy Chí Thánh…, Thầy dễ thương lạ lùng ! 

Tác giả Nhật ký Đức Giêsu luôn luôn chờ đợi, lắng nghe và tùng phục mọi giáo huấn của thẩm quyền Giáo hội. 

Mục Lục
Nadarét, ngày …
Nadarét, ngày…
Nadarét, ngày…
Nadarét, ngày…
Giêrikhô, ngày…
Giêrusalem, ngày…
Giêrusalem, ngày…
Giêrusalem, ngày …
Giêrusalem, ngày…
Giêrusalem, ngày…
Nadarét, ngày…
Caphácnaum, ngày…
Bêtania bên bờ sông Giođan, ngày…
Xikem, ngày…
Caphácnaum, ngày…
Giêrusalem, ngày….
Caphácnaum, ngày…..
Nadarét, ngày …..
Caphácnaum, ngày….
Caphácnaum, ngày ….
Caphácnaum, ngày ….
Caphácnaum, ngày ….
Caphácnaum, ngày ….
Caphácnaum, ngày….
Caphácnaum, ngày….
Caphácnaum, ngày …
Thập Tỉnh, ngày…
Thập Tỉnh, ngày…
Caphácnaum, ngày …
Caphácnaum, ngày…
Caphácnaum, ngày…
Bétxaiđa, ngày…
Caphácnaum, ngày …
Caphácnaum, ngày …
Naim, ngày ….
Naim, ngày…
Caphácnaum, ngày…
Thập Tỉnh, ngày …
Caphácnaum, ngày…
Bétxaiđa, ngày…
Caphácnaum, ngày…
Caphácnaum, ngày …
Giêrusalem, ngày …
Xêdarê-Philíp, ngày …
Xêdarê-Philíp, ngày …
Giêrusalem, ngày …
Giêrusalem, ngày …
Bêtania, ngày…
Bêtania, ngày…
Caphácnaum, ngày …
Caphácnaum, ngày …
Giêrikhô, ngày… .
Giêrikhô, ngày… .
Giêrikhô, ngày… .
Bêtania, ngày…
Bêtania, ngày…
Vườn Cây Dầu, ngày…
Vườn Cây Dầu, ngày…
Vườn Cây Dầu, ngày…
Giêrusalem, ngày …
Giêrusalem, ngày …
Giêrusalem, ngày …
Giêrusalem, ngày …
Caphácnaum, ngày…
Caphácnaum, ngày …
Giêrusalem, ngày …

Lm. Piô Ngô Phúc Hậu 

2004

Tác giả: Ngô Phúc Hậu, Lm.
   dunglac@gmail.com