Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Đinh Quang Thịnh, Lm.
Bài Viết Của
Đinh Quang Thịnh, Lm.
NGƯỜI YÊU CHÚA LÀ CHỨNG TÁ CỦA ĐẤNG PHỤC SINH (CN PS, LỄ NGÀY)

LỄ PHỤC SINH

Thánh Lễ Ngày

NĂM ABC

Cv 10,34a . 37-43 ; Cl 3,1-4 ; Ga 20, 1-9

BÀI ĐỌC I : Cv 10,34a . 37-43

34a Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng nói: " 37 Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng. 38 Quý vị biết rõ: Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người.39 Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do-thái và tại chính Giê-ru-sa-lem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi.40 Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường,41 không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại.42 Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân, và long trọng làm chứng rằng chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết.43 Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội."

ĐÁP CA : Tv 117

Đ. Đây là ngày Chúa đã làm ra,

nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. (c.24)

1 Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 2 Ít-ra-en hãy nói lên rằng : muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

16 "Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao. 17 Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống, để loan báo những công việc Chúa làm.

22 Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. 23 Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

BÀI ĐỌC II : Cl 3,1-4

1 Thưa anh em, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa.2 Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.3 Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa.4 Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang.

CA TIẾP LIÊN :

Nào tín hữu ca mừng hoan hỷ

Đức Ki-tô chiên lễ Vượt Qua

Chiên Con máu đổ chan hòa

Cứu bầy chiên lạc chúng ta về đoàn.

Đức Ki-tô hoàn toàn vô tội

Đã đứng ra môi giới giao hòa

Tội nhân cùng với Chúa Cha

Từ đây sum họp một nhà Cha con.

Sinh mệnh cùng tử vong ác chiến

Cuộc giao tranh khai diễn diệu kỳ

Chúa sự sống đã chết đi

Giờ đây hằng sống trị vì oai linh.

Ma-ri-a hỡi, xin thuật lại

Trên đường đi đã thấy gì cô ?

Thấy mồ trống Đức Ki-tô

Phục sinh vinh hiển thiên thu khải hoàn.

Thấy thiên sứ chứng nhân hiển hiện

Y phục và khăn liệm xếp rời

Giê-su, hy vọng của tôi

Sẽ đón các ngài tại xứ Ga-lin.

Chúng tôi vững niềm tin sắt đá

Đức Ki-tô thật đã phục sinh.

Tâu Vua chiến thắng hiển vinh

Đoàn con xin Chúa dủ tình xót thương.

TUNG HÔ TIN MỪNG : x 1Cr 5,7b-8a

Hall-Hall : Đức Ki-tô đã chịu hiến tế, làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. Nào ta hoan hỷ trong Chúa mà ăn mừng đại lễ. Hall.

TIN MỪNG : Ga 20,1-9

 1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu." 3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào.6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó,7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

NGƯỜI YÊU CHÚA LÀ CHỨNG TÁ

CỦA ĐẤNG PHỤC SINH

Người yêu Chúa là người phải ý thức sống ba điều, dựa vào giáo huấn hôm nay :

1/ KẺ TỘI LỖI ĐI ĐẾN SỰ CHẾT.

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ” (Ga 20,1a : Tin Mừng). Gợi đến cuộc sáng tạo, con người tội lỗi như bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na - hiện thân bà E-và xưa đã lỗi Luật Chúa – đi đến mồ là đi vào sự chết, thuộc quyền lực của ma quỷ, là hình ảnh “trời còn tối”, cũng thế ông Giuda vì tham 30 đồng bạc, ông đang ăn tiệc với Thầy Giêsu và các anh em, ông đã bỏ bàn tiệc, lúc ấy là đếm tối (x Ga 13,30) để thông đồng với các đầu mục Do-thái và quân Roma bàn mưu nộp Thầy.

2/ CHÚA BIẾN SỰ CHẾT RA SỰ SỐNG.

Thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” (Ga 20,1b-2 : Tin Mừng) Đó là dấu ứng nghiệm lời ngôn sứ Ê-dê-ki-en tiên báo về ngày của Chúa phục sinh dân Ngài : “Này Ta sẽ mở cửa mộ các ngươi, Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi mồ, hỡi dân Ta !” (x Ed 36)

    3/ CHỈ NGƯỜI YÊU CHÚA NHƯ BÀ MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA VÀ ÔNG GIO-AN MỚI LÀM CHỨNG CHO CHÚA PHỤC SINH.

    Cụ thể :

a- Bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na ý thức mình tội lỗi, biết sám hối, và được Đức Giê-su trừ bảy quỷ xuất khỏi bà, từ bấy giờ bà theo Đức Giê-su đi truyền giáo và dùng tiền của giúp Đức Giê-su (x Lc 7,36 - 8,3) ; Ngày Đức Giê-su phục sinh, bà chạy ra mộ Đức Giê-su ngay trời còn tối, và được phúc gặp Ngài đầu tiên, rồi bà trở về thành loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho các Tông Đồ để các ông rao truyền cho mọi người (x Ga 20,2 : Tin Mừng).

b- Bà Maria Madalena đưa Tin Mừng Phục Sinh cho “người môn đệ Đức Giê-su thương mến”, ông này chạy ra mộ nhanh hơn thủ lãnh Phê-rô, ông tới mộ trước nhưng không vào, ông đã chứng kiến xác Thầy không còn nữa, đúng lời bà Maria Madalena đã báo cho biết. Ông đã thấy và ông tin (x Ga 20,2-8 : Tin Mừng). Như thế người nào nhận biết mình được Chúa yêu, họ mới xứng đáng được Chúa mạc khải cho để có khả năng làm chứng về Đấng Phục Sinh.

Thực vậy, Tông Đồ Gioan đã từng mong ước được quyền cao chức cả (x Mt 20,20t), mà không được, quyền ấy Đức Giê-su lại ban cho ông Phê-rô (x Mt 16,19), nên ông đã kích thích lòng nhiệt thành của thủ lãnh Phê-rô:

  • Ông Phê-rô là đứng đầu Nhóm Mười Hai mà không biết kẻ nào có ác ý nộp Thầy, phải nhờ đến môn đệ Chúa yêu đang nằm sát cạnh Thầy hỏi giúp xem …! (x Ga 13,24)
  • Lúc Thầy bị xử án, ông Gioan, người môn đệ Chúa yêu đã có mặt trong sân tòa trước ông Phê-rô, khi ông Phê-rô tới, cổng đã đóng, ông phải làm hiệu cho Gioan, người môn đệ Chúa yêu nói với người giữ cổng mở cho ông vào để dự phiên tòa xử Thầy ! (x Ga 18,12-16)
  • Khi hai ông chạy ra mộ Đức Giê-su, ông Gioan, người môn đệ Chúa yêu chạy nhanh hơn ông Phê-rô ! (x Ga 20, 3-4)
  • Ông Gio-an, người môn đệ Chúa yêu tới mộ trước, nhưng ông không vào, vì muốn tôn trọng quyền thủ lãnh của ông Phê-rô và ông cũng không muốn làm mất đi giá trị lời chứng xác thực của hai người (x Ga 8,17). Thế mà khi ông Phê-rô vào mộ, thấy vải liệm xác Đức Giê-su được xếp lại ngay ngắn cùng với dải băng, ông vẫn chưa tin Thầy đã sống lại, thua xa ông Gio-an, người môn đệ Chúa yêu nói : “Tôi đã thấy và tôi đã tin !” (x Ga 20,6-8)
  • Sau khi Đức Giê-su đã phục sinh, Ngài đứng trên bờ biển bảo ông Phê-rô thả lưới bên phải thuyền, và ông bắt được mẻ cá nhiều đến nỗi không sao kéo lên được, thế mà ông Phê-rô vẫn chưa nhận ra Thầy, nhờ người môn đệ Chúa yêu nói : “Chúa đó !” Lúc ấy ông mới nhận ra Thầy Giêsu,vì ông đang ở trần nên quấn khăn vào mình nhảy tùm xuống biển bơi vào bờ để gặp Thầy (x Ga 21,7t).
  • Chính nhờ ông Gio-an luôn ý thức mình là người được Chúa yêu, dù quyền chức ông xin không được toại nguyện. Nhờ vậy mà đời ông không phải khổ, không phải chết đổ máu như thủ lãnh Phê-rô bị đóng đinh ngược chúc đầu xuống đất, đến nỗi có lời đồn là ông Gio-an không phải chết ! (x Ga 21,23). Ông chết già khi bị đày ra đảo Patmos, ngày nay trên đảo nhỏ hẹp này : dài 12,5 km, rộng 9,5 km, người ta đếm được tới 365 Nhà Thờ kính thánh nhân.

Những chứng từ trên cho ta hiểu điều ông Gio-an muốn nói với thủ lãnh Phê-rô : Dù tôi không được Thầy trao quyền lãnh đạo, nhưng tôi vẫn là người được Chúa yêu nhất, và chính nhờ tình yêu đã thúc bách tôi có những việc làm hơn anh ! Bởi đó ông Phê-rô không được thua kém tinh thần của ông Gio-an !

Dựa vào đây, ông Gio-an chắc chắn còn muốn đi xa hơn để nhắn nhủ mỗi người chúng ta : Những kẻ giàu có, tài ba, chức quyền phải là người biết ơn Chúa hơn cả, yêu Chúa nhiều nhất, hơn người bần cùng, già nua, bệnh tật ! Nếu được như vậy thì nhà thờ mỗi ngày sẽ thêm đông giới trí thức, giàu có, địa vị đến tham dự Thánh lễ và học hỏi giáo lý ! Nhưng thực tế, vẫn ngược lại trên 20 thế kỷ nay!?

Ta biết rằng, sau khi Đức Giê-su phục sinh, Ngài chỉ muốn tỏ mình ra cho những người mau mắn đến dự tiệc Thánh Thể. Chính vì vậy mà ông Phê-rô nói : “Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường,  không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại.” (Cv 10,40-41: Bài đọc I)

Vậy chỉ những ai dự tiệc Thánh Thể cách trọn vẹn : nghe Lời và rước lễ, mới thực là người tìm kiếm những điều trên cao, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Chúa Cha, nên dù họ có chết, sự sống của họ vẫn được ẩn tàng nơi Thiên Chúa, làm một với Đức Ki-tô, để khi nào Đức Ki-tô tỏ hiện, họ cũng được tỏ hiện với Ngài trong vinh quang ! (x Cl 3,1-4 : Bài đọc II) Vì “đây là ngày Chúa đã làm ra, chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ” (Tv 118/117, 24 : Đáp ca).

THUỘC LÒNG

Anh em hãy tìm kiếm những điều thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa (Cl 3,1)

Tác giả: Đinh Quang Thịnh, Lm.
   dunglac@gmail.com