Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Đinh Quang Thịnh, Lm.
Bài Viết Của
Đinh Quang Thịnh, Lm.
SỰ THẬT DẪN ĐẾN SỰ SỐNG

NGÀY 3 THÁNG 5

THÁNH PHILIPPHÊ VÀ GIACÔBÊ

1Cr 15, 1-8 ; Ga 14, 6-14

BÀI ĐỌC : 1Cr 15, 1-8

 1 Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững.2 Nhờ Tin Mừng đó, anh em được cứu thoát, nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích.

 3 Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là: Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh,4 rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh.5 Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với Nhóm Mười Hai.6 Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ.7 Tiếp đến, Người hiện ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất cả các Tông Đồ.8 Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non.

ĐÁP CA :Tv 18A

Đ. Tiếng các ngài vang dội khắp hoàn cầu. (x c 5a)

2 Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,không trung loan báo việc tay Người làm.3 Ngày qua mách bảo cho ngày tới,đêm này kể lại với đêm kia.

4 Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, 5a mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu
và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.

TUNG HÔ TIN MỪNG : Ga 14,6b.9c

 Hall-Hall : Chúa nói : “Chính Thầy là đường, và là sự thật, sự sống. Này anh Phi-lip-phê, ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Hall.

TIN MỪNG : Ga 14,6-14 

 6 Khi đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Chính Thầy là đường, và là sự thật, sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."

  8 Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện."9 Đức Giê-su trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha"?10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.

 

SỰ THẬT DẪN ĐẾN SỰ SỐNG

Chỉ có Đức Giê-su mới có quyền nói : “Ta là đường và là sự thật, sự sống, không ai đến được với Chúa Cha mà lại không nhờ Ta” (Ga 14,6 : Tin Mừng).

 Ta lưu ý chữ “và” trong tiếng Hy-lạp, khác với “và” trong tiếng Việt : để báo trước chấm dứt một câu văn trong tiếng Việt người ta thường dùng liên từ “và”; còn ngôn ngữ Hy-lạp, “và” báo trước một điều quan trọng. Đan cử :

- Đức Giê-su truyền cho các môn đệ ban Bí tích Thánh Tẩy nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa : Trong khi người tân tòng được dìm xuống nước, thì phải đọc : “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19). Như vậy, Chúa Con và Chúa Thánh Thần quan trọng như Chúa Cha.

- Khi hai ông Phê-rô và Gioan vào trong mộ Đức Giê-su, ông Gioan nói : “Tôi đã thấy tôi tin” (Ga 20,8). Điều này ông Gioan có ý trách nhiều người thấy xác Chúa Giê-su không còn trong mộ mà vẫn không tin Ngài đã sống lại ; còn ông Gioan thì đã tin. Bởi vì thấy không quan trọng, mà tin mới quan trọng. Do đó Chúa Giê-su chúc phúc cho những ai không thấy mà tin (x Ga 20, 29).

Như thế, đường đi không quan trọng, đường chỉ quan trọng khi nó dẫn ta đi vào sự thật, đạt được sự sống. Mà chỉ duy Đức Giê-su mới là đường quan trọng nhất dẫn ta đến sự sống dồi dào (x Ga 10,10).

 Tổ tiên loài người là Adam, Eva khát vọng không phải chết lại được sống hạnh phúc dồi dào đời đời, và rất thông minh sáng suốt như Thiên Chúa, tự biết phân biệt tốt xấu (x St 3,4-5). Như thế có phải là kiêu ngạo không ?

 Thưa không, vì đến như cha mẹ trần thế tuy thuộc loại gian ác (x Mt 7,11) mà còn nói : “Con hơn cha là nhà có phúc”, thì “Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, bởi lòng yêu mến lớn lao của Ngài đã yêu mến ta” (Ep 2,4), nên Đức Giê-su còn hứa cho chúng ta : “Ai tin vào Thầy, thì người ấy cũng sẽ làm được những việc Thầy làm, người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì Thầy về cùng Cha” (Ga 14,12 : Tin Mừng).

 Như thế, lý do ta làm được những việc hơn Đức Giê-su chỉ vì Ngài về cùng Cha để hoàn tất Hy Lễ mới của Ngài thiết lập, và truyền cho Hội Thánh làm hiện tại hóa Hy Lễ đó mỗi khi Hội Thánh dâng Lễ (x 1Cr 11,24-25). Thánh Phao-lô nói : “Chúa Giê-su là Vị Tư Tế tiến vào cung thánh, tựa neo thần chắc chắn và bền vững của tâm hồn ta, cắm vào tận bên trong bức màn cung thánh” (Dt 6,19). Để mỗi khi ta đến dự Hy Lễ này, ta được nghe trực tiếp Lời Đức Giê-su (x Dt 1,1-2). Lời Ngài đã nghe từ Chúa Cha và nói lại cho ta biết (x Ga 14,10 : Tin Mừng). Ta lại được nhìn các việc Đức Giê-su làm như Chúa Cha làm (x Ga 5,19 ; 14,11 : Tin Mừng). Nhờ đó “ngay từ bây giờ ta được biết Chúa Giê-su đồng thời biết Chúa Cha” (Ga 14,7 : Tin Mừng).

 Trong Kinh Thánh, “biết” là động tác chỉ riêng về việc vợ chồng trao thân cho nhau để sinh con cái. Như Adam biết Eva sinh Cain (x St 4,1), cũng thế, Đức Ma-ri-a thưa với thiên thần Gabriel : “Tôi không biết việc vợ chồng làm sao tôi sinh con ?” (Lc 1,34).

 Vậy mỗi khi ta dự Lễ cách trọn vẹn, ta được rước lễ là lúc Chúa Giê-su “trao thân” cho ta, và ta “trao thân” cho Ngài, nghĩa là ta Giê-su biết ta và ta biết Giêsu. Để sau khi dự Lễ về, ta phải “sinh” con cho Thiên Chúa, đó là ta tiếp nối việc làm của Chúa Giê-su và còn làm được hơn Ngài. Thực vậy, suốt đời Đức Giê-su vất vả rao giảng Lời của Cha và phục vụ hết lòng, nhằm cho người ta tin Ngài là Thiên Chúa, để được Ngài dẫn về Thiên Đàng, mà mãi đến giờ hấp hối trên thập giá, Ngài mới đưa được một anh trộm lành vào Thiên Đàng với Ngài (x Lc 23,43). Trong khi đó, mỗi lần ta dự Lễ cầu nguyện cho các linh hồn, biết bao linh hồn được về Thiên Đàng trước ta, hoặc khi ta ban Bí tích Thánh Tẩy cho một người trong tình trạng nguy tử mà họ muốn theo Chúa, sau đó tắt thở, là họ được về Thiên Đàng ngay, trong khi ta vẫn còn là kẻ tội lỗi sống trên dương thế.

 Hai Tông Đồ Phi-lip-phê và Gia-cô-bê mà Hội Thánh kính hôm nay, cũng chỉ vì các ngài đã sinh nhiều con cho Thiên Chúa – sinh các tín hữu – nhờ các ngài hết lòng loan báo Tin Mừng và phục vụ mọi người theo gương Thầy Giêsu, như lời thánh Phao-lô nói : “Nhờ Tin Mừng anh em được cứu thoát, nếu anh em giữ đúng như chúng tôi đã loan báo. Tin Mừng chúng tôi loan báo làĐức Giê-su Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta, nhưng ngày thứ ba Ngài đã sống lại,rồi hiện ra với thủ lãnh Hội Thánh là ông Phê-rô, tiếp đó với Nhóm Mười Hai, sau nữa là Ngài hiện ra với hơn 500 anh em một lượt, rồi Ngài lại hiện ra với ông Giacobe, với tất cả các Tông Đồ khác. Sau chót, Ngài đã hiện ra với tôi, chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non” (1Cr 15,1-8 : Bài đọc).

Ông Phao-lô kể mình được Chúa Giê-su hiện đến với ông là người sau cùng, vì ông bất xứng, lý do trước đó ông đã bách hại Hội Thánh (x Cv 9). Nhưng Chúa đã thương tái sinh ông dù chỉ là đứa sinh non, sinh thiếu tháng, rất yếu ớt. Thế mà nhờ ông được “biết” Chúa Giê-su, ông đã sinh nhiều tín hữu dân ngoại, lập được nhiều giáo đoàn hơn các Tông Đồ thượng đẳng (x 2Cr 11,5). Kết quả ông đã đưa nhiều người vào Nước Trời trước ông. Rõ ràng ông làm các việc của Chúa Giê-su nhưng hiệu quả hơn Thầy Giêsu, khi Ngài còn sống trên dương thế. Vì thế mà lời kinh ca tụng những người thành công như các Tông Đồ : “Tiếng các ngài vang dội khắp hoàn cầu”. Nếu ta không biết sinh con Thiên Chúa để làm vinh hiển Ngài, thì ta thua các tạo vật, chúng còn biết tường thuật vinh quang Thiên Chúa, nhờ vẻ đẹp Chúa ban cho để diễn tả quyền năng và tình thương của Thiên Chúa, dù chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe tiếng âm thanh, mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển” (Tv 19/18, 2-5 : Đáp ca).

 Một thày Dòng kia, sáng sáng đi bách bộ trong vườn hoa, để suy gẫm chiêm niệm kỳ công của Thiên Chúa qua các tạo vật, như những khóm hoa, thỉnh thoảng thầy cúi xuống một bụi hoa hô lên : “Ôi em đẹp quá!”

 Sau giờ nguyện gẫm của thầy, cha Bề Trên gọi thầy đến mắng cho một trận : “Thầy hẹn em nào ? Nó rúc dưới bụi cây để thầy hôn nó ?” Thầy ngỡ ngàng thưa lại : “Thưa Cha Bề Trên, nhà Dòng kín cổng cao tường làm sao có ai lọt vào được ? Con cúi xuống hôn đóa hồng, vì con thấy nó đẹp quá, Chúa là Cha của nó, thì nó là em của con, nên con hôn nó là con ca tụng tình thương của Cha trên trời đã ban cho muôn loài muôn vật vẻ đẹp kỳ diệu, loài người không ai có thể tạo ra được”.

THUỘC LÒNG

 Chúa Giê-su nói : “Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha” (Ga 14,12).

 

Tác giả: Đinh Quang Thịnh, Lm.
   dunglac@gmail.com