Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Đinh Quang Thịnh, Lm.
Bài Viết Của
Đinh Quang Thịnh, Lm.
NGÀY 28 THÁNG 12 - CÁC THÁNH ANH HÀI

1Ga 1,5-2,2 ; Mt 2,13-18

BÀI ĐỌC : 1Ga 1,5-2,2

1              5 Anh em thân mến, đây là lời loan báo của Đức Giê-su Ki-tô mà chúng tôi đã nghe,và nay chúng tôi loan báo cho anh em: Thiên Chúa là ánh sáng;nơi Người, không có một chút bóng tối nào. 6 Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. 7 Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau, và máu Đức Giê-su, Con của Người, thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. 8 Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. 9 Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. 10 Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội, thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối, và lời của Người không ở trong chúng ta.

2           1 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi,tôi viết cho anh em những điều này, để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha: đó là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Công Chính. 2 Chính Đức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi,nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa.

ĐÁP CA : Tv 123

Đ.        Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy.  (c 7a)

2 Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, khi thiên hạ nhằm ta xông tới, 3 hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy;

4 Hẳn là nước đã cuốn ta đi, dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ; 5 hẳn là nước cuồn cuộn đã dâng lên ngập cổ ngập đầu.

7b Lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. 8 Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa, Đấng đã dựng nên cả đất trời.

TUNG HÔ TIN MỪNG :

            Hall-Hall : Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Lạy Chúa, đoàn Tử Đạo quang huy hùng dũng, máu đào đổ ra minh chứng về Ngài. Hall.

TIN MỪNG : Mt 2,13-18

                13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! "14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.

16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.17 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a:18 "Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.

Tác giả: Đinh Quang Thịnh, Lm.
   dunglac@gmail.com