Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Đinh Quang Thịnh, Lm.
Bài Viết Của
Đinh Quang Thịnh, Lm.
NGÀY 30 THÁNG 12

1Ga 2,12-17 ; Lc 2,36-40

 

BÀI ĐỌC : 1Ga 2,12-17

            12 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, tôi viết cho anh em: anh em đã được tha tội nhờ danh Đức Giê-su Ki-tô. 13 Hỡi các bậc phụ huynh, tôi viết cho anh em: anh em biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho anh em: anh em đã thắng ác thần.14 Hỡi anh em là những người con thơ bé, tôi đã viết cho anh em: anh em biết Chúa Cha.

Hỡi các bậc phụ huynh, tôi đã viết cho anh em: anh em biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi đã viết cho anh em: anh em là những người mạnh mẽ;lời Thiên Chúa ở lại trong anh em và anh em đã thắng ác thần. 15 Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian.Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha, 16 vì mọi sự trong thế gian: như dục vọng của tính xác thịt,dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian; 17 mà thế gian đang qua đi, cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi.

ĐÁP CA : Tv 95

Đ.        Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng. (c 11a)

7 Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước,dâng Chúa quyền lực và vinh quang,8a hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người.

8b Hãy bưng lễ vật, bước vào tiền đình Chúa, 9 và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện,
toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh Nhan.

10 Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.

TUNG HÔ TIN MỪNG :

            Hall-Hall : Ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi chúng ta,muôn dân hỡi, đến mà thờ lạy Chúa. Vì hôm nay, ánh huy hoàng rực rỡ, tỏa xuống khắp cõi trần. Hall.

TIN MỪNG : Lc 2,36-40

                36 Khi ấy, có một nữ ngôn sứ là bà An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm,37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa.38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

Tác giả: Đinh Quang Thịnh, Lm.
   dunglac@gmail.com