Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Đinh Quang Thịnh, Lm.
Bài Viết Của
Đinh Quang Thịnh, Lm.
NGÀY 31 THÁNG 12

1Ga 2,18-21 ; Ga 1,1-18

 

BÀI ĐỌC : 1Ga 2,18-21

            18 Hỡi anh em là những người con thơ bé, đây là giờ cuối cùng.Anh em đã nghe biết là tên Phản Ki-tô sẽ đến;thế mà giờ đây nhiều tên Phản Ki-tô đã xuất hiện. Do đó, chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng.19 Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta,nhưng không phải là người của chúng ta;vì nếu là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta. Nhưng như thế mới rõ:không phải ai ai cũng là người của chúng ta. 20 Phần anh em, anh em nhận được dầu, do tự Đấng Thánh,và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết. 21 Tôi đã viết cho anh em,không phải vì anh em không biết sự thật,nhưng vì anh em biết sự thật, và vì không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật.

ĐÁP CA : Tv 95

Đ.        Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng.  (c 11a)

1 Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu!2a Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh!

11 Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng,biển gầm vang cùng muôn hải vật, 12a ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ.

12b Hỡi cây cối rừng xanh, 13 hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian.Người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của Người.

TUNG HÔ TIN MỪNG : Ga 1,14a.12a

            Hall-Hall : Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta ; những ai đón nhận Người, thì Người ban cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Hall

TIN MỪNG : Ga 1,1-18

            1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. 3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống,và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. 5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. 

6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. 7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin.8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. 10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có,nhưng lại không nhận biết Người. 

11 Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. 12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.

 

15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố: "Đây là Đấng mà tôi đã nói:
Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi." 16 Từ nguồn sung mãn của Người,
tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.  17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có. 18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

Tác giả: Đinh Quang Thịnh, Lm.
   dunglac@gmail.com