Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Thái Hợp, Gm.
paulthaihop@yahoo.com
Bài Viết Của
Nguyễn Thái Hợp, Gm.
Phỏng vấn Tân Giám Mục Nguyễn Thái Hợp của Web Giáo Phận Vinh
Để Họ Lớn Lên (Lời Mở Đầu)
Mời đọc sách: Yves Congar, con người & tư tưởng
Yves Congar, thần học gia khai mở
Tương quan phong phú giữa Văn hóa và Đức tin (BTDL 1)
Liên đới theo quan điểm Công giáo
Nghĩ về người trẻ hôm nay
Tôn giáo đối diện với toàn cầu hóa
Tương quan phức tạp giữa Công giáo với Nhà Nước Việt Nam
Thử Nhận Diện Con Người Việt Nam
MỜI ĐỌC SÁCH : ĐỂ HỌ LỚN LÊN (TỦ SÁCH DŨNG LẠC)

"Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi"
(Gioan 3,30)

Văn Hoá & Niềm Tin

Nguyễn Thái Hợp, Gm

Tập sách nhỏ này được thai nghén từ “Khóa Bồi Dưỡng cho những người Phụ trách Đào tạo”, được tổ chức hàng năm tại Tp. HCM. Một phần trong tập sách này đã được sử dụng trong giảng khóa “Vấn đề đào tạo” tại Liên Dòng Nữ Nguyễn Văn Bình. Nhiều suy tư, kinh nghiệm và góp ý của các tham dự viên được đúc kết và hệ thống hóa. Người viết chân thành cảm tạ tất cả những ai đã cộng tác vào việc hoàn thành tập sách nhỏ này, đặc biệt những người đã kiên nhẫn đọc bản thảo và đóng góp một số gợi ý sâu sắc. Xin gởi lại quý bạn tập sách này vừa như một “hành trang” nho nhỏ, vừa như một “món quà mọn” nhưng đầy ắp tình người.

  Mục Lục
Lời Nói Đầu
Phần I : Đôi Nét Về Giới Trẻ Việt Nam
§1 - Thử Nhận Diện Con Người Việt Nam
§2 - Thế Hệ Trẻ Việt Nam Ngày Xưa
§3 - Nghĩ Về Người Trẻ Hôm Nay
§4 - Đổi Cái Nhìn Và Nếp Nghĩ
Phần II : Tản Mạn Về Đào Tạo Tu Sĩ Trẻ
§5 - Đối Diện Với Giá Trị Tâm Linh
§6 - Yếu Tố Căn Bản Của Đào Tạo
§7 - Các Chiều Kích Đào Tạo
§8 - Tương Quan Giữa Tu Sĩ & Cộng Đoàn
§9 - Quyền Bính Để Phục Vu
§10 - Con Đường Thập Giá
§11 - Tự Do Và Trách Nhiệm
§12 - Đối Thoại Huynh Đệ
§13 - Tấm Lòng Rộng Mở
Mục Lục Chi Tiết
Cùng một tác giả -/-

Mời vào trang Giám Mục Nguyễn Thái Hợp

Tác giả: Nguyễn Thái Hợp, Gm.
   dunglac@gmail.com