Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Văn Toàn, Gs.
toan.tran@nordnet.fr
Bài Viết Của
Trần Văn Toàn, Gs.
Tầm quan trọng của phụng vụ
Tôn giáo hay là tín ngưỡng ?
Vô thần và Tôn giáo
Tu thân, tu đạo, tu dòng. Mấy điều tư lượng về dòng Mến Thánh Giá
Comment l’identité de la nation vietnamienne a été racontée depuis l’arrivée des missionnaires chrétiens
LUỒNG GIÓ VÔ-THẦN TRONG TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM    Attach file

A Breath of Atheism in Religious Vietnam

Mời vào gia trang Trần Văn Toàn


The Vietnamese are a religious people. From the 18th century, Catholic missionaries, especially Father Léopold Cadière (1869–1955), observed amidst the country’s traditions the most varied forms of worship, which were so closely entwined that all distinctions had faded. This syncretic tendency reappeared forcefully in the religions created during the 20th century. The Missionaries tried to identify the specificities of each belief system and to classify them under three religions: Confucianism, Taoism and Buddhism. Mời đọc tiếp theo

...Xin mở file kèm Attach file

Tác giả: Trần Văn Toàn, Gs.
   dunglac@gmail.com