Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Đăng Trúc, Gs.
trucdang@free.fr
Bài Viết Của
Nguyễn Đăng Trúc, Gs.
Hội đồng Giáo hoàng "Công lý và Hoà bình" : Nhân quyền và Giáo hội - Những suy tư lịch sử và thần học
Nội dung thiết yếu và tối thượng của văn hóa
Ngày gặp gỡ văn hóa thường niên Việt Nam hải ngoại: lần đầu tiên được tổ chức tại Bruxelles , tháng 08 năm 2008
Chứng Từ Về HY TGM Nguyễn Văn Thuận
Giáo hội công giáo và Nhân quyền
Phát biểu về ba tác phẩm “Về nguồn, Thức tỉnh và Vietnam, a painful transition” của LS Lâm Lễ Trinh
Các bài viết nối kết
MỜI ĐỌC: THÁNH THẦN, HƠI THỞ SỐNG ĐỘNG CỦA GIÁO HỘI

Hồng Y L. J. Suenens

THÁNH THẦN,

HƠI THỞ SỐNG ĐỘNG

CỦA GIÁO HỘI

Quyển III 

Éditions de l’Association FIAT

Định Hướng Tùng Thư

Khi Hồng Y Suenens viết cuốn Une nouvelle Pentecôte? (Một Lễ Hiện Xuống mới? ), thì dấu chấm hỏi đằng cuối tựa đề này muốn nhắc rằng Phong Trào Canh Tân trong Chúa Thánh Thần không phải là một phong trào nào đó bất kỳ trong Giáo Hội, nhưng đây là Giáo Hội đang chuyển mình.

Như thế thì hy vọng mà Phong Trào Canh Tân đem lại cho Giáo hội là gì, khi Giáo Hội trong toàn bộ vốn là đoàn sủng? Cái gì đang kềm hãm đà tiến của phong trào này? Chúng ta sẽ tìm được các giải đáp cho những câu hỏi ấy trong tác phẩm L’Esprit-Saint, souffle vital de L’Église (Thánh Thần, hơi thở sống động của Giáo Hội).

Léon Joseph Suenens (sinh ngày 16-7-1904, qua đời ngày 6-5-1996) chịu chức linh mục năm 1927. Được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục giáo phận Malines-Bruxelles năm 1961, được phong Hồng Y năm 1962, ngài lại được Đức Gioan XXIII giao trách nhiệm chuẩn bị Công Đồng Vatican II, và được Đức Phaolô VI giao trách nhiệm điều hành Công Đồng. Ngoài ra, Đức Phaolô VI và Đức Gioan-Phaolô II còn ủy thác cho ngài trách nhiệm đồng hành với Phong trào Canh tân Đoàn sủng.

Hồng Y Suenens được Giải thưởng Prix Templeton For Progress of Religion và Giải thưởng Grand Prix de la Francophonie do Hàn Lâm Viện Pháp trao tặng cho toàn bộ các tác phẩm của ngài.

+ Hồng-Y L. J. Suenens

(16 tháng bảy 1904 – 06 tháng 05 năm 1996)

THÁNH THẦN,

HƠI THỞ SỐNG ĐỘNG

CỦA GIÁO HỘI 

Quyển ba

Các Tài Liệu ở Malines

Số 3: Canh tân trong Thánh Thần và phục vụ con người, viết chung với Dom Helder Câmara (1979) 

Lời nhà xuất bản FIAT 

Tái bản Các Tài Liệu ở Malines lần này lấy lại các bản văn đã được xuất bản bằng tiếng Pháp trong các thập niên 70 và 80, và đã được chính hồng y Suenens xem lại.

Tài liệu ở Malines số 3 Canh tân trong Thánh Thần và phục vụ con người do cơ sở Lumen Vitae xuất bản lần đầu ở Bruxelles năm 1979.

Lời tựa của hồng y Danneels viết cho cả ba quyển của bộ sách này đã được đưa vào quyển 1. 

Hiệp Hội FIAT tái bản vài mùa Giáng Sinh năm năm 2001

D / 2001 / 7273 / 5

ISBN 90 75410 15-8

© Éditions de l’Association FIAT

Kardinaal Sterckxlaan,29

B- 1860 Oppem-Meise Belgique

                                                     *******

* Định Hướng Tùng Thư xuất bản lần đầu năm 2005 bằng việt ngữ với giấy phép của Hiệp Hội FIAT

* Nguyễn Đăng Trúc chuyển dịch ra Việt ngữ

* Nguyễn Chính Kết  đọc lại

 ISBN 2-912554-38-1

© Định Hướng Tùng Thư

13 g rue de l’ILL

67116 Reichstett, France 

Mục Lục
Phần 1: Canh tân trong Chúa Thánh Thần và phục vụ con người
Chương I: Đối diện với Chúa
Đối diện với Chúa
Chương II: Phục vụ con người
Phục vụ con người
Chương III: Những tông đồ của Chúa Kitô
Những tông đồ của Chúa Kitô
Chương IV: Giữa đời

Tác giả Nguyễn Đăng Trúc, Gs. (nguyên tác, HY L. J. Suenens)

Tác giả: Nguyễn Đăng Trúc, Gs.
   dunglac@gmail.com