Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Đăng Trúc, Gs.
trucdang@free.fr
Bài Viết Của
Nguyễn Đăng Trúc, Gs.
Hội đồng Giáo hoàng "Công lý và Hoà bình" : Nhân quyền và Giáo hội - Những suy tư lịch sử và thần học
Nội dung thiết yếu và tối thượng của văn hóa
Ngày gặp gỡ văn hóa thường niên Việt Nam hải ngoại: lần đầu tiên được tổ chức tại Bruxelles , tháng 08 năm 2008
Chứng Từ Về HY TGM Nguyễn Văn Thuận
Giáo hội công giáo và Nhân quyền
Phát biểu về ba tác phẩm “Về nguồn, Thức tỉnh và Vietnam, a painful transition” của LS Lâm Lễ Trinh
Các bài viết nối kết
CD (PDF) CÁC TÁC PHẨM CỦA GS NGUYỄN-VĂN-THÀNH

       Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn-Trường-Tộ

13 g rue de l’ILL

67116 Reichstett, France

_________________________

 

 

Lời nhà xuất bản

 

CD (PDF) các tác phẩm của GS Nguyễn-Văn-Thành

 

 

Kính quí độc giả,

 

Trước ngày tạ thế, Lm Gs Nguyễn Văn Thành đã ủy thác cho Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn-Trường Tộ và Tu Viện Xitô VN ở Orsonnens, Thụy-sĩ, sắp xếp, bảo tồn và phát hành các tác phẩm của GS.

 

Sau gần một năm làm việc, TTVH Nguyễn-Trường-Tộ đã tập hợp hầu như  toàn bộ công trình sáng tác của GS Thành, và đã phối trí, phân loại tài liệu theo những đề mục khác nhau.

 

Chúng tôi đã xếp thành bốn (4) đế mục sau đây:

 

  1. Các nội dung liên quan đến bộ môn Tâm-Lý-Học, đặc biệt là về tâm lý trị liệu liên quan đến việc chăm sóc các trẻ em tự-bế, và những nội dung về tính tình và phát triển nhân cách. Đề mục nầy có mười một (11) tài liệu :

 

-          A1   Trẻ em tự bế

-          A 2   Trẻ em chậm phát triển : phương thức giáo dục và dạy dỗ

-          A 3   Nguy cơ tự bế nơi trẻ em từ 0 đến 7 tuổi

-          A 4    Quan hệ mẹ-con

-          A 5    Phát huy quan hệ xã hội trong vấn đề giáo dục trẻ em tự kỷ

-          A 6    Tính tình và đời sống

-          A 7    Bản câu hỏi về tính tình

-          A 8    Lòng tự tin

-          A 9    Tư duy và hành động

-          A 10  Bản đồ tâm lý và tư duy sáu màu

-          A 11  Nguyễn Trải và vấn đề giáo dục con cái

 

  1. Các nội dung liên quan đến văn hóa tổng quát gồm bảy (7) cuốn sách:

 

-          B 1  Huyền sử

-          B 2  Sơn Tinh và Thủy Tinh

-          B 3  Nguyễn Trải, một tấm lòng Vạn Xuân và Đại Việt

-          B 4  Đối thoại, một quê hương tình người

-          B 5  Khung trời mở rộng bằng con đường thuyên giải

-          B 6  Con đường bao dung trong văn hóa và huyền sử Việt nam

-          B 7  Lắng nghe, một quà vô giá

 

  1. Các nội dung tôn giáo gồm bốn (4)  tác phẩm :

 

-          C 1  Chúng ta sống lại

-          C 2  Trong Đức Kitô

-          C 3  Suy niệm về Đức Mẹ

-          C 4  Lắng nghe Chúa Thánh Thần

 

  1. Phần phụ thêm

 

-          D1  Hãy thắp lên ngọn đuốc, xuất bản sau khi GS tạ thế (nội dung tôn giáo và tang lễ GS Thành)

-          D 2   Những bản văn RỜI, không xuất bản thành sách

-          D 3  Viết về LmGs Nguyễn Văn Thành

-          D 4  Các hình ảnh về Gs Lm Nguyễn Văn Thành

 

Chúng tôi đã chia thành đề mục, xếp lại theo khổ A 4, đánh số trang, không những để việc nghiên cứu, trính dẫn được dễ dàng, nhưng bảm đảm đuợc bản gốc không bị thêm bớt.

 

Một số tác phẩm, đặc biệt các cuốn liên quan đến nội dung Tâm-lý-học được xuất bản trong thời gian từ 1971 đến 1975, lúc GS Nguyễn-Văn-Thành là GS trường ban Tâm Lý Phân Khoa Nhân Văn Và Nghệ Thuật ĐH, Minh Đức, cũng như các tài liệu bằng ngoại ngữ, chưa được xuất bản lần nầy, vì chúng tôi chưa tìm ra được bản gốc. Trong đó có các tác phẩm quan trọng là:

 

1.-  Đường vào Nội Tâm với Phân Tâm Học của S. FREUD – 1997

  2.-  Le projet pédago-éducatif 1997

  3.-  Phát huy Nhân Lực – 1998

  4.-  Đối thoại với các tơn giáo – 1998   

 

Chúng tôi trông chờ vào sự hợp tác của bằng hữu và độc giả để sớm tập hợp được toàn bộ sáng tác của GS Nguyễn-Văn-Thành và phổ biến cho mọi người được đọc.

 

Trân trọng.

 

Ngày 22 tháng 06 năm 2009

 

Nguyễn Đăng Trúc

Hội trưởng

Tác giả: Nguyễn Đăng Trúc, Gs.
   dunglac@gmail.com