Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Long Thao
Bài Viết Của
Nguyễn Long Thao
Tìm Thấy Thi Hài Thánh Phaolô
Đặc ngữ Công Giáo (14) : Angiô–Apostolicô - Áo An Ba - Áo Cap pa - Áo Su Tan.
Đặc Ngữ Công Giáo (11): Biển Đức, Cát Minh, Đa Minh, La San, M.E.P, Ngôi Lời, Xi Tô. v. v..
Đặc Ngữ Công Giáo (10): Nhà Khảo – Nhà Phòng – Nhà Quê – Nhà Thánh - Nhà Trạm
Đặc Ngữ Công Giáo: Nhà Chung – Nhà Đòn - Nhà Đức Chúa Trời – Nhà Gạo.
Đặc Ngữ Công Giáo: Linh Tông và các tục lệ gia đình linh tông.
Đặc ngữ Công Giáo: Giáo Dân – Lương Dân - Dửu Dân
Đặc ngữ Công Giáo Việt Nam : Mạc Khải hay Mặc Khải?
Đặc Ngữ Công Giáo Việt Nam: Tên Thánh
Thấy người mà nghĩ đến ta: Tổng Thống nước cộng sản Cuba tham dự thánh lễ phong chân phước.
Đặc Ngữ Công Giáo: Tìm hiểu các đặc ngữ của dòng Mến Thánh Giá xưa: Bà Mụ, Câu Rút, Cu Rút, Chị Ả, Dòng.
Đặc ngữ Công Giáo Việt Nam : Tìm hiểu các danh xưng Kirixitô - Kitô - Gia Tô - Cơ Đốc.
Góp phần giải thích từ Sinh Thì trong kinh sách Công Giáo.
Ngạc nhiên: 64% người vào Internet tại Hoa Kỳ để tìm hiểu tôn giáo, tâm linh
Văn hóa và đức tin: Một thần học gia từng bị lên án nay được phong chân phước
Mạng lưới toàn cầu tập trung các nguồn tài liệu Công Giáo
ĐGH Biển Đức dành cho truyền hình Đức cuộc phỏng vấn rất dài
VĂN HÓA VÀ ĐỨC TIN: MỘT THẦN HỌC GIA TỪNG BỊ LÊN ÁN NAY ĐƯỢC PHONG CHÂN PHƯỚC

Rome, 19/11/07 Linh Mục Thần Học Gia Antonio Rosmini Serbati sống vào thế kỷ 19 một thời đã có tác phẩm bị Tòa Thánh lên án nay đã được phong chân phước.

Đức Hồng Y Sraiva Martins, Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh đã chủ sự nghi lễ phong chân phước vào ngày hôm qua, Chúa Nhật 18/11/07 tại Novara, Italy

Thần học gia Antonio Rosmini sinh năm 1797 tại phần đất mà thời đó thuộc đế quốc Áo. Được thu phong Linh Mục tại Padua và cha Rosmini đã mau chóng trở thành thần học gia nổi tiếng.

Ngài trở về Roma và thiết lập Học Viện Bác Ái tạo được ảnh hưởng lớn cho tới khi tư tưởng của Ngài bị chống đối. Sau khi cha Rosmini chết được 32 năm, năm 1887 Văn Phòng Thánh (Holy Office) tiền thân của Bộ Giáo Lý Và Đức Tin, chính thức lên án 40 đề án trong các sách của cha Rosmini

Việc lên án cha Rosmini kéo dài mãi cho tới năm 2001 khi Bộ Giáo Lý Và Đức Tin thấy rằng những yếu tố gây tranh cãi trong các tác phẩm của cha Rosmini về sự liên hệ giữa đức tin và lý trí là “duy tâm, không phải là hữu thể” (Idealistic not ontological) nên Bộ Giáo Lý và Đức Tin đã hủy bỏ việc lên án cha Rosmini và cho rằng những tác phẩm của cha Rosmini đã góp phần vào những giáo huấn về huấn quyền (magisterium), nhất là vào thông điệp Fides et Ratio của ĐGH Gioan Phaolô II.

Văn bản ký chấm dứt việc lên án tư tưởng cha Rosmini đã được Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý và Đức Tin lúc bấy giờ là Hồng Y Joseph Ratzinger ký tên. Và trong ngày Chúa Nhật hôm qua khi đọc kinh truyền với các giáo dân tại quảng trường thánh Phêrô, ĐGH Bênêđictô đã tuyên bố: “Giáo Hội thừa nhận cha Rosmini là một Linh Mục vĩ đại, một nhân vật sáng ngời về văn hóa đã đóng góp cho Giáo hội tư tưởng Kitô Giáo mà Ngài gọi là “bác ái tâm linh”, nói khác đi là sự hoà hợp giữa lý trí và đức tin.”

Tác giả: Nguyễn Long Thao
   dunglac@gmail.com