Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Long Thao
Bài Viết Của
Nguyễn Long Thao
Tìm Thấy Thi Hài Thánh Phaolô
Đặc ngữ Công Giáo (14) : Angiô–Apostolicô - Áo An Ba - Áo Cap pa - Áo Su Tan.
Đặc Ngữ Công Giáo (11): Biển Đức, Cát Minh, Đa Minh, La San, M.E.P, Ngôi Lời, Xi Tô. v. v..
Đặc Ngữ Công Giáo (10): Nhà Khảo – Nhà Phòng – Nhà Quê – Nhà Thánh - Nhà Trạm
Đặc Ngữ Công Giáo: Nhà Chung – Nhà Đòn - Nhà Đức Chúa Trời – Nhà Gạo.
Đặc Ngữ Công Giáo: Linh Tông và các tục lệ gia đình linh tông.
Đặc ngữ Công Giáo: Giáo Dân – Lương Dân - Dửu Dân
Đặc ngữ Công Giáo Việt Nam : Mạc Khải hay Mặc Khải?
Đặc Ngữ Công Giáo Việt Nam: Tên Thánh
Thấy người mà nghĩ đến ta: Tổng Thống nước cộng sản Cuba tham dự thánh lễ phong chân phước.
Đặc Ngữ Công Giáo: Tìm hiểu các đặc ngữ của dòng Mến Thánh Giá xưa: Bà Mụ, Câu Rút, Cu Rút, Chị Ả, Dòng.
Đặc ngữ Công Giáo Việt Nam : Tìm hiểu các danh xưng Kirixitô - Kitô - Gia Tô - Cơ Đốc.
Góp phần giải thích từ Sinh Thì trong kinh sách Công Giáo.
Ngạc nhiên: 64% người vào Internet tại Hoa Kỳ để tìm hiểu tôn giáo, tâm linh
Văn hóa và đức tin: Một thần học gia từng bị lên án nay được phong chân phước
Mạng lưới toàn cầu tập trung các nguồn tài liệu Công Giáo
ĐGH Biển Đức dành cho truyền hình Đức cuộc phỏng vấn rất dài
NGẠC NHIÊN: 64% NGƯỜI VÀO INTERNET TẠI HOA KỲ ĐỂ TÌM HIỂU TÔN GIÁO, TÂM LINH

Rome 02/01/08 -Theo bản báo cáo của cơ quan Google Zeitgeist’s thì trong năm 2007 số những người truy cập vào mạng lưới Google trên Internet để tìm câu giải đáp cho vấn nạn “Thượng Đế Là Ai” (Who Is God) đã được xếp hàng đầu trong loại câu hỏi khởi đầu với chữ WHO nghĩa là câu hỏi nhằm tìm biết tiểu sử của một người. Nói khác đi có rất nhiều người muốn nhờ Internet để tìm hiểu thượng đế là ai.

Còn loại câu hỏi khởi đầu với chữ WHAT nhằm tìm biết ý nghĩa một chuyện gì thì câu hỏi Tình Yêu Là Gì (What Is Love) đã được xếp hàng đầu trong loại câu hỏi này

Google Zeitgeist cũng cho biết hầu hết số người muốn biết Thượng Đế là ai đều truy cập từ Hoa Kỳ và cũng chính nơi này người ta còn được biết thêm 64% số người tại Hoa Kỳ vào Internet với mục đích tâm linh và tôn giáo.

Tại Á Châu, các câu hỏi mà người ta thường hỏi mạng lưới Google là:

1. Các vị sư Miến Điện là ai?

2. Tình hình người Kitô giáo tại Nam Dương, Pakistan, Iráq

3. Tình hình ngoại giao giữa Trung Quốc và Vatican,

Vấn đề kinh tế tài chánh chỉ đứng hạng thứ 7 trong số các thắc mắc của độc giả muốn hỏi Internet.

Tác giả: Nguyễn Long Thao
   dunglac@gmail.com