Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Vinh
Bài Viết Của
Trần Vinh
Nghi thức tế lễ : túc yết và đoàn cả (bài 9)
Việc cúng tế trong các dịp lễ tại Lăng Ông Bà Chiều
Linh Mục An-tôn Trần Văn Kiệm: nhà văn hóa, bạn vong niên của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm
Viết i hay y: Chia Sẻ Với Lm. Nguyễn Ngọc Huỳnh
Bản Nhạc Cổ Điển
Nhân Đọc Bài Mục Vụ Văn Hóa Tại Giáo Xứ Việt Nam ở Paris:
Tương Quan Giữa Tin Mừng Chúa Kitô và Những Giá Trị Tín Ngưỡng, Tôn Giáo, Phong Tục Tập Quán Cố Hữu của Người Việt Nam
Tục lệ xin xâm, xin keo tại Lăng Ông Bà Chiểu. (bài 7)
Nghệ Thuật Trang Trí tại Lăng Ông Bà Chiểu.(bài 5)
Việc thờ cúng ngày thường tại Lăng Ông Bà Chiểu (bài 6)
Iran điểm nóng mới trên thế giới
Tín ngưỡng thờ cúng các Danh Nhân và Anh Hùng Dân Tộc của người Việt Nam.
Vinh danh Phụ Nữ Việt Nam.
NHÂN ĐỌC BÀI MỤC VỤ VĂN HÓA TẠI GIÁO XỨ VIỆT NAM Ở PARIS:

ÂM HƯỞNG

Loạt bài Mục Vụ Văn Hóa Tại Giáo Xứ Việt Nam Tại Paris của Nguyễn Long Thao đã kích đúng ‘huyệt đạo’của nhiều người quan tâm. Ngay sau đó đã nhận được những điện thư bầy tỏ cảm tưởng hưởng ứng nồng nhiệt.

Bà Nguyễn Thi Kim Loan từ Cincinnati, Ohio viết: Loạt bài về Mục Vụ tại Giáo Xứ Việt Nam ở Paris đã cống hiến cho người đọc và các Cộng đồng hải ngoại những dữ kiện đáng được suy nghĩ và học hỏi; đã cho thấy một hệ thống làm việc có quy củ. Loạt bài cũng là một sự biết ơn đối với những người đã âm thầm đóng góp bằng thời giờ, sức lực và tài chánh. Giáo xứ Việt Nam Paris đã theo sát cả hai phương diện tôn giáo và văn hoá, thay vì chỉ nhằm vào các sinh hoạt hội đoàn và mục vụ tại nhà thờ. Giáo xứ cũng đi tiên phong trong sinh hoạt diễn thuyết. Có lẽ đây là sinh hoạt mà giáo dân rất thích, nhưng tiếc là cho tới nay việc tổ chức các buổi diễn thuyết vẫn còn xa lạ đối với nhiều giáo xứ

Linh mục Trần Cao Tường từ Lousianna phát biểu: ‘Ba bài thật sáng giá.Mình đã copy giữ lại làm tài liệu. Mong rằng những bài này sẽ khiêu khích được nhiều người, kể cả mình, để làm một cái gì có ý nghĩa hơn, có dịp nhìn lại công việc mục vụ của chính cộng đoàn mình. Và chắc thế nào cũng ảnh hưởng đến lối mục vụ ngay cả ở Việt Nam.

Riêng chúng tôi cũng cảm thấy hết sức vui mừng trước thành quả rực rỡ của mục vụ văn hoá tại giáo xứ Việt Nam ở Paris và thiển nghĩ bài viết công phu của Nguyễn Long Thao cũng chính là một hoạt động mục vụ văn hoá có giá trị lớn lao. Trong bài Nguyễn Long Thao đã đưa ra những nhận xét sâu sắc, chúng tôi chỉ xin đặc biệt chú ý vài điểm:

1/ Cha xứ Mai Đức Vinh và các vị cộng tác là trường hợp rất hiếm hoi vì các vị đã ý thức được tầm quan trọng của mục vụ văn hoá. Các vị có khả năng, nhiệt tình, hi sinh và biết cách vận động đủ mọi thành phần cùng cộng tác : người viết, người dịch, người in ấn, người phát hành, người tài trợ và vận động có nhiều độc giả. Người dân xứ đạo ở đây được chăm sóc hài hòa cân bằng về đủ 3 mặt: thiêng liêng, xã hội và văn hóa.

2/ Có được một giáo xứ quan tâm đến mục vụ văn hóa Kitô giáo đã là hiếm qúy. Hơn thế nữa, giáo xứ Việt Nam ở Paris còn vươn được cả sang lãnh vực văn hóa dân tộc. Đây là điểm độc đáo mà chúng tôi cho là hết sức quan trọng trong trường hợp Việt Nam, bởi vì lịch sử du nhập Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô vào Việt Nam đã là một lịch sử của sự va chạm giữa 2 nền văn hóa Kitô giáo Tây phương và nền văn hóa dân tộc Đông phương mà hệ lụy chua cay còn mãi cho tới ngày nay.

Tuyệt đại đa số người tín hữu Việt Nam và rất nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ không quan tâm hoặc không biết gì về vấn đề này. Thế nhưng, hàng giáo phẩm và một số tu sĩ, giáo dân đã ý thức được và đang tìm phương thế rao giảng Tin Mừng thích hợp với hoàn cảnh Việt Nam bằng cách qúy trọng, học hỏi nền văn hóa dân tộc và hội nhập ánh sánh Tin Mừng Chúa Kitô vào với nền văn hóa cố hữu của mình. Đặt vấn đề như vậy cho nên làm sao không vui mừng, không thán phục nỗ lực học hỏi, đề cao văn hoá dân tộc tại giáo xứ Việt Nam ở Paris và chúng tôi không sợ dư thừa nhắc lại ở đây một lần nữa những nỗ lực đáng qúy đó:

* Báo Giáo Xứ Việt Nam, Paris: Từ 1975 tới nay đã thực hiện 206 số. Nội dung luôn có những bài về Lễ Tết, các tập tục cưới hỏi, tín ngưỡng dân gian, các đề tài văn học, các tác giả, về tiếng Việt, những tâm tình yêu thương, nhớ nhung quê hương đất nước, v.v.

* Giáo xứ đã tổ chức được 44 cuộc diễn thuyết do các học giả và giáo sư, trong số đó nhiều đề tài về văn hóa dân tộc: Đời Sống Thôn Quê Việt Nam Với Vấn Đề Điền Địa, Đời Sống Tín Ngưỡng Của Dân Tộc Việt Nam, Thi Ca Dân Tộc, Hôn Nhân Xưa Và Nay, Quan Niệm Về Trời, Giáo Dục Việt Nam Qua Tác Phẩm Đoạn Tuyệt, Thờ Cúng Tổ Tiên, Mê Tín Dị Đoan Của Người Việt Nam, Việt Nam Văn Hóa, Văn Minh Và Văn Chương, Thi Sĩ Hàn Mặc Tử, Vua Quang Trung, Alexandre De Rhodes-400 Năm Sinh Nhật, Sự Nghiệp Văn Hóa Và Kiến Trúc Của Cụ Sáu Trần Lục, Mạn Đàm Về Thơ, Học Giả Petrus Trương Vĩnh Ký, Nhà Văn Hóa Huỳnh Tịnh Của, v.v.

* Giáo xứ đã xuất bản 54 cuốn sách. Chỉ riêng cuốn Đức Tin Và Văn Hóa ra năm 2004 đã bao gồm tới 13 bài khảo luận văn hóa rất công phu và hữu ích: Niềm Tin Trong Văn Hóa Việt Nam (gs. Tạ Minh Khánh), Đất Việt Là Quê Hương Của Đạo Trời (ls. Lê Đình Thông), Chữ ‘Trời’ Trong Một Số Cổ Thi Quố Âm Việt Nam (bs. Nguyễn Văn Ái), Đồi Chiếu Các Tín Ngưỡng Và Tôn Giáo Ở Việt Nam Với Kitô Giáo (lm. Mai Đức Vinh), Đức Tin Công Giáo Và Niềm Tin Phật Giáo (ls. Nguyễn Thị Hảo), Đạo Nào Cũng Giống Nhau? (lm. Mai Đức Vinh), Âm Nhạc Cổ Truyền Việt Nam (gs. Phương Oanh), Hội Nhập Văn Hóa Qua Thánh Ca Việt Nam (gs. Hồng Nhuệ), Đức Hiếu Thảo (Bình Huyên), Tôn Kính Tổ Tiên (lm. Mai Đức Vinh), Đóng Góp Của Thơ Công Giáo Vào Việc Truyền Bá Tin Mừng (phó tế Phạm Bá Nha), Thư Mục Báo Chí Công Giáo Việt Nam (lm. Trần Anh Dũng),Cây Văn Hóa Việt Nam Trồng Tại Giáo Xứ Paris (gs. Trần Văn Cảnh).

Tác giả Nguyễn Long Thao đã nhận xét thật xác đáng: Chính sách mục vụ văn hóa giáo xứ luôn đặt việc rao giảng Tin Mừng trong bối cảnh hội nhập văn hóa Việt Nam, lúc thì đức tin Kitô giáo được lồng trong khuôn mẫu văn hóa Việt Nam, lúc thì văn hóa Việt Nam được trình bầy dưới chiều kích niềm tin Kitô giáo.

3/ Tinh thần và thái độ khi làm mục vụ văn hóa: Mục vụ văn hóa tại giáo xứ Việt Nam ở Paris tiến hành liên tục, kiên trì, từ khởi đầu khiêm tốn tới những thành quả rực rỡ ngày nay. Tinh thần mục vụ văn hóa tại đây toát lên tính khiêm tốn, không màng danh lợi cá nhân, cho nên không nghe khua chiêng gióng trống; ở đây, nói ít làm nhiều. Thái độ làm việc ở đây rất hòa ái, rất trí thức: Cứ lo làm tìm kiếm cái đẹp, xây dựng điều tốt, không tố cáo ai, không lên án ai. Đó là điều rất khó giữ gìn nơi bất cứ ai đã từng cầm bút, hoặc đăng đàn!

4/ Chúng tôi thành thật yêu mến mục vụ giáo xứ Việt Nam ở Paris cho nên không chỉ đề cao khen ngợi, nhưng còn muốn góp một ý nhỏ, hay nói đúng hơn là một thỉnh cầu với mục vụ văn hóa giáo xứ. Điều thỉnh cầu của chúng tôi là mục vụ văn hóa giáo xứ hãy tìm kiếm, tuyển chọn những sách vở, báo chí, những mạng lưới, những công trình sáng tác hoặc biên khảo khác liên quan tới Kitô giáo hoặc văn hóa dân tộc, để mỗi số báo có một bài điểm sách; mỗi khi có dịp thì giới thiệu hoặc để trong thư viện và phổ biến rộng rãi cho mọi người được hưởng ơn ích của những sản phẩm văn hóa tốt đẹp. Như thế là để nuôi dưỡng, phát triển tâm trí cộng đoàn thêm phong phú, để góp phần cổ vũ tinh thần những nhà làm văn hóa chân chính và để giúp cho các vị ấy có phương tiện tài chánh hầu có thể tiếp tục sự nghiệp phục vụ văn hóa cách dễ dàng hơn.

Lời thỉnh cầu với giáo xứ Việt Nam Paris cũng là lời thỉnh cầu của chúng tôi đối với các giáo xứ khác. Để cho sự quan tâm tới mục vụ văn hoá được nở rộ, được phát triển thành phong trào rộng khắp, chúng ta nên cùng làm, nên tận dụng mọi khả năng. Một tay thì khó, nhiều cánh tay sẽ dễ dàng. Đây là mục vụ chung của toàn thể vì ơn ích cao cả, bất vụ lợi. Chắc chắn bất cứ giáo xứ nào khi đã chủ ý quan tâm tới mục vụ văn hoá, chúng tôi tin là giáo xứ ấy sẽ tìm ra phương cách thích hợp để thực hiện. Chúng tôi đã thấy một dấu hiệu đáng mừng của việc cùng nhau làm mục vụ văn hoá. Nhiều giáo xứ ở Việt Nam, cũng như ở hải ngoại đã lấy những tin tức, bài vở từ VietCatholic để đăng trên tờ Tin Giáo Xứ phát hành vào các ngày Chúa nhật. Ngược lại, càng ngày càng thấy xuất hiện nhiều tin tức và bài vở từ các giáo phận, giáo xứ bên quê nhà Việt Nam gửi lên VietCatholic cho giáo hữu khắp nơi ‘cùng thông công’. Ở hải ngoại thường xuyên có bài vở từ giáo xứ Việt Nam Paris, từ Đức ông Nguyễn Văn Tài thuộc đài phát thanh Veritas, Phi Luât Tân v.v.. Một giáo xứ có được những tin tức, những sinh hoạt, những tài liệu giá trị mà chỉ đăng trên Tờ Tin Tức của giáo xứ mình thì hết sức uổng phí. Xin hãy bớt ra vài phút gửi lên VietCatholic để cho khắp nơi cùng hưởng nhờ ơn ích

Nhiều người quan tâm thường băn khoăn tại sao sách đạo, sách liên quan tới Công Giáo ít quá. Có thể là như vậy, song mấy ai lưu tâm tới việc cổ vũ cho nhiều người đọc sách Công Giáo? Chúng tôi nhận thấy hầu hết các giáo xứ có tủ bán sách và tượng ảnh đạo. Đó là điều rất tốt đẹp. Sẽ tốt đẹp hơn nữa, nếu tủ bán sách to hơn nữa và có nhiều mặt sách hơn nữa; nếu các linh mục phụ trách thỉnh thoảng bớt ra vài phút để giới thiệu một cuốn sách giá trị, hữu ích thì sẽ có nhiều người tới mua sách; nếu tất cả các giáo xứ đều tổ chức một thư viện nho nhỏ có đủ mọi mặt sách đạo và những sách liên quan tới đạo; nếu những vị thức giả, sau khi đọc một cuốn sách đạo hay một cuốn sách có liên quan tới đề tài tôn giáo có giá trị, xin hãy bớt chút thì giờ vàng ngọc viết một bài điểm sách, gửi cho Tờ Tin Tức giáo xứ sở tại, đồng thời gửi cho VietCatholic hoặc một tờ báo đạo, để giới thiệu cho nhiều người biết. Đó là việc cộng tác tốt đẹp cho mục vụ văn hoá, là cách cổ vũ cụ thể cho các tác giả hay dịch giả.

Trên đây chúng tôi đã nhắc lại, cho tới nay, nguyên giáo xứ Việt Nam ở Paris đã xuất bản 54 cuốn sách, trong số đó có những cuốn rất giá trị, như bộ Tân Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo, cuốn Đức Tin và Văn Hoá, v.v.. (địa chỉ: Mission Catholique Vietnamienne, 38 rue des Epinettes-75017, Paris. Tel: 01 53 06 36 20. Email: giaoxuvn@aol.com ). Còn Định Hướng Tùng Thư cũng ra được 47 cuốn sách, trong đó có nhiều cuốn dịch các tài liệu quan trọng của Giáo Hội là những món ăn tinh thần quan trọng giúp cho tín hữu thời đại ngày nay có thể giữ vững đức tin (địa chỉ: 13 G rue de l’Ill, 67116 Reichstett-France. Tel: 3 88 20 58 22. Email: dinhhuong@aol.com ).

Tác giả: Trần Vinh
   dunglac@gmail.com