Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
CLB Thánh Nhạc
Bài Viết Của
CLB Thánh Nhạc
Con Nay Sẽ Lấy Gì - Thánh nhạc Karaoke
CLB Thánh Nhạc (tập 3) - Thánh nhạc PDF
CLB Thánh Nhạc (tập 2) - Thánh Nhạc
CLB Thánh Nhạc (tập 1) - Thánh nhạc
CLB THÁNH NHẠC (TẬP 1) - THÁNH NHẠC

MLDL Hân hạnh giới thiệu
CLB THÁNH NHẠC tập 1
20 BÀI THÁNH CA ĐÃ ĐƯỢC IMPRIMATUR CỦA UBTN/HĐGM/VN
Các tác giả :
ĐĂNG QUANG, BẠCH QUỲNH, LM HUY HOÀNG, Nt HOÀNG PHƯƠNG, P. BẠCH VÂN và HƯƠNG ĐAN.


(Xin mời bấm vào đây download PDF toàn tập )


20 BÀI THÁNH CA

1.    Lạy Cha, Xin hãy cho -  Đăng Quang
2.    Bài ca Tạ ơn - Bạch Quỳnh
3.    Ngợi khen Thánh Giuse – Đăng Quang
4.    Ngợi khen Thánh Mô-Ni-Ca - Bạch Quỳnh
5.    Chúa yêu con người – Lm Huy Hoàng
6.    Con biết cậy ai - Lm Huy Hoàng
7.    Vui lên nào (Vọng 3A) – Lm Huy Hoàng
8.    Cầu cho Linh Mục – Lm Huy Hoàng
9.    Chỉ có Chúa – Nt Hoàng Phương
10.    Chúa che chở con – Nt Hoàng Phương
11.    Đời con có Chúa – Nt Hoàng Phương
12.    Gương Phụng vụ - Nt Hoàng Phương
13.    Dù sống hay chết - Bạch Vân
14.    Xin cho cuộc đời con – P. Bạch Vân
15.    Chúa yêu con – P. Bạch Vân
16.    Chúa mời gọi con - Bạch Vân
17.    Chúa là Vua – Hương Đan
18.    Con muốn theo Ngài – Hương Đan
19.    Dâng lời cảm tạ - Hương Đan
20.    Lạy Mẹ Fatima – Hương Đan

CÂU LẠC BỘ THÁNH NHẠC (1)

***

Tác giả: CLB Thánh Nhạc
   dunglac@gmail.com