Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
CLB Thánh Nhạc
Bài Viết Của
CLB Thánh Nhạc
Con Nay Sẽ Lấy Gì - Thánh nhạc Karaoke
CLB Thánh Nhạc (tập 3) - Thánh nhạc PDF
CLB Thánh Nhạc (tập 2) - Thánh Nhạc
CLB Thánh Nhạc (tập 1) - Thánh nhạc
CLB THÁNH NHẠC (TẬP 2) - THÁNH NHẠC

MLDL Hân hạnh giới thiệu

CLB THÁNH NHẠC tập 2
20 BÀI THÁNH CA ĐÃ ĐƯỢC IMPRIMATUR CỦA UBTN/HĐGM/VN

Các tác giả :
NGỌC LINH, TƯỜNG VY, HOÀNG TRUNG, MI TRẦM, LM BÙI NINH, THIÊN PHÁT, LIAN, THANH LÊ, NT THIÊN UYÊN.

(Xin mời bấm vào đây download PDF toàn bộ nhạc tập CLB THÁNH NHẠC (2)

Mời vào gia trang Câu Lạc Bộ Thánh Nhạc


-

Nhạc tập
CÂU LẠC BỘ THÁNH NHẠC (2)

gồm 20 BÀI THÁNH CA
Của các tác giả :
NGỌC LINH,TƯỜNG VY, HOÀNG TRUNG, MI TRẦM, LM BÙI NINH, THIÊN PHÁT, LIAN, THANH LÊ, NT THIÊN UYÊN

1.    Hiệp nhất - Ngọc Linh
2.    Ngợi khen Chúa 1 - Tường Vy
3.    Tình Yêu Giáng Thế (Năm sự Vui) – Ý : HY Phạm Minh Mẫn, Nhạc: Hoàng Trung
4.    Tình Yêu Hiến Tế (Năm sự Thương) – Ý : HY Phạm Minh Mẫn, Nhạc : Hoàng Trung
5.    Xin dâng lên –Hoàng Trung
6.    Đức Tin – Mi Trầm
7.    Lạy Cha, Xin cho - Mi Trầm
8.    Giáo dục Ki-Tô giáo – Mi Trầm
9.    Đêm thâu vườn dầu – LM Bùi Ninh
10.    Đến bao giờ - LM Bùi Ninh
11.    Hoa Dân Mẹ - LM Bùi Ninh
12.    Xin Chúa dùng con – Thiên Phát
13.    Chứng nhân Anh Hùng – Lian
14.    Chắp tay lòng cung kính – Lian
15.    Đoàn con cùng dâng – Lian
16.    Phút giây này – Lian
17.    Hãy theo Chúa – Thanh Lê
18.    Bên Mẹ - Nt Thiên Uyên
19.    Nương nhờ Mẹ - Nt Thiên Uyên
20.    Trở lên như trẻ thơ – Nt Thiên Uyên

***

NHẮN GỬI
CÁC NHẠC SĨ VIẾT THÁNH CA VIỆT NAM

Của Lm. MI TRẦM
Trưởng Câu Lạc Bộ Thánh Nhạc
Trực thuộc Ban Thánh Nhạc - Hội Đồng Giám Mục Việt Nam


CÂU LẠC BỘ THÁNH NHẠC luôn đón nhận những sáng tác mới từ các nơi gửi về để phổ biến trên các tập Thánh nhạc kế tiếp.
Vài lưu ý :
1. Mỗi tác giả chỉ gởi 3 bài ưa thích nhất. Nếu đã có Imprimatur, xin đề ngày và tên Đức Cha cho phép, tên giáo phận. Với những bài nầy, tôi sẽ gởi sớm cho Trang Thánh Nhạc - Mạng Lưới Dũng Lạc – (http://www.dunglac.org)
2. Với những bài chưa có Imprimatur, tôi sẽ trình Đức Cha. Nếu Ngài đề nghị sửa đổi lời hoặc nhạc thì tôi sẽ liên hệ bằng E-mail.
3. Khi nào quá nhiều bài, tôi sẽ yêu cầu tạm dừng nhận bài
4. Khi giải quyết tạm vơi số bài đang có, tôi sẽ ra thông cáo để nhận thêm bài.
5. Ưu tiên cho những bài đơn giản và có tính cộng đồng
 
CHI TIẾT CHÉP NHẠC

Để tiện việc trình duyệt các nhạc phẩm lên Đức Cha xin Imprimatur và thống nhất về việc trình bày các nhạc phẩm trong tập san Thánh nhạc do CLB Thánh Nhạc phát hành, xin các Nhạc sĩ ghi nhạc với phần mềm Encore, và làm những việc sau đây :
1. Chép nhạc trên khổ giấy A4
2. Dòng nhạc : Size 3
3. Căn trang : 100% và 5/8 (1.6 cm) . Bề ngang sẽ từ 1.5 đến 19
    Đầu trang từ 1. 5 xuống tới 26 là tối đa
4. Font chữ VNI-Times 14 cho tất cả, Đầu đề viết hoa và chữ đậm.
5. Gửi về CLB Thánh Nhạc với dạng ENC
Mong được hưởng ứng trong tinh thần phục vụ


Lm. Mi Trầm,
Trưởng Câu Lạc Bộ Thánh Nhạc
(trực thuộc Ban Thánh Nhạc Việt Nam/HĐGM/VN).


Xin gửi về:
Lm MI TRẦM
E mail: banthanhnhacnt@yahoo.comTác giả: CLB Thánh Nhạc
   dunglac@gmail.com