Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
CLB Thánh Nhạc
Bài Viết Của
CLB Thánh Nhạc
Con Nay Sẽ Lấy Gì - Thánh nhạc Karaoke
CLB Thánh Nhạc (tập 3) - Thánh nhạc PDF
CLB Thánh Nhạc (tập 2) - Thánh Nhạc
CLB Thánh Nhạc (tập 1) - Thánh nhạc
CLB THÁNH NHẠC (TẬP 3) - THÁNH NHẠC PDF


MLDL Hân hạnh giới thiệu
CLB THÁNH NHẠC (tập 3)
20 BÀI THÁNH CA ĐÃ ĐƯỢC IMPRIMATUR CỦA UBTN/HĐGM/VN
Các tác giả :
THIÊN UYÊN, TRẦN HÒA YÊN, THANH ĐẠT, MINH PHƯƠNG, TƯỜNG VY, THIÊN PHÁT, BÙI NINH, HƯƠNG ĐAN, LM HUY HOÀNG, THẢO SƯƠNG, MI TRẦM, BẠCH VÂN, BẠCH QUỲNH và GM NGUYỄN VĂN HÒA.

(Xin mời bấm vào đây download PDF toàn tập CLB THÁNH NHẠC tập 3)

Mời vào gia trang Câu Lạc Bộ Thánh Nhạc


1.    Xin Chúa thương xót – Thiên Uyên
2.    Tình Mẹ Cha - Trần Hòa Yên
3.    Nguyện cầu Chúa thương - Trần Hòa Yên
4.    Đời con có Mẹ Cha – Thanh Đạt
5.    Có Mẹ Cha – Minh Phương
6.    Con vẫn mong - Tường Vy
7.    Thiên Chúa Ngôi Ba - Tường Vy
8.    Xin sai Thánh Linh - Tường Vy
9.    Ngợi khen Chúa 2 – Thiên Phát
10.    Khúc cảm tạ - Bùi Ninh
11.    Chúa chạnh lòng thương – Hương Đan
12.    Chúa đã gọi con – Lm Huy Hoàng
13.    Cùng Mẹ con sống Lời Chúa - Thảo Sương
14.    Bác ái chân thật – Ý: Thánh Vinh Sơn - Nhạc: Mi Trầm
15.    Bắt đầu trở lại 2 - Bạch Vân
16.    Kinh Hòa Bình - Mi Trầm
17.    Tôn Vinh Thánh Gia - Bạch Quỳnh
18.    Con Kính Chào - Lời: K Tâm, Nhạc: Gm Nguyễn Văn Hòa
19.    Nữ Vương Thiên Đàng - Lời K Tâm, Nhạc Gm Nguyễn Văn Hòa
20.    Mẹ là Sao Trời - Lời: K Tâm, Nhạc Gm Nguyễn Văn Hòa.

•    CÂU LẠC BỘ THÁNH NHẠC tập 3 do CLB Thánh Nhạc (UBTN/HĐGM/VN)
và Website: http://www.dunglac.org  xuất bản (2010)

Tác giả: CLB Thánh Nhạc
   dunglac@gmail.com