Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
CLB Thánh Nhạc
Bài Viết Của
CLB Thánh Nhạc
Con Nay Sẽ Lấy Gì - Thánh nhạc Karaoke
CLB Thánh Nhạc (tập 3) - Thánh nhạc PDF
CLB Thánh Nhạc (tập 2) - Thánh Nhạc
CLB Thánh Nhạc (tập 1) - Thánh nhạc
CON NAY SẼ LẤY GÌ - THÁNH NHẠC KARAOKE

Nhạc và lời: Kim Long
Tiếng hát: Học Viên NT Năm 2010
Điều khiển: Quốc Đạt
(Bấm vào đây download xong rồi mở)

Tác giả: CLB Thánh Nhạc
   dunglac@gmail.com