Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nhóm Thánh Vịnh Nauy
Bài Viết Của
Nhóm Thánh Vịnh Nauy
3 Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh Đáp Ca, CN 14b TN, TV.122
3 Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh Đáp Ca, CN13bTN, TV.29
3 Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh/ Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô
Nhóm Thánh Vịnh Nauy hát tiễn biệt cha Anrê Dũng Lạc Trần Cao Tường
NHÓM THÁNH VỊNH NAUY HÁT TIỄN BIỆT CHA ANRÊ DŨNG LẠC TRẦN CAO TƯỜNG


Kính chào Ban Quản Trị,

Trong tâm bình biết ơn, Nhóm Thánh Vịnh Nauy hát Thánh Vịnh 26, lời cầu nguyện tiễn biệt cha Chủ Nhiệm.
Chúng tôi gởi đến quí vị video-clip này như một chia sẻ với toàn thể "cộng đoàn ML Dũng Lạc".
Nhóm Thánh Vịnh Nauy cũng ưóc ao gởi đến bà cố và tang quyến lời phân ưu chân thành.

Kính
Nhóm Thánh Vịnh Nauy

Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy
   dunglac@gmail.com