Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nhóm Thánh Vịnh Nauy
Bài Viết Của
Nhóm Thánh Vịnh Nauy
3 Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh Đáp Ca, CN 14b TN, TV.122
3 Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh Đáp Ca, CN13bTN, TV.29
3 Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh/ Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô
Nhóm Thánh Vịnh Nauy hát tiễn biệt cha Anrê Dũng Lạc Trần Cao Tường
3 PHÚT CẦU NGUYỆN BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA, CN 14B TN, TV.122    Attach file

Nhóm Thánh Vịnh Na Uy thực hiện.

Chúa Nhật 14b mùa Thường Niên, TV.122

    Có một lần Chúa Giêsu về thăm quê nhà Nazaret. Người lên hội đường giảng dậy. Cả làng “sửng sốt về giáo lý của Người”. Nhưng cuối cùng Người cũng bị khước từ, khinh khi.

    “Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin”. Cứng lòng tin, vì họ không thể vượt qua được ngưỡng cửa của những thói thường mà tìm kiếm thiện hảo. Nếu không tin thì không thể đón nhận được Nước Thiên Chúa mà Ngài mang đến. Đây là điều đáng buốn hơn cả.

    Vậy "đức tin chính là thái độ cởi mở của tâm hổn mà Thiên Chúa chờ đợi để biết chắc rằng những kẻ tìm kiếm Thiên Chúa chỉ kiếm tìm Người vì một mình Người, và được thúc đẩy do lòng mến". (L.m. Giuse Cao Văn Luật, OP, http://s.daminhvn.net/tusach/tinmung/b-tn14.htm#4 ) Tâm tình này được bộc lộ trọn vẹn trong lời Thanh Vịnh hát hôm nay : “Mắt chúng tôi nhìn vào Chúa cho tới khi Người thương xót chúng tôi” (TVĐC CN14b).

...Xin mở file kèm Attach file

Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy
   dunglac@gmail.com