Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nhóm Thánh Vịnh Nauy
Bài Viết Của
Nhóm Thánh Vịnh Nauy
3 Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh Đáp Ca, CN 14b TN, TV.122
3 Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh Đáp Ca, CN13bTN, TV.29
3 Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh/ Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô
Nhóm Thánh Vịnh Nauy hát tiễn biệt cha Anrê Dũng Lạc Trần Cao Tường
3 PHÚT CẦU NGUYỆN BẰNG THÁNH VỊNH CN26B TN

Lời Chúa hôm nay dạy ta sống sao để tránh làm cớ vấp phạm cho người khác. Cớ vấp phạm trước tiên là gương xấu của một người mà do thái độ hoặc cách sống sai lạc, đã vô tình hay cố ý cám dỗ người khác làm điều xấu. Ở phạm vi rộng lớn hơn, cớ vấp phạm trở nên phổ quát trong xã hội và được bảo vệ bởi luật pháp. Ly dị, ngừa thai, phá thai và nhiều trào lưu sống sa đọa là những gương xấu được hợp pháp hóa ở rất nhiều nơi trong xã hội ngày nay.  

 

Chúa Giêsu lên án nặng nề những kẻ làm cớ vấp phạm như thế, Người nói "thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn"

 

Để tránh làm cớ vấp phạm, Chúa Giêsu dậy ta phải nghiêm giữ các giới răn của Thiên Chúa, nghiêm đến độ nếu như phải "chặt tay, chặt chân, móc mắt", hay vứt bỏ tất cả quyền lợi thế gian đi, để khỏi phải làm điều tội, "mà vào được Nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ  mà phải ném xuống hỏa ngục".

 

Lạy Chúa, "Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can"!

Tác giả: Nhóm Thánh Vịnh Nauy
   dunglac@gmail.com