Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Hoàng Đình Hiếu
Bài Viết Của
Hoàng Đình Hiếu
Ba mươi năm lịch sử người Công giáo giáo phận Vinh dưới ngòi bút của linh mục Trương Bá Cần
Ai nỡ nhằm chỗ eo mà thắt !
LŨY NÁT SAU CHINH CHIẾN    Attach file

Cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn xảy ra giữa thế kỷ 17 đã đi vào lịch sử.  Tất cả những nhân vật chủ chốt, những sự kiện, những công trình phục vụ cho cuộc chiến ấy đã được nói đến.  Duy còn một chiến lũy chưa thấy ai nhắc nhớ một cách rõ ràng và riêng biệt, Đó là chiến lũy Chúa Trịnh ở làng Thuận Bài thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ngày nay....(xin mở file kèm)

...Xin mở file kèm Attach file

Tác giả: Hoàng Đình Hiếu
   dunglac@gmail.com