Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Hoàng Sỹ Quý, SJ.
Bài Viết Của
Hoàng Sỹ Quý, SJ.
Từ Bi Phật giáo với Đức Ái Ki-tô giáo
Khỉ thành Người: không do tiến hóa - Monkey becomes Man?
Một gợi ý về văn hóa Việt và sống đạo
Có thể đối thoại với anh em Hồi giáo?
Cứu độ ngoài hành tinh và trong các tôn giáo
Cảm Tính
Xã hội tính với tôn giáo và phong hóa
Chủ thể và Nội Tâm
Với Khoa Học Mới Cần Đổi Mới Nhiều Quan Niệm Triết-Thần
Xã Hội Với Tôn Giáo và Văn Hóa
Đạo Làm Người
HỘI NHẬP VĂN HOÁ VÀ TẦNG NỀN TÂM HỆ VIỆT NAM    Attach file

Đứng trên quan điểm thần học, người ta đã viết rất nhiều về nhu cầu của hội nhập văn hóa, và viết rất hay là khác. Và để kêu gọi Hội nhập, cả Tòa thánh lẫn Hội đồng giám mục Á Mỹ Phi cũng lên tiếng bao phen. Thế nhưng đã chẳng có gì đang kể được thi hành. Cũng chưa có mấy nghiên cứu nghiêm túc về văn hóa vùng để đặt cơ sở cho những cải biến về thần học, phụng vụ và tu đức. 

Bởi thế, trong bài này, tôi nhìn vấn đề Hội nhập dưới góc độ tâm lý học chiều sâu. Tôi cố tìm ra cái cấu trúc của tâm hệ (psyché, psychisme) Việt, xem đâu là những yếu tố chính cấu thành tâm hệ ấy. Tiếp theo, tôi thử bắt liên lạc với tầng nền này cũng như thử vạch ra một hai hướng đi cho việc hội nhập. Như thế, tôi sẽ vào cuộc với bốn vấn đề đặt ra:

A. Tầng nền ngầm quan trọng của quá khứ.

B. Những thành phần của tầng nền tâm hệ Việt.

C. Một số yếu tố từ các thành phần nền tảng văn hóa Việt.

D. Thử bắt liên lạc với tầng nền huyền thoại Việt.

.(xin mở file kèm)

...Xin mở file kèm Attach file

Tác giả: Hoàng Sỹ Quý, SJ.
   dunglac@gmail.com