Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Nguyễn Ước
Bài Viết Của
Nguyễn Ước
Triết học tôn giáo
Giới thiệu sách: Mật Tông Đại Cương
Giới thiệu sách: Nho Giáo đại cương (trong tủ sách Dũng Lạc)
giới thiệu sách: Cẩm nang sống thiền - thiền định
Ba Mươi Triết gia Tây phương
Triết Học Ấn Độ Đại Cương (giới thiệu sách)
Cẩm Nang Sống Thiền (giới thiệu sách)
MÙA XUÂN Ở XUÂN ÐÀ – XUÂN LỘC


 

1. Ngày trở lại 

Người về bên sông

Ngồi chân thành cổ,

Nghe trong hơi gió

Ngấm giọt mưa dầm.


Người về như lá

Bên cổng vườn xưa

Chiều nay hóa bướm

Bay lạc đồi mơ.


Người về như mây

Vòng quanh núi xám

Nửa đêm nước tụ

Trắng xóa rừng cây.


Người về bỗng thấy

Thuyền con giấy mỏng

Thả giữa dòng xưa

Vẫn chờ trong mưa.


2. Giao thừa 

Còn tươi xuân ước đầu tiên,

Trên đôi cánh mới hương êm nụ đời.

Lời quen là rượu mềm môi,

Lá reo gió hát khơi vơi tiếng gà.


Ngày đi tưởng mãi quan hà,

Bỗng đâu núi gọi bóng xa quay về.

Và đời tỉnh một giấc mê,

Hoa lòng lại thắm đường quê lại vàng.

 

Tác giả: Nguyễn Ước
   dunglac@gmail.com