Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Ngọc Báu
Bài Viết Của
Trần Ngọc Báu
Nhân Mùa Vu Lan: Nói Về "Báo Hiếu" Mẹ Từ Bi Nhân Hậu
Tìm hiểu về cuốn phim của Mel Gibson « Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Kitô »
Con người không phải là Thần Thánh
Nói cho bạn trẻ hải ngoại: Sống bất cần Cha sinh Mẹ đẻ?
Từ lòng bao dung của người đến lượng bao dung của Đạo
TỪ LÒNG BAO DUNG CỦA NGƯỜI ĐẾN LƯỢNG BAO DUNG CỦA ĐẠO    Attach file

Lời mở đầu

Đề tài này đang là một vấn đề thời sự, đáng suy nghĩ, và sớm muộn gì cũng phải đề cập đến, cho dù khó nói, khó nghe, khó hiểu đối với nhiều người. Hẳn thực, vấn đề "bất bao dung" (loại trừ nhau trong tư tưởng, lời nói và hành động, có khi đưa đến đổ máu) là chuyện xảy ra hằng ngày quanh mình và trên báo chí, truyền hình. Thử hỏi tại sao người ta cư xử với nhau tồi tệ như vậy, đa số cho rằng thời thế đảo điên, nhân tâm ly tán, đạo đức suy đồi, và có người lên án mãnh liệt thái độ ấy. Nhưng nếu đặt vấn đề "bất bao dung" nơi người mình (chính mình, nhóm người thân mình, cộng đoàn mình), thì thường không ai có ý kiến, hoặc cho rằng “mình thì không đến nỗi nào!"

Chính vì đó mà đề tài này khó đem ra bàn luận một cách thiết thực, vì nó sẽ đụng chạm và có thể gây thêm hiềm khích, đưa đến những ý nghĩ hoặc hành động bất bao dung với nhau nữa là đàng khác! Tuy nhiên, nếu chịu khó đóng cửa lại, bình tâm nói nhỏ với nhau trong thân tình, nhẫn nại, tương thân tương kính, và thành tâm xét lại vấn đề này mỗi người cho riêng mình trước đã và mỗi ngày rốt ráo thêm một chút thì sao? Chắc chắn, đó là một bước đầu đáng khích lệ, một điều may, tối thiểu là cho mỗi người, nếu không nói là cho cộng đồng. Nhưng rồi vẫn có người chép miệng: Cũng tốt thôi, nhưng được là bao! (xin mở file kèm để đọc đầy đủ)

...Xin mở file kèm Attach file

Tác giả: Trần Ngọc Báu
   dunglac@gmail.com