Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Ngọc Báu
Bài Viết Của
Trần Ngọc Báu
Nhân Mùa Vu Lan: Nói Về "Báo Hiếu" Mẹ Từ Bi Nhân Hậu
Tìm hiểu về cuốn phim của Mel Gibson « Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Kitô »
Con người không phải là Thần Thánh
Nói cho bạn trẻ hải ngoại: Sống bất cần Cha sinh Mẹ đẻ?
Từ lòng bao dung của người đến lượng bao dung của Đạo
HOÀ NHẬP VĂN HOÁ - INCULTURATION

Từ sau Công Đồng Vatican II, các nhà thần học và học giả công giáo tây phương có nêu lên một vấn đề thần học « mới », liên quan đến môn truyền giáo học (missiologie), gọi là « hòa nhập văn hóa » (inculturation)[1]. Nói là « mới », nhưng « quan niệm thần học » này đã được thực hành từ thời các Tông Đồ rồi ! Thực ra, đây là vấn đề các nhà truyền giáo tây phương mới gặp phải khi làm việc tại các nước truyền giáo. Và đây cũng là vấn đề mà các nước tây phương đáng lý cũng phải tự đặt cho mình, khi xã hội tây phương ngày nay đang càng ngày càng xa rời với « Đạo ». Cốt lõi vấn đề là : Làm sao đem Lời Chúa đến cho các dân tộc, biết rằng mỗi dân tộc có một nền văn hóa riêng ?(xin mở file kèm để đọc đầy đủ)

Tác giả: Trần Ngọc Báu
   dunglac@gmail.com