Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Văn Đoàn
tran@ntu.edu.tw
Bài Viết Của
Trần Văn Đoàn
Chương VII: Những Trường Phái Thông Diễn Học - Trường Phái Dilthey-Betti
Tinh hoa ý thức hệ của Việt Nho
Hiện tượng học tại Việt Nam - Phenomenology in Vietnam
Trang nối kết
Đào tạo Đại Học theo hệ thống tín chỉ - Bài 4: Kết luận: những đề nghị
Đào tạo Đại Học theo hệ thống tín chỉ - Bài 3: Hệ thống đào tạo tín chỉ tại ĐHQG
Đào tạo Đại Học theo hệ thống tín chỉ - Bài 2: Sứ Mệnh, Mục Đích, Mục Tiêu của ĐHQG.
Đào tạo Đại Học theo hệ thống tín chỉ - Bài 1: Thế nào là tín chỉ, đào tạo tín chỉ ?
Tưởng Niệm Cụ Kim Định - In Memoriam Dominici Luong Kim Dinh
Mẫu tính trong văn hoá Việt
Sự Thiết Yếu của Tự Do Nghiên Cứu.
TRANG NỐI KẾT

Trang nối kết của Gs Trần Văn Ðoàn

Những Suy Tư Thần Học Việt Nam

Ðôi Lời Cảm tạ
Chương I: Dẫn Nhập - Một Suy Tư Thần Học
Chương II: Nho Giáo Và Kitô Giáo - Nguyên Lý Ðối Thoại
Chương III: Sinh Tử Trong Nho Giáo
Chương IV: Mạt Thế Luận Trong Ca Dao Tục Ngữ
Chương V: Sát Nhập - Hội Nhập - Bản Cách Hóa
Chương VI: Hướng Tới Một Nền Thần Học Việt Nam

*****************************

Việt Triết Và Tương Lai Của Việt Dân

11) Việt Triết và tương lai của Việt Dân

(10) Việt Triết và vấn nạn Hiện Ðại

(9) Việt Triết: bản chất và đặc tính

(8) Việt Triết đi về đâu

(7) Hướng về tương lai hay là Dự phóng của Việt Triết

(6) Việt Triết (bản tính, đặc tính, phương pháp)

(5) Những chiều hướng triết học

(4) Tổng quan về Triết học và Việt triết

(3) Bản Thể và Bản Chất Việt Triết

(2) Vấn Ðề Thần Học Việt Nam

(1) Việt Nam Văn Hóa Chi Ðạo  

*******************************

*  Hiếu Ðạo trong Ðạo Thờ Kính Tổ Tiên

Ông Bà Tổ Tiên : Giá Trị Văn Hoá, Phong Tục tập Quán Của Người Việt Liên Hệ Với Việc Truyền Giáo 

* Hiếu Ðạo Trong Nho Giáo GS Trần Văn Ðoàn

* NHO GIÁO VÀ KITÔ GIÁO,
   Phản Tỉnh Về Mối Tương Khắc Giữa Hai Ý Hệ GS Trần Văn Ðoàn 

* Phản Tư Về Những Chiều Hướng Triết Học Hiện Ðại GS Trần Văn Ðoàn 

 * Sinh Tử Trong Nho Giáo  GS Trần Văn Ðoàn

*
 Tổng Quan Về Thông Diễn Học (Hermeneutics), Chg. 1 (GS. Trần Văn Ðòan)

*  Phương Pháp Thông Diễn, Chg. 2 (GS. Trần Văn Ðòan)

*  Phương Pháp Thông Diễn, Chg. 4 (GS. Trần Văn Ðòan)

*  Lễ Nghĩa Trong Nền Ðạo Ðức Khổng Mạnh (GS. Trần Văn Ðòan)

Truy Nguyên Bản Chất của Việt Triết (Professor Tran Van Doan)

 

Tác giả: Trần Văn Đoàn
   dunglac@gmail.com