Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Văn Đoàn
tran@ntu.edu.tw
Bài Viết Của
Trần Văn Đoàn
Chương VII: Những Trường Phái Thông Diễn Học - Trường Phái Dilthey-Betti
Tinh hoa ý thức hệ của Việt Nho
Hiện tượng học tại Việt Nam - Phenomenology in Vietnam
Trang nối kết
Đào tạo Đại Học theo hệ thống tín chỉ - Bài 4: Kết luận: những đề nghị
Đào tạo Đại Học theo hệ thống tín chỉ - Bài 3: Hệ thống đào tạo tín chỉ tại ĐHQG
Đào tạo Đại Học theo hệ thống tín chỉ - Bài 2: Sứ Mệnh, Mục Đích, Mục Tiêu của ĐHQG.
Đào tạo Đại Học theo hệ thống tín chỉ - Bài 1: Thế nào là tín chỉ, đào tạo tín chỉ ?
Tưởng Niệm Cụ Kim Định - In Memoriam Dominici Luong Kim Dinh
Mẫu tính trong văn hoá Việt
Sự Thiết Yếu của Tự Do Nghiên Cứu.
TINH HOA Ý THỨC HỆ CỦA VIỆT NHO    Attach file

Bài viết này bàn về tinh hoa ý thức hệ của Việt Nho, đặc biệt là giai đoạn thập niên 1960. Chúng tôi lập luận rằng các nhà nho Việt Nam đã ra sức tỉnh giảm Nho giáo thành một loại hình ý thức hệ đặc thù. Như chứng tích lịch sử cho thấy, Việt Nho đã tự tách mình ra khỏi các dòng chủ lưu Nho học ở Trung Quốc bằng cách chỉ lựa lấy một vài phần có giá trị thực dụng, hoặc để gắn kết cho quyền lực của kẻ trì vị, hoặc để bảo vệ tổ quốc khỏi ách ngoại xâm.

.....................................

...Xin mở file kèm Attach file

Tác giả: Trần Văn Đoàn
   dunglac@gmail.com