Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Văn Kiệm, Lm.
Bài Viết Của
Trần Văn Kiệm, Lm.
Đức Mẹ Maria có đội khăn xếp như Nam Phương hoàng hậu không?
Truyện thiêng Hồng Bàng - The Story of Hồng Bàng
Tin mừng theo Thánh Mát-Thêu: Phần Phiên Dịch
Tin mừng theo Thánh Mát-Thêu: Phần Chú Giải
Tin mừng theo Thánh Gio-An: Phần phiên dịch
Tin mừng theo Thánh Gio-An: Phần giải thích
TIN MỪNG THEO THÁNH GIO-AN: PHẦN GIẢI THÍCH    Attach file

Sau Mác-cô, Mát-thêu và Lu-ca, đến lượt Gio-an viết một bản tin mừng. Thế là trọn bộ Phúc âm, phần đầu của Tân ước.

(xin mở file kèm)

...Xin mở file kèm Attach file

Tác giả: Trần Văn Kiệm, Lm.
   dunglac@gmail.com