Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Văn Kiệm, Lm.
Bài Viết Của
Trần Văn Kiệm, Lm.
Đức Mẹ Maria có đội khăn xếp như Nam Phương hoàng hậu không?
Truyện thiêng Hồng Bàng - The Story of Hồng Bàng
Tin mừng theo Thánh Mát-Thêu: Phần Phiên Dịch
Tin mừng theo Thánh Mát-Thêu: Phần Chú Giải
Tin mừng theo Thánh Gio-An: Phần phiên dịch
Tin mừng theo Thánh Gio-An: Phần giải thích
TIN MỪNG THEO THÁNH GIO-AN: PHẦN PHIÊN DỊCH    Attach file

Từ thuở thái sơ đã có Đạo, Đạo đồng tại với Thiên Chúa, và Đạo chính là Thiên Chúa. 2 Ngài cùng với Thiên Chúa đồng tại từ thái sơ. 3 Do Ngài vạn vật được tạo thành, và không do Ngài thì không vật thụ tạo nào thành hình được. 4 Tại nơi Ngài phát ra sự sống, và sự sống ấy là ánh sáng của nhân loại, 5 thứ ánh sáng phát quang trong bóng tối, thứ ánh sáng bóng tối không thể áp đảo.

(Xin mở file kèm)

...Xin mở file kèm Attach file

Tác giả: Trần Văn Kiệm, Lm.
   dunglac@gmail.com