Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Vũ Thành, Lm
Bài Viết Của
Vũ Thành, Lm
Thánh Dũng Lạc (lễ mừng ngày 24/11)
117 Vị Tử Ðạo Việt Nam
MỜI ĐỌC SÁCH : DÒNG MÁU ANH HÙNG

Lịch sử những cuộc bách hại đạo Công Giáo tại Việt Nam

- Tập 1: Thời Kỳ Trịnh Nguyễn và Tây Sơn (Phần I, II, III)

- Tập 2: Nhà Nguyễn từ 1833-1840. (Phần IV)

- Tập 3: Nhà Nguyễn từ 1840-1886. (Phần V)
 

Nước Việt Nam vào thế kỷ thứ 17 do các vị lãnh chúa thuộc hai họ Trịnh và Nguyễn chia đôi đất nước để cai trị. Họ Trịnh hùng cứ Bắc Việt, còn được gọi là xứ Ðàng Ngoài; Họ Nguyễn làm chúa Nam Việt, gọi là xứ Ðàng Trong. Người Âu Châu khi đến buôn bán với chúa Nguyễn Hoàng đã khám phá ra rằng có hai chính quyền khác nhau, họ gọi miền Bắc là Tonkin và miền Nam là Cochin-china.

Cha Ðắc Lộ giải thích như sau: "Người Trung Hoa gọi Việt Nam là Ðông-Kinh để phân biệt với Nam Kinh và Bắc Kinh của họ, nhưng họ đọc vần "đ" không được nên mới đọc là Ton-kin, còn xứ Nam được gọi là Cochin-china vì người Nhật Bản hay gọi người Việt là Giao Chỉ hoặc Chiaoci, và người Bồ Ðào Nha sợ lẫn với thành phố Co-chi bên Ấn Ðộ nên họ gọi Nam Việt là Cochin-china (Co-chi bên Trung Hoa).

Nguyễn Hoàng (1558-1613) cũng gọi là Chúa Tiên, được Trịnh Kiểm cho coi Thuận Hóa từ năm 1558 và mười năm sau xin coi thêm Quảng Nam. Tại Quảng Nam ngoài Dinh Chiêm còn có hai đô thị buôn bán quan trọng là Hội An (Faifo) và Cửa Hàn (Y Turan). Hai nơi có sông thông với nhau làm thành một khu thương mại phồn thịnh. Tại Hội An có hai phố, một dành cho người Trung Hoa Minh Hương trốn nhà Thanh sang lập nghiệp, và một dành cho người Nhật trốn tránh cuộc bắt đạo ở Nhật. Mỗi khu phố có quan và tổ chức riêng theo phong tục của họ, đồng thời nộp thuế cho chính phủ.

Từ năm 1604 Nguyễn Hoàng phân chia lại các huyện trong lãnh thổ của mình như sau: Trấn Thuận Hóa có hai phủ là Ðiện Bàn và Quảng Bình; Trấn Quảng Nam có ba phủ là Thăng Hoa, Quảng Nghĩa và Hoài Nhân. Các vị thừa sai thường viết Thuận Hóa là Sinoa và Quảng Nam là Cacham. Năm 1613 Nguyễn Phước Nguyên cầm quyền thay cha, rất mộ mến Phật Giáo nên còn được gọi là Chúa Sãi, bỏ lệ triều cống và tự xưng vương...........

Mục Lục
*** PHẦN I: Những Cuộc Bách Hại Ðạo Thời Chúa Nguyễn - Chương 1
Chương 2 : Dấu Tích Trưởng Thành Của Giáo Hội Thời Thượng Vương Nguyễn Phúc Lan (1635-1648)
Chương 3: Máu Hồng Lênh Láng Dưới Thời Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần (1648-1687)
Chương 4: Sắc Lệnh Bách Hại Ðạo Dưới Thời Ngãi Vương Nguyễn Phúc Trần (1687-1691)
Chương 5: Những Anh Hùng Chết Ðói Vì Ðạo Thời Minh Vương Nguyễn Phúc Chú (1691-1725)
Chương 6: Lệnh Trục Xuất 27 Thừa Sai Thời Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát
Chương 7: Lệnh Cấm Ðạo Năm 1767 Thời Ðinh Vương Nguyễn Phúc Thuần (1765-1776)
*** PHẦN II: Những Cuộc Bách Ðạo Thời Các Chúa Trịnh - Chương 1
Chương 2: Những Lệnh Trục Xuất Các Thừa Sai Dưới Thời Trịnh Tạc (1658-1682)
Chương 3: Sắc Lệnh Cấm Ðạo Năm 1696 Thời Trịnh Căn (1682-1709)
Chương 4: Sắc Lệnh Ðẫm Máu 1721 Dưới Thời Trịnh Cương (1709-1729)
*** PHẦN III: Những Cuộc Bách Ðạo Thời Tây Sơn - Chương 1: Sắc Lệnh Cấm Ðạo của Vua Thái Ðức (1773-1793)
Chương 2: Máu Tử Ðạo của Lm Triệu và Lm Ðạt Dưới Thời Vua Cảnh Thịnh
Chương 3: Máu Tử Ðạo Dưới Thời Trịnh Sâm (1767-1782)
Chương 4: Các Vị Tử Ðạo Thời Trịnh Giang và Trịnh Doanh
*** PHẦN IV: Những Cuộc Bách Ðạo 1833 - 1840 - Chương 1
Chương 2: Minh Mệnh, Một Néron Việt Nam
Chương 3: Lệnh Tập Trung Thừa Sai
Chương 4: Sắc Lệnh Cấm Ðạo Toàn Diện Ngày 6-1-1833
Chương 4: Sắc Lệnh Cấm Ðạo Toàn Diện Ngày 6-1-1833
Chương 4: Sắc Lệnh Cấm Ðạo Toàn Diện Ngày 6-1-1833
Chương 5: Mười Ðiều Huấn Dụ của Vua Minh Mệnh
Chương 6: Sắc Lệnh Cấm Ðạo Ngày 25-1-1836
Chương 7: Lệnh Tàn Sát Người Công Giáo
Chương 7 : (tiếp)
Chương 7 : (tiếp)
Chương 7: (tiếp)
Chương 7 : (tiếp)
Chương 7 : (tiếp)
Chương 8: Các Cuộc Bách Hại Năm 1839
Chương 8 : (tiếp)
Chương 8 : (tiếp)
Chương 9: Cuộc Bách Hại Ðạo Công Giáo Trong Năm Cuối Cùng Của Vua Minh Mệnh 1840
Chương 9 : (tiếp)
Chương 9 : (tiếp)
Kết Luận
*** PHẦN V: Những Cuộc Bách Ðạo Thế Kỷ 19 - Chương 1
Chương 2: Tình Hình Giáo Hội Việt Nam Giữa Thời Minh Mệnh & Tự Ðức
Chương 3: Những Cuộc Bắt Ðạo Công Giáo Dưới Thời Vua Thiệu Trị 1841-1847
Chương 4: Sắc Lệnh Cấm Ðạo Ðầu Tiên Của Vua Tự Ðức
Chương 4: (tiếp)
Chương 5: Kiến Nghị Của Hội Ðồng Nội Các Và Sắc Lệnh của Vua Tự Ðức 3-9-1854
Chương 6: Cuộc Bách Hại Ðạo Công Giáo Từ Khi Người Pháp Gây Hấn 1856-1857
Chương 6 : (tiếp)
Chương 6 :(tiếp)
Chương 7: Giáo Hội Việt Nam Trên Ðường Núi Sọ
Chương 7: (tiếp)
Chương 7: (tiếp)
Chương 7 : (tiếp)
Chương 7 : (tiếp)
Chương 7 : (tiếp)
Chương 8: Những Vụ Thảm Sát Người Công Giáo Do Phong Trào Văn Thân Khởi Xướng
Chương 9: Máu Tử Ðạo Minh Chứng Ðạo Thật
Phụ lục : Các hồ sơ án phong Thánh
Danh sách 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thầy Giảng Anrê Phú Yên

Tác giả: Vũ Thành, Lm
   dunglac@gmail.com