Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Vũ Thành, Lm
Bài Viết Của
Vũ Thành, Lm
Thánh Dũng Lạc (lễ mừng ngày 24/11)
117 Vị Tử Ðạo Việt Nam
117 VỊ TỬ ÐẠO VIỆT NAM    Attach file

Thầy Anrê Phú Yên (26-7-1644) 

(theo thứ tự ABC)

1. Phêrô ALMATÔ Bình, sinh năm 1830 tại San Féliz Saserra, Tây Ban Nha, Linh Mục, Dòng Ða Minh, xử trảm ngày 01-11-1861 tại Hải Dương dưới đời vua Tự Ðức, phong Chân Phúc ngày 15-4-1906 do Ðức Piô X, kính ngày 01-11.

(Xin mở file kèm)

...Xin mở file kèm Attach file

Tác giả: Vũ Thành, Lm
   dunglac@gmail.com