Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Hữu Thuần

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Đức Giêsu, Giám đốc Điều hành

Đức Giêsu Kitô Và Các Tôn Giáo - Luận văn về Thần học các tôn giáo (Hans Waldenfels)

Đức Maria, Mẹ Chúa Con (bộ 3): Phép lạ, Lòng sùng kính, và Tình Mẹ con (Mark P. Shea)

Đức Maria, Mẹ Chúa Con: Người Bảo Vệ Đầu Tiên của Đức Tin

Đức Maria, Mẹ Chúa Con - Bộ Một : Huyền thoại hiện đại và Chân lý ngày xưa

Đức Kitô Trong Tiến Hóa (Christ in Evolution của Elia Delio)

Ý Nguyện Tự Do, Tiền Định và Chủ Thuyết Định Đoạt

Thiên Chúa & Chủ Thuyết Vô Thần Mới

Tiến Đến Cách Xử Lý Mục Vụ về Văn Hóa

 Biên Tập - Tác Giả
 Văn Hóa Biên Khảo
  Đông Lan
  Đỗ Hữu Nghiêm, Gs.
  Đỗ Mạnh Tri
  Đỗ Quang Chính, sj.
  Đỗ Xuân Quế, Lm.
  Cao Phương Kỷ, Lm
  Hoàng Đình Hiếu
  Hoàng Kim Toan, Lm
  Hoàng Sỹ Quý, SJ.
  Kim Ân
  Kim Định
  Lê Đình Thông, phd.
  Lê Hữu Mục, Gs.
  Lê Ngọc Bích
  Lê Văn Lân, MD.
  Mặc Giao
  Nguyễn Đăng Trúc, Gs.
  Nguyễn Ước
  Nguyễn Công Bình, Ls.
  Nguyễn Chính Kết
  Nguyễn Cung Thông
  Nguyễn Khắc Dương
  Nguyễn Khắc Xuyên
  Nguyễn Long Thao
  Nguyễn Sơn Hà
  Nguyễn Thái Hợp, Gm.
  Nguyễn Tiến Cảnh, MD.
  Nguyễn Trí Dũng
  Nguyễn Trọng
  Nguyễn Văn Thành
  Nguyễn Văn Trung
  Nguyễn Vy Khanh
  Nguyễn Xuân Quang, MD.
  Nguyên Nguyên
  Phùng Văn Hóa
  Phan Đình Cho, Lm
  Phạm Đình Khiêm
  Phạm Hồng Lam
  Trần Cao Tường, Lm.
  Trần Hữu Thuần
  Trần Mạnh Trác
  Trần Ngọc Báu
  Trần Ngọc Thêm, Gs
  Trần Phong Vũ
  Trần Văn Đoàn
  Trần Văn Cảnh
  Trần Văn Kiệm, Lm.
  Trần Văn Toàn, Gs.
  Trần Vinh
  Vũ Đình Trác, Lm
  Vũ Hùng Tôn, Lm
  Vũ Kim Chính, Lm
  Vũ Thành, Lm
  Vĩnh An
 Văn Học Nghệ Thuật
  Đàm Trung Phán
  Đàm Trung Pháp, Gs.
  Đỗ Thảo Anh
  Đồng Xanh Thơ Nha Trang
  Đồng Xanh Thơ Sài Gòn
  Đồng Xanh Thơ Xuân Lộc
  Đường Phượng Bay
  Bùi Nghiệp
  Cát Đơn Sa
  Cao Huy Hoàng
  CLB Thánh Nhạc
  Du Tử Lê
  Duy Hân
  Gã Siêu
  Gioa-Kim
  Hàn Mặc Tử
  Hạnh Đức
  Hương Kinh Trà Lũ
  Hoài Việt
  Hoàng Diệp, Lm.
  Hoàng Kim Tốt, Lm.
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Hoa Văn
  Joseph Trần Việt Hùng, Lm
  Lê Đình Bảng
  Lê Miên Khương
  Lê Ngọc Hồ
  Lưu Minh Gian
  Mặc Trầm Cung
  Mi Trầm, Lm.
  Ngô Duy Linh, Lm.
  Nguyễn Đức Cung
  Nguyễn Hùng Sơn
  Nguyễn Phú Long
  Nguyễn Thị Hồng Diệp
  Nguyễn Thị Kim Loan
  Nguyễn Thị Phượng
  Nguyễn Trung Tây, Lm
  Nguyễn Văn Hiển
  Nguyễn Văn Sướng
  Nguyễn Xuân Văn, Lm
  Nhóm Thánh Vịnh Nauy
  Nhất Chi Vũ
  Nt Goretti Võ Thị Sương
  Phạm Huyền
  Phạm Trung
  Quyên Di
  Sông Thanh
  Sr. Hoàng Yến
  Sr. Sương Mai
  TC. Phan Văn Khải
  Thái Anh
  Thanh Sơn
  Tin Yêu
  Trà Lũ
  Trịnh Tây Ninh
  Trọng Nhân, Lm
  Trăng Thập Tự, Lm.
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trần Mộng Tú
  Trần Ngọc Chương
  Trần Ngọc Mười Hai
  Trần Ngọc Thu
  Trần Thu Miên
  Trần Trung Đạo
  Tuấn Kim
  Vũ Thái Hòa
  Vũ Thủy
  Vân Đỳnh
  Việt Hải - Los Angeles
  ViVi
  Xuân Ly Băng
  Xuân Minh
 Tâm Linh Tôn Giáo
  Đỗ Tân Hưng
  Đặng Xuân Thành, Lm.
  Đinh Quang Thịnh, Lm.
  Bùi Tuần, Gm.
  Lê Công Đức, Lm.
  Lê Quang Vinh
  Mai Tá
  Minh Anh gp Huế, Lm.
  Ngô Phúc Hậu, Lm.
  Nguyễn Cao Siêu, S.J.
  Nguyễn Hữu An, Lm.
  Nguyễn Kim Ngân
  Nguyễn Lợi, Lm
  Nguyễn Tầm Thường, sj.
  Nguyễn Văn Nội
  Nguyễn Văn Thư, Lm
  Nguyễn Văn Thuận, HY
  Phạm Hoàng Nghị
  Phạm Văn Tuệ, Lm.
  Tý Linh
  Têrêsa Ngọc Nga
  Trần Mỹ Duyệt
  Trần Minh Huy, Lm.
  Vũ Văn An
  Võ Xuân Tiến, Lm.
 Nhiếp Ảnh
  Cao Tường
  Diệp Hải Dung
  Nguyễn Đức Cung
  Nguyễn Ngọc Danh
  Sen K
  Tâm Duy, Lm
TIẾN ĐẾN CÁCH XỬ LÝ MỤC VỤ VỀ VĂN HÓA

Buồng Cau của Mẹ
Ảnh của Lm. Trần Cao Tường, chụp ở sân Nhà Văn Hóa & Đức Tin ở Sài gòn.

Đây là tài liệu quan trọng về hội nhập và mục vụ văn hóa.
MLDL đã đưa lên trọn bản dịch bằng 3 thứ tiếng: Việt, anh, Pháp để có thể đối chiếu.

(Towards a Pastoral Approach to Culture by Pontifical Council of Culture)

 của Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa

Trần Hữu Thuần dịch.

“Từ lúc Phúc âm lần đầu tiên được rao giảng, Giáo hội đã biết đến tiến trình gặp gỡ và trộn lẫn với các nền văn hóa”

Xin mở Mục Lục ở cột bên trái

Nhập đề

 

Hoàn cảnh văn hóa mới, lãnh vực mới của Phúc âm hóa 

1 “Từ lúc Phúc âm lần đầu tiên được rao giảng, Giáo hội đã biết đến tiến trình gặp gỡ và trộn lẫn với các nền văn hóa” (Fides et ratio, số 70), vì “đó là một trong các thuộc tính của con người trần thế rằng con người có thể chu toàn nhân tính chân thực và đầy đủ chỉ với phương tiện văn hóa” (Gaudium et spes, số 53). Trong phương cách đó, Tin Mừng chính là Phúc âm của Đức Kitô cho mọi người và toàn thể nhân loại, “cả con cái cha mẹ của nền văn hóa mà họ sống trong đó” (Fides et ration, số 71), đến với họ trong nền văn hóa của chính họ, nền văn hóa thấm nhuần cách thế họ sống đức tin và đến lượt dần dần được định hình bởi cách sống đó. “Ngày nay, khi Phúc âm dần dần tiếp xúc với các nền văn hóa mà có lúc đã ở bên ngoài ảnh hưởng Kitô giáo, có những nhiệm vụ mới trong việc hội nhập văn hóa” (sđd, số 72). Đồng thời, một vài nền văn hóa Kitô truyền thống hoặc nền văn hoá đã thấm nhuần truyên thống tôn giáo hàng ngàn năm đang bị tan vỡ. Vì vậy, vấn đề không chỉ là ghép đức tin vào các nền văn hóa đó, mà còn là làm tái sinh một thế giới bài Kitô mà các tham khảo Kitô duy nhất của thế giới đó là những gì của một tự nhiên văn hóa. Trước thềm thiên niên kỷ thứ ba, Giáo hội toàn cầu đang đối diện với các hoàn cảnh văn hóa mới, các lãnh vực mới của việc Phúc âm hóa.

 

Đối diện với các thách thức của “thời đại chúng ta, thời đại vừa nghiêm trọng vừa hấp dẫn” (Redemptoris missio, số 38), Hội đồng Giáo hoàng về Văn hoá muốn chia sẻ một vài xác tín và gợi ý thực tế. Đó là kết quả của nhiều trao đổi tìm kiếm một cách xử lý đổi mới về văn hóa; cách riêng nhờ vào sự cộng tác hữu hiệu của Giám mục, linh mục giáo phận, và cộng tác viên của họ trong lãnh vực hoạt động tông đồ này như là một điểm vinh dự trong việc gặp gỡ sứ điệp của Đức Kitô. Vì mọi văn hóa đều “là một nỗ lực cân nhắc sự huyền nhiệm của thế giới và cách riêng của con người trần thế: đó là một phương cách để nhận định về chiều kích siêu việt của đời sống con người. Trung tâm của mọi văn hóa là cách xử lý về huyền nhiệm cao cả nhất: huyền nhiệm của Thiên Chúa.”[i] Thách thức quyết định của một cách xử lý mục vụ về văn hóa , vì “một đức tin không trở thành văn hóa là một đức tin không được chấp nhận sâu sắc, không được suy thấu hoàn toàn, không được sống trung kiên.”[ii] 

 

Các gợi ý đưa ra đáp ứng đòi hỏi cấp bách của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II với Ủy ban Giáo hoàng về Văn hóa: “ Quí vị phải giúp đỡ Giáo hội đáp ứng các vấn đề cơ bản đó về các nền văn hóa ngày nay: bằng cách nào sứ điệp của Giáo hội đạt đến các nền văn hoá mới đó, đến các hình thái hiện đại của hiểu biết và của cảm tính? Bằng cách nào Giáo hội của Đức Kitô tự làm cho tinh thần hiện đại hiểu tới mình, một tinh thần tự hào về thành quả đạt được và đồng thời băn khoăn nhiều đến tương lai của gia đình nhân loại?”[iii][1] Areopagus: Một ngọn đồi phía tây Acropolis, Athens, Hy lạp, dùng để hội họp và xử án, cũng là nơi Thánh Phaolô biện luận về Kitô giáo.


Ghi Chú (của tác giả)

[i] John Paul II, Discours à l’Assemblée Générale des Nations Unies, 5 October 1995, n. 9; Documentation Catholique, XCII (1995) 920

[ii] John Paul II, Letter instituting the Pontifical Council for Culture, 20 May 1982, AAS LXXIV (1982) 683-688
[iii] John Paul II, Address to the Pontifical Council for Culture, 15 January 1985

Mục Lục

Nhập đề

Hoàn cảnh văn hóa mới, lãnh vực mới về Phúc âm hóa

I. Đức tin và Văn hóa - Vài huớng dẫn

Đem Tin Mừng Phúc âm đến các nền văn hoá khác nhau

Phúc âm hóa và hội nhập văn hóa

Cách xử lý mục vụ về văn hóa

II. Thách thức và Cơ hội

Một thời đại mới trong lịch sử nhân loại (Gaudium et Spes, số 54)

Phát triển đô thị nhảy vọt và mất gốc văn hóa.

Truyền thông đại chúng và kỹ thuật thông tin

Nhân dạng quốc gia và dân thiểu số

Hoàn cảnh “areopagus”[1] mới và các khu vực truyền thống của văn hóa

Sinh thái học, khoa học và đạo đức sinh học

Gia đình và giáo dục

Nghệ thuật và giải trí

Đa dạng văn hóa và đa số tôn giáo

Các giáo phái và phong trào tôn giáo mới

III. Đề nghị cụ thể

Mục tiêu mục vụ cơ bản

Các tôn giáo và chiều kích tôn giáo

Các phương cách “thông thường” kinh nghiệm đức tin: đạo đức phổ thông, giáo xứ

Cơ sở giáo dục

Trung tâm đào tạo thần học

Trung tâm văn hóa công giáo

Truyền thông đại chúng và thông tin tôn giáo

Khoa học, kỹ thuật, đạo đức sinh học và sinh thái học

Nghệ thuật và nghệ sĩ

Di sản văn hoá và du lịch tôn giáo

Giới trẻ

Kết luận

Tiến đến cách xử lý mục vụ về văn hóa đổi mới nhờ quyền năng của Thánh Linh.


Tác giả Trần Hữu Thuần

   dunglac@gmail.com