Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Trần Hữu Thuần

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Đức Giêsu, Giám đốc Điều hành

Đức Giêsu Kitô Và Các Tôn Giáo - Luận văn về Thần học các tôn giáo (Hans Waldenfels)

Đức Maria, Mẹ Chúa Con (bộ 3): Phép lạ, Lòng sùng kính, và Tình Mẹ con (Mark P. Shea)

Đức Maria, Mẹ Chúa Con: Người Bảo Vệ Đầu Tiên của Đức Tin

Đức Maria, Mẹ Chúa Con - Bộ Một : Huyền thoại hiện đại và Chân lý ngày xưa

Đức Kitô Trong Tiến Hóa (Christ in Evolution của Elia Delio)

Ý Nguyện Tự Do, Tiền Định và Chủ Thuyết Định Đoạt

Thiên Chúa & Chủ Thuyết Vô Thần Mới

Tiến Đến Cách Xử Lý Mục Vụ về Văn Hóa

 Biên Tập - Tác Giả
 Văn Hóa Biên Khảo
  Đông Lan
  Đỗ Hữu Nghiêm, Gs.
  Đỗ Mạnh Tri
  Đỗ Quang Chính, sj.
  Đỗ Xuân Quế, Lm.
  Cao Phương Kỷ, Lm
  Hoàng Đình Hiếu
  Hoàng Kim Toan, Lm
  Hoàng Sỹ Quý, SJ.
  Kim Ân
  Kim Định
  Lê Đình Thông, phd.
  Lê Hữu Mục, Gs.
  Lê Ngọc Bích
  Lê Văn Lân, MD.
  Mặc Giao
  Nguyễn Đăng Trúc, Gs.
  Nguyễn Ước
  Nguyễn Công Bình, Ls.
  Nguyễn Chính Kết
  Nguyễn Cung Thông
  Nguyễn Khắc Dương
  Nguyễn Khắc Xuyên
  Nguyễn Long Thao
  Nguyễn Sơn Hà
  Nguyễn Thái Hợp, Gm.
  Nguyễn Tiến Cảnh, MD.
  Nguyễn Trí Dũng
  Nguyễn Trọng
  Nguyễn Văn Thành
  Nguyễn Văn Trung
  Nguyễn Vy Khanh
  Nguyễn Xuân Quang, MD.
  Nguyên Nguyên
  Phùng Văn Hóa
  Phan Đình Cho, Lm
  Phạm Đình Khiêm
  Phạm Hồng Lam
  Trần Cao Tường, Lm.
  Trần Hữu Thuần
  Trần Mạnh Trác
  Trần Ngọc Báu
  Trần Ngọc Thêm, Gs
  Trần Phong Vũ
  Trần Văn Đoàn
  Trần Văn Cảnh
  Trần Văn Kiệm, Lm.
  Trần Văn Toàn, Gs.
  Trần Vinh
  Vũ Đình Trác, Lm
  Vũ Hùng Tôn, Lm
  Vũ Kim Chính, Lm
  Vũ Thành, Lm
  Vĩnh An
 Văn Học Nghệ Thuật
  Đàm Trung Phán
  Đàm Trung Pháp, Gs.
  Đỗ Thảo Anh
  Đồng Xanh Thơ Nha Trang
  Đồng Xanh Thơ Sài Gòn
  Đồng Xanh Thơ Xuân Lộc
  Đường Phượng Bay
  Bùi Nghiệp
  Cát Đơn Sa
  Cao Huy Hoàng
  CLB Thánh Nhạc
  Du Tử Lê
  Duy Hân
  Gã Siêu
  Gioa-Kim
  Hàn Mặc Tử
  Hạnh Đức
  Hương Kinh Trà Lũ
  Hoài Việt
  Hoàng Diệp, Lm.
  Hoàng Kim Tốt, Lm.
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Hoa Văn
  Joseph Trần Việt Hùng, Lm
  Lê Đình Bảng
  Lê Miên Khương
  Lê Ngọc Hồ
  Lưu Minh Gian
  Mặc Trầm Cung
  Mi Trầm, Lm.
  Ngô Duy Linh, Lm.
  Nguyễn Đức Cung
  Nguyễn Hùng Sơn
  Nguyễn Phú Long
  Nguyễn Thị Hồng Diệp
  Nguyễn Thị Kim Loan
  Nguyễn Thị Phượng
  Nguyễn Trung Tây, Lm
  Nguyễn Văn Hiển
  Nguyễn Văn Sướng
  Nguyễn Xuân Văn, Lm
  Nhóm Thánh Vịnh Nauy
  Nhất Chi Vũ
  Nt Goretti Võ Thị Sương
  Phạm Huyền
  Phạm Trung
  Quyên Di
  Sông Thanh
  Sr. Hoàng Yến
  Sr. Sương Mai
  TC. Phan Văn Khải
  Thái Anh
  Thanh Sơn
  Tin Yêu
  Trà Lũ
  Trịnh Tây Ninh
  Trọng Nhân, Lm
  Trăng Thập Tự, Lm.
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trần Mộng Tú
  Trần Ngọc Chương
  Trần Ngọc Mười Hai
  Trần Ngọc Thu
  Trần Thu Miên
  Trần Trung Đạo
  Tuấn Kim
  Vũ Thái Hòa
  Vũ Thủy
  Vân Đỳnh
  Việt Hải - Los Angeles
  ViVi
  Xuân Ly Băng
  Xuân Minh
 Tâm Linh Tôn Giáo
  Đỗ Tân Hưng
  Đặng Xuân Thành, Lm.
  Đinh Quang Thịnh, Lm.
  Bùi Tuần, Gm.
  Lê Công Đức, Lm.
  Lê Quang Vinh
  Mai Tá
  Minh Anh gp Huế, Lm.
  Ngô Phúc Hậu, Lm.
  Nguyễn Cao Siêu, S.J.
  Nguyễn Hữu An, Lm.
  Nguyễn Kim Ngân
  Nguyễn Lợi, Lm
  Nguyễn Tầm Thường, sj.
  Nguyễn Văn Nội
  Nguyễn Văn Thư, Lm
  Nguyễn Văn Thuận, HY
  Phạm Hoàng Nghị
  Phạm Văn Tuệ, Lm.
  Tý Linh
  Têrêsa Ngọc Nga
  Trần Mỹ Duyệt
  Trần Minh Huy, Lm.
  Vũ Văn An
  Võ Xuân Tiến, Lm.
 Nhiếp Ảnh
  Cao Tường
  Diệp Hải Dung
  Nguyễn Đức Cung
  Nguyễn Ngọc Danh
  Sen K
  Tâm Duy, Lm
Ý NGUYỆN TỰ DO, TIỀN ĐỊNH VÀ CHỦ THUYẾT ĐỊNH ĐOẠT

(Free Will, Predestination, and Determinism) 

JOHN COWBURN, SJ 

TRẦN HỮU THUẦN (dịch)

 

DẪN NHẬP 

Tôi nghĩ, không thông thường với một cuốn sách đơn độc đề cập đến các vấn đề vừa thần học vừa triết học liên quan đến ý nguyện tự do. Đó chính là điều cuốn sách này làm.

Trong Phần I, tôi nêu lên những gì tôi gọi là giáo điều ý nguyện tự do (the free will doctrine) mà không chứng minh và không đi vào bất cứ vấn đề thần học nào. Bất cứ ai chỉ hứng thú về triết học nên đọc phần này rồi bỏ qua đến Phần III, trong đó tôi bác bỏ chủ thuyết quyết định (determinism) và từ đó chứng minh ý nguyện tự do.

Trong Phần II, tôi thảo luận các vấn đề thần học liên quan đến ý nguyện tự do: đó là các vấn đề, như là một vấn đề về đức tin Kitô giáo, liệu hiện thân con người có ý nguyện tự do hay không; nếu chúng ta có ý nguyện tự do đó, tuy thế, liệu Thiên Chúa có kiểm soát hành động của chúng ta hay không; và liệu Người có biết trước các hành động của chúng ta hay không. Bất cứ ai chỉ hứng thú với thần học nên đọc Phần I và rồi Phần này.

Trong Phần IV, tôi phân tích việc đưa ra quyết định. Điều này có lẽ là tâm lý học hơn là triết học, với một chương về tâm linh được đưa vào. 

Để tránh rườm rà trong các cước chú, tôi đã bỏ các sự kiện về xuất bản và chỉ đưa ra tên họ các tác giả và tên các cuốn sách và bài báo. Thông tin nhiều hơn nằm ở trong phần thư mục ở cuối sách.

Khi câu diễn đạt chỉ xẩy ra một hai lần trong một câu văn, tôi sử dụng “ông ấy hay bà ấy” khi dẫn chiếu đến một người có thể hoặc đàn ông hoặc đàn bà, nhưng tôi không viết, ví dụ: “khi một người đưa ra một quyết định ông hay bà ấycó thể cần phải hội ý với vợ ông ấy hay chồng bà ấy và ghi chép những gì bà ấy hay ông ấy muốn.” Trong các trường hợp đó, tôi dùng “ông ấy[1]” để gọi tắt cho “ông ấy hoặc bà ấy.”

Phần lớn các trích dẫn kinh thánh đều lấy từ Phiên bản tiêu chuẩn mới duyệt lại (New Revised Standard Version—NRSV); nếu một phiên bản khác được dùng, sẽ được ghi chú (NJB nghĩa là Kinh thánh Giêrusalem mới [New Jerusalem Bible]). 


[1] Trong bản dịch này, tôi dịch là người đó (chú thích của người dịch). Các chú thích trong bản dịch là của tác giả, trừ phi ghi chú khác đi.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MỤC LỤC

 

 

DẪN NHẬP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ch. 1/1

PHẦN MỘT—GIÁO ĐIỀU Ý NGUYỆN TỰ DO            

CHƯƠNG 1—Ý NGUYỆN TỰ DO         . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .  ch. 1/2 

Ba Thể Loại Biến Cố

             Biến Cố Đã Định Đoạt, Nghĩa Là Định Đoạt Trước

             Biến Cố Tùy Tiện, Sự Việc Xẩy Ra Cơ May

             Hành Động Tự Do  . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ch. 1/2

Giáo Điều Ý Nguyện Tự Do . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ch. 1/3

                                Năm Hành Động Tự Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ch. 1/4

                                Điều Kiện Tiên Quyết: Nhiều Điều Có Thể . . . . . . . .  ch. 1/5

                                Điều Có Thể Của Ý Nguyện Về Điều Ác .. . . . . . . . . ch. 1/7

                                Các Giai Đoạn Của Một Quyết Định

                                                Giai Đoạn Thứ nhất: Đưa Ra Phán Đoán Hoặc Các Phán Đoán

                                                Giai Đoạn Thứ Nhì: Chọn Lựa, Hoặc Đưa Ra Quyết Định . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ch. 1/8

                                                Giai Đoạn Thứ Ba: Hành Động

                                Con Người

                                Sự Tự Đầy Đủ Nhân Quả Của Quyết Định       . . . . . . . ch. 1/9

                                Sau Quyết Định

                                Ý Nguyện Tự Do Và Luân Lý

                                Tại Sao Tôi Chọn Các Ví Dụ Trên . . . . . . . . . . . . . . . . ch1/10

                CHƯƠNG 2—THỂ LOẠI SỰ VIỆC CHÚNG TA LÀM THEO Ý NGUYỆN TỰ DO CỦA CHÚNG TA

                                Hành Động Bên Trong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ch. 2/1

                                Hành Động Thể Chất

                                Chọn Lựa Sâu Sắc, Thường Đưa Ra Ngấm Ngầm . . . ch. 2/2

                                                Chọn Bản Chất Riêng Của Con Người

                                                Theo Hoặc Chống Lại Người Khác .. . . . .  ch.2/3

                                                Quyết Định Luân Lý Và Không Luân Lý . .  ch. 2/4

                                Các Chọn Lựa Dứt Khoát

                                Sự Đều Đặn Của Cách Ứng Xử Của Con Người . . . .  ch. 2/5

                CHƯƠNG 3—TỰ DO

                                Tự Do . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ch. 3/1

                                Các Giới Hạn Bình Thường Với Tự Do

                                Thiếu Tự Do Không Bình Thường .. .  . . . . . . . . . . . . ch. 3/2

                                Cấp Độ Tự Do

                                Thể Hiện Ý Nguyện Tự Do Nơi Không Có Tự Do Bên Ngoài

                CHƯƠNG 4—KHUÔN MẶT BÊN TRONG CỦA Ý NGUYỆN TỰ DO: CHỦ QUYỀN

CỦA HÀNH ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM . .. . . . . . . . . . . ch. 4/1

                                Chủ Quyền Của Hành Động Tự Do

                                Trách Nhiệm

                                                Ý Nghĩa Thứ Nhất, Nhìn Vào Tương Lai . .  ch. 4/2

                                                Ý Nghĩa Thứ Hai Của Trách Nhiệm: Đức Hạnh . .ch. 4/3

                                                Ý Nghĩa Thứ Ba Của Trách nhiệm: Nhìn Lại Quá Khứ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ch. 4/4

                                Cấp Độ Trách Nhiệm . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ch. 4/5

                                Một Đối Kháng Với ý Niệm Trách Nhiệm

                CHƯƠNG 5—MẶT NGOÀI CỦA Ý NGUYỆN TỰ DO:

        TÍNH KHÔNG ĐOÁN TRƯỚC ĐƯỢC . . . . . . . . . . . . .  ch. 5/1

                                Hành Động Tương Lai Là Gì

                                Nguồn Của Tri Thức

                                Ba Luận Điểm . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ch. 5/2

                                Lập Luận Thứ Nhất, Sử Dụng Hành Động

                                Lập Luận Thứ Hai . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ch. 5/3

                                Rằng Các Phát Biểu Dứt Khoát Về Các Hành Động Tự Do Tương Lai Nào Đó Đều Không

                                                Đúng Cũng Chẳng Sai . . . . . . . . . . . . . . .  ch. 5/4

                                Rằng Không Có Điều Gì Như Là Một Hành Động Tự Do Tương Lai Nhất Định

                                Một Số Tác Giả Từ Chối Tri Thức Trước . . .. . . . . . .  ch. 5/5

                                Một Số Phát Biểu Có Thể Được Về Các Biến Cố

                                                Đoán Trước Không Thuộc Về Các Biến Cố Nào Đó

                                                Xác Suất Trong Đoán Trước

                                                Phát Biểu Về Những Gì Có Thể Đã Xẩy Ra

                                                Phát Biểu Về Những Gì Lẽ Ra Đã Xẩy Ra

                                Tri Thức Trước Trong Một Số Phim Ảnh . . . . . . . . . .  ch. 5/7

                                Nghịch Lý Của Newcomb . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  ch. 5/8

                CHƯƠNG 6—CƠ MAY . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ch. 6/1

                                Cơ May

                                                Bụi Nguyên Tử

                                                Đời Sống

                                                Một Số Hiện Thân Không Tri Giác

                                Cơ May Trong Cuộc Sống Con Người . . . . . . . . . . . . ch. 6/2

                                Rằng Biến Cố Cơ May Không Thể Đoán Trước Được Cách Chắn Chắn Nhưng Đôi Khi Có Thể

                                                Đoán Trước Được Với Xác Suất

                                Sự Cần Thiết Thống Kê Và Xác Suất . . . .. . . . . . . . . . ch. 6/3

PHẦN HAI—Ý NGUYỆN TỰ DO: CÁC VẤN ĐỀ THẦN HỌC . . . . . . . . . . . . . ch. 7/1

                CHƯƠNG 7—Ý NGUYỆN TỰ DO CỦA CON NGƯỜI TRONG KINH THÁNH

                                                                VÀ TRONG CÁC TỔ PHỤ . .  . .  ch. 7/1

                                Cựu Ước

                                Ý Nguyện Tự Do Trong Tân Ước  . . . . . . . . . . . . . . .  ch. 7/2

                                                Phúc Âm Nhất Lãm Và Công Vụ

                                                Phaolô . ..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ch. 7/3

                                                Gioan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ch. 7/5

                                Tổ Phụ Hy Lạp

                                Giáo Thuyết Pelagius . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ch. 7/6

                                Augustine (354-430 Sau CN) . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  ch. 7/7

                                Các Người Theo Giáo Thuyết Nửa Pelagius Và Nói Thêm Về Augustine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ch. 7/9

                                Các Thế Kỷ Kế Tiếp

                                Lý Thuyết Và Thực Hành: Thần Học Và Tâm Linh  . . . . ch 7/10

                CHƯƠNG 8—THỜI TRUNG CỔ VÀ TRIẾT HỌC KINH VIỆN VỀ SAU . .  ch. 8/1

                                Ý Niệm Kinh Viện Về Thiên Chúa Và Ý Niệm Rằng Thiên Chúa Có Quyền Thống Trị

                                                Tối Cao Trên Vũ Trụ Hoặc Kiểm Soát Trước Mọi Biến Cố . . .  ch. 8/1

                                Rằng Thiên Chúa Ý Nguyện Mọi Sự Ngay Lập Tức Hoặc Ở “Bên Ngoài Thời Gian” . . . . . . . . . . . ch. 8/2

                                Vấn Đề Điều Ác: Thiên Chúa Và Quá Khứ

                                Ý Nguyện Tự Do Được Xác Định . . . . . . . . . . . . . . . .  ch. 8/3

                CHƯƠNG 9—TRONG LÚC VÀ SAU KHI CẢI CÁCH  .. . . . . . . . . ch. 9/1

                                Tin Lành Từ Luther Đến Thế Kỷ Thứ Mười Chín

                                Người Công Giáo Sau Cải Cách Cho Đến Thế Kỷ Thứ Mười Bảy . . . . . . . . . . . . . .  ch. 9/3

                                                Khẳng Định Ý Nguyện Tự Do

                                                Bañez Và Molina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ch. 9/4

                                                Chủ Thuyết Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ch. 9/6

                                Tư Duy Công Giáo Vào Thế Kỷ Thứ Mười Chín Và Hai Mươi . .ch. 9/6

                                Người Tin Lành Về Sau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ch. 9/7

               

CHƯƠNG 10—PHÊ PHÁN CÁC QUAN ĐIỂM

                                Sự Từ Khước Thẳng Thừng Của Kitô Hữu Về Ý Nguyện Tự Do Của Con Người . . . . . . . . . . . . .  ch 10/1

                                Ý Niệm Rằng Mọi Sự Xẩy Ra Phải Được Thiên Chúa Ý Nguyện Cách Riêng Và Đi Trước:

                                                Nghĩa Là, Thiên Chúa Có Quyền Kiểm Soát Trước Hoàn Toàn Hiện Thân Con Người . . . . . ch 10/2

                                Hai Ý Niệm “Đáng Kính: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ch 10/3

                                                Ý Niệm Rằng Thiên Chúa Chọn Lựa Những Ai Cuối Cùng Được Cứu

                                                Ý Niệm Rằng Công Trạng Phải Được Qui Cho Thiên Chúa Mà Thôi . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ch 10/4

                                                Lòng Tôn Kính

                                Một Số Chủ Thuyết . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ch 10/5

                                                Chủ Thuyết Pelagius

                                                Chủ Thuyết Nửa Pelagius

                                                Chủ Thuyết Thần Học

                                                Chủ Thuyết Bañez (Hoặc Chủ Thuyết Thomas) Và Chủ Thuyết Molina

                CHƯƠNG 11—TRI THỨC SIÊU NHIÊN VÀ LÝ THUYẾT CỦA TÔI

                                Khẳng Định Về Tri Thức Trước. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ch 11/1

                                                Tri Thức Trước Trong Cựu Ước

                                                Tri Thức Trước Trong Tân Ước  . . . . . . . . .  ch 11/2

                                                Tri Thức Trước Trong Giáo Hội Về Sau

                                Lý Thuyết Rằng Thiên chúa Ở Bên Ngoài Thời Gian, Quan Sát Các Biến Cố . . . . . . . . . . . . . . . . . ch 11/3

                                                Lý Thuyết

                                                Phê Phán Lý Thuyết Này

                                Lý Thuyết Rằng Thiên Chúa Biết Trước Tất Cả Các Biến Cố Bởi Vì Người Quyết Định Chúng . . ch 11/4

                                                Hai Thể Loại Tri Thức . . . . . . . . . . . . . . . . .  ch 11/4

                                                Ý Niệm Rằng Tất Cả Các Tri Thức Của Thiên Chúa Về Hành Động Của Tạo Vật Đều Là

                                                                Tri Thức Người Khởi Sự .. . . . . .  ch 11/4

                                                Các Giai Đoạn Trong Tri Thức Siêu Nhiên .. .  ch 11/5

                                                Rằng Có Một Quyết Định Và Một “Cái Nhìn” Duy Nhất

                                                Phê Phán Lý Thuyết Này

                                Tri Thức Chắc Hẵn . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ch 11/6

                                Thiên Chúa Biết Sự Việc Khi Chúng Xẩy Ra: Chúng Ta Định Đoạt Tri Thức Của Người

                                                Về Một Số Biến Cố

                                Thiên Chúa Hy Vọng Và Mong Ước

                                Một Số Vấn Đề Thần Học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ch 11/7

                                                Tính Thông Suốt Mọi Sự Siêu Nhiên

                                                Hành Động Và Tiếp Nhận . .. . . . . . . . . . . . . ch 11/8

                                                Cơ May

                                Báo Trước Trong Kinh Thánh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ch 11/9

                                Một Số Tác Giả

                                Một Số Quyết Định Siêu Nhiên Cách Riêng . . . . . . . . . ch 11/10

PHẦN BA—TRANH CÃI TRIẾT HỌC: CHỦ THUYẾT ĐỊNH ĐOẠT VỚI Ý NGUYỆN TỰ DO

                CHƯƠNG 12—CHỦ THUYẾT ĐỊNH ĐOẠT . . .. . . . . . . . . . . . . .  ch 12/1

                                Phát Biểu Về Chủ Thuyết Định Đoạt  . . . . . . . . . . . . .  ch 12/1

                                Chủ Thuyết Định Mệnh . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ch 12/2

                                Plato Và Aristotle

                                Shakespeare . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  ch 12/3

                                Triết Học Sau Thời Trung Cổ . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  ch 12/4

                                Ảnh Hưởng Của Khoa Học; Chủ Thuyết Định Đoạt . . . ch 12/5

                                                Khoa Học Nói Chung, Cách Riêng Vật Lý

                                                Khoa Học Và Chủ Thuyết Định Đoạt   . . .. . ch 12/6

                                Triết Học, Chịu Ảnh Hưởng Của Khoa Học   . . . . . . .  ch 12/7

                                Tâm Lý Học Khoa Học . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ch 12/8

                                                Tâm Lý Học Lý Thuyết

                                                Tâm Lý Học Lâm Sàng . . .  . . . . . . . . . . . ch 12/10

                                Một Số Lãnh Vực Cách Riêng . . . . . . . . . . . . . . . . .  ch 12/11

                                                Tội phạm học

                                                Lịch Sử Như Là Một Khoa Học

                                Văn Chương, Chịu Ảnh Hưởng Của Khoa Học . .. . .  ch 12/12

                CHƯƠNG 13—CHỦ THUYẾT TƯƠNG HỢP VÀ HÀM Ý CỦA CHỦ THUYẾT ĐỊNH ĐOẠT

                                Chủ Thuyết Tương Hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ch 13/1

                                Chân Lý Nằm Ở Giữa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ch 13/2

                                Hàm Ý Của Chủ Thuyết Định Đoạt

                                                Có Thể

                                                Trách Nhiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ch 13/3

                                                Luân Lý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ch 13/4

                                                Tự Do Chính Trị

                CHƯƠNG 14--ỦNG HỘ CHỦ THUYẾT ĐỊNH ĐOẠT

                                Các Lập Luận Triết Lý Ủng Hộ Chủ Thuyết Định Đoạt .    ch 14/1

                                                Chủ Thuyết Thực Nghiệm

                                                Sự Trong Sáng

                                                Nguyên Lý Về Đầy Đủ Lý Lẽ

                                                Tình Trạng Khó Xử: Nếu Không Được Định Đoạt, Thì Tùy Tiện . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  ch 14/2

                                                Lập Luận Từ Các Phát Biểu Về Tương Lai

                                Người Theo thuyết Định Đoạt Giải Thích Thế Nào Cảm Giác Của Chúng Ta

Về Ý Nguyện Tự Do . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . ch 14/2

                                Hấp Dẫn Càm Xúc Của Chủ Thuyết Định Đoạt . . . . . .  ch 14/3

                CHƯƠNG 15—TRÌNH BÀY LẬP LUẬN VÀ TRẢ LỜI CÁC LẬP LUẬN NÀY

                                Trình Bày Lập Luận . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ch 15/1

                                Trả Lời Các Lập Luận . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ch 15/2

                                                Chủ Thuyết Thực Nghiệm

                                                Sự Trong Sáng

                                                Nguyên Lý Nhân Quả

                                                Nếu Không Được Định Đoạt, Thế Thì Tùy Tiện . . .ch 15/4

                                                Lập Luận Từ Các Phát Biểu Về Tương Lai

                                Tính Nhân Đạo Của Chủ Thuyết Định Đoạt . . . . . . . . . . ch 15/5

                                Kết Luận

                CHƯƠNG 16—CHỐNG CHỦ THUYẾT ĐỊNH ĐOẠT

                                Bác Bỏ . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ch 16/1

                                Tính Không Thiết Thực Của Chủ Thuyết Định Đoạt . . . .  ch 16/3

                                Tính Không Thực Tế Của Chú Thuyết Định Đoạt . . . . . .  ch 16/5

                                Tại Sao Chủ Thuyết Định Đoạt Là Xấu

                                                Tác Nhân Con Người

                                                Một Người Và Trách Nhiệm Của Người Đó ..  ch 16/6

                                                Việc Từ Khước Luân Lý

                                                Phán Đoán Của Chúng Ta Về Thế Giới Như Hiện Giờ Đang Là  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ch 16/7

                                Chủ Thuyết Định Đoạt Và Tương Lai Của Xã Hội  . . . . . ch 16/8

                                Kết Luận

                CHƯƠNG 17—CHỦ THUYẾT ĐỊNH ĐOẠT VÀ TƯ PHÁP HÌNH SỰ  . ch 17/1

                                Di Truyền Và Cải Tiến Di Truyền

                                Chủ Thuyết Môi Trường Và Tội Phạm Học Phóng Túng  . ch 17/2

                                                Từ Khước Trách Nhiệm

                                                Từ Khước Hình Phạt . . .  . . . . . . . . . . . . . . ch 17/3

                                                Làm Gì Với Tội Ác

                            

Tác giả Trần Hữu Thuần

   dunglac@gmail.com