Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Cao Phương Kỷ, Lm

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Thông Điệp “Thiên Chúa là Yêu Thương”

Đạo Thiên Chúa và Dân Nước Việt

Thiên Chúa Giáo và Tam Giáo

 Biên Tập - Tác Giả
 Văn Hóa Biên Khảo
  Đông Lan
  Đỗ Hữu Nghiêm, Gs.
  Đỗ Mạnh Tri
  Đỗ Quang Chính, sj.
  Đỗ Xuân Quế, Lm.
  Cao Phương Kỷ, Lm
  Hoàng Đình Hiếu
  Hoàng Kim Toan, Lm
  Hoàng Sỹ Quý, SJ.
  Kim Ân
  Kim Định
  Lê Đình Thông, phd.
  Lê Hữu Mục, Gs.
  Lê Ngọc Bích
  Lê Văn Lân, MD.
  Mặc Giao
  Nguyễn Đăng Trúc, Gs.
  Nguyễn Ước
  Nguyễn Công Bình, Ls.
  Nguyễn Chính Kết
  Nguyễn Cung Thông
  Nguyễn Khắc Dương
  Nguyễn Khắc Xuyên
  Nguyễn Long Thao
  Nguyễn Sơn Hà
  Nguyễn Thái Hợp, Gm.
  Nguyễn Tiến Cảnh, MD.
  Nguyễn Trí Dũng
  Nguyễn Trọng
  Nguyễn Văn Thành
  Nguyễn Văn Trung
  Nguyễn Vy Khanh
  Nguyễn Xuân Quang, MD.
  Nguyên Nguyên
  Phùng Văn Hóa
  Phan Đình Cho, Lm
  Phạm Đình Khiêm
  Phạm Hồng Lam
  Trần Cao Tường, Lm.
  Trần Hữu Thuần
  Trần Mạnh Trác
  Trần Ngọc Báu
  Trần Ngọc Thêm, Gs
  Trần Phong Vũ
  Trần Văn Đoàn
  Trần Văn Cảnh
  Trần Văn Kiệm, Lm.
  Trần Văn Toàn, Gs.
  Trần Vinh
  Vũ Đình Trác, Lm
  Vũ Hùng Tôn, Lm
  Vũ Kim Chính, Lm
  Vũ Thành, Lm
  Vĩnh An
 Văn Học Nghệ Thuật
  Đàm Trung Phán
  Đàm Trung Pháp, Gs.
  Đỗ Thảo Anh
  Đồng Xanh Thơ Nha Trang
  Đồng Xanh Thơ Sài Gòn
  Đồng Xanh Thơ Xuân Lộc
  Đường Phượng Bay
  Bùi Nghiệp
  Cát Đơn Sa
  Cao Huy Hoàng
  CLB Thánh Nhạc
  Du Tử Lê
  Duy Hân
  Gã Siêu
  Gioa-Kim
  Hàn Mặc Tử
  Hạnh Đức
  Hương Kinh Trà Lũ
  Hoài Việt
  Hoàng Diệp, Lm.
  Hoàng Kim Tốt, Lm.
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Hoa Văn
  Joseph Trần Việt Hùng, Lm
  Lê Đình Bảng
  Lê Miên Khương
  Lê Ngọc Hồ
  Lưu Minh Gian
  Mặc Trầm Cung
  Mi Trầm, Lm.
  Ngô Duy Linh, Lm.
  Nguyễn Đức Cung
  Nguyễn Hùng Sơn
  Nguyễn Phú Long
  Nguyễn Thị Hồng Diệp
  Nguyễn Thị Kim Loan
  Nguyễn Thị Phượng
  Nguyễn Trung Tây, Lm
  Nguyễn Văn Hiển
  Nguyễn Văn Sướng
  Nguyễn Xuân Văn, Lm
  Nhóm Thánh Vịnh Nauy
  Nhất Chi Vũ
  Nt Goretti Võ Thị Sương
  Phạm Huyền
  Phạm Trung
  Quyên Di
  Sông Thanh
  Sr. Hoàng Yến
  Sr. Sương Mai
  TC. Phan Văn Khải
  Thái Anh
  Thanh Sơn
  Tin Yêu
  Trà Lũ
  Trịnh Tây Ninh
  Trọng Nhân, Lm
  Trăng Thập Tự, Lm.
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trần Mộng Tú
  Trần Ngọc Chương
  Trần Ngọc Mười Hai
  Trần Ngọc Thu
  Trần Thu Miên
  Trần Trung Đạo
  Tuấn Kim
  Vũ Thái Hòa
  Vũ Thủy
  Vân Đỳnh
  Việt Hải - Los Angeles
  ViVi
  Xuân Ly Băng
  Xuân Minh
 Tâm Linh Tôn Giáo
  Đỗ Tân Hưng
  Đặng Xuân Thành, Lm.
  Đinh Quang Thịnh, Lm.
  Bùi Tuần, Gm.
  Lê Công Đức, Lm.
  Lê Quang Vinh
  Mai Tá
  Minh Anh gp Huế, Lm.
  Ngô Phúc Hậu, Lm.
  Nguyễn Cao Siêu, S.J.
  Nguyễn Hữu An, Lm.
  Nguyễn Kim Ngân
  Nguyễn Lợi, Lm
  Nguyễn Tầm Thường, sj.
  Nguyễn Văn Nội
  Nguyễn Văn Thư, Lm
  Nguyễn Văn Thuận, HY
  Phạm Hoàng Nghị
  Phạm Văn Tuệ, Lm.
  Tý Linh
  Têrêsa Ngọc Nga
  Trần Mỹ Duyệt
  Trần Minh Huy, Lm.
  Vũ Văn An
  Võ Xuân Tiến, Lm.
 Nhiếp Ảnh
  Cao Tường
  Diệp Hải Dung
  Nguyễn Đức Cung
  Nguyễn Ngọc Danh
  Sen K
  Tâm Duy, Lm
THIÊN CHÚA GIÁO VÀ TAM GIÁO

Nội Dung Sách Thiên Chúa Giáo và Tam Giáo chi tiết


 Lời Mở Đầu: Mục Đích và Phương Pháp "Đàm Đạo Tôn Giáo" hay Hội Nhập Văn Hóa.

 Chương 1: Linh Mục Đắc Lộ, vị sáng tác ra chữ Quốc Ngữ và là một trong những vị đã xây dựng Thiên Chúa Giáo tại Việt Nam. A. Cha Đắc Lộ và Phương Pháp “Hội Nhập Văn Hóa”  B.  Những Vấn Đề Cha Đắc Lộ Chưa Thực Hiện. C.  Những Thách Đố Đối Với Chúng Ta Ngày Nay     

  Chương 2: Phương Pháp Suy Luận của Đông và Tây Phương:

Đoạn I.  Lý Luận Biện Biệt Của Tây Phương.

Đoạn II.  Trực Giác “Nhất Quán”Của Đông Phương.

 

  Chương 3: Vấn đề Nhân Tính, hay Con Người là ai?

Đoạn I.  Nhân Tính Trong Nho Giáo. A.  Nhân Tính Theo Mạnh Tử. B. Nhân Tính Theo Tuân Tử. C.  Nhân Tính Theo Đổng Trọng Thư. D.  Nhân Tính Theo Chu Hi. E.  Nhân Tính Theo Vương Dương Minh.

 Đoạn II.  Quan Niệm “Vô Ngã” Trong Phật Giáo. A.  Những Hiểu Lầm, Thắc Mắc. B.  Ý Nghĩa Chính Thực Về (Anatta) “Vô Ngã”. C. Cần Giải Thoát “Giả Ngã”. Tìm Về Chân Ngã.

Đoạn III.  Nhân Tính Trong Thiên Chúa Giáo.

 

 Chương 4: Quan niệm về Cứu Độ.

Đoạn I.  Tại Sao Cần Cứu Độ? A.  Đời Là Bể Khổ . B.  Ý Thức Về Tội Lỗi. C. Tỉnh Ngộ, Hối Cải, Canh Tân. D.  Niềm Tin Siêu Thoát. 

 Đoạn II.  Cứu Độ Trong Phật Giáo. A.  Khổ Đế. B.  Tập Đế . C. Diệt Đế: Niết Bàn. D.  Đạo Đế: Bát Chính Đạo.

Đoạn III.  Cứu Độ Trong Thiên Chúa Giáo. A.  Ý Niệm Về Cứu Độ. B.  Sự Quan Trọng Của “Lịch Sử Cứu Độ”. C.  Thiên Chúa Nhập Thể. D.  Lãnh Nhận Thiên An Cứu Độ.

 

  Chương 5: Quan niệm về Tình Yêu: nhân ái, từ bi, bác ái.

Đoạn I.  Nhân Ai Trong Nho Giáo. A.  Đạo Nhân Là Gì? B.  Đạo Nhân Theo Phái Tâm Học. C.  Mạnh Tử Và Mặc Tử Đối Với Đạo Nhân. D.  Đạo Học (Lão Giáo) Đối Với Đạo Nhân.

Đoạn II.  Từ Bi Trong Phật Giáo. A.  Luân Lý Và Tu Đức Của Phật Giáo. B.  Đức Từ Bi Là Gì? C.  Các Vị Thần Hiện Thân Của Đức Từ Bi. D.  Bố Thí Ba-La-Mật Là Gì?

Đoạn III.  Bác Ai Của Thiên Chúa Giáo. A.  Thiên Chúa Là Căn Nguyên. B.  Tương Quan Giữa Tình Ai Thiên Chúa. C.  Đức Bác Ai Và Quan Niệm Nhân Vị. D.  Tình Tương Giao Giữa Các Nhân Vị.

 Chương 6: Nguyên Lý Siêu Việt trong Nho Giáo, Lão Giáo, và Ý Thức Giải Thoát trong Phật Giáo.

Đoạn I.  Quan Niệm “Đạo” Trong Nho Giáo. A.  Định Nghĩa Chung: Đạo Là Gì? B.  Phân Biệt “Đạo” Và “đạo”. C.  Đạo: Nguồn Gốc Của Vũ Trụ. D.  Ngũ Hành: Cấu Trúc Của Vũ Trụ. E.  Nguồn Gốc Sự Biến Hóa Của Vũ Trụ.

Đoạn II.  Quan Niệm “Đạo” Của Lão-Trang. A.  Đạo Là Vô Danh. B.  Đạo Là “Vô”. C.  Đạo Là Một. D.  Đạo Là Thường. E.  Đạo Và Đức.

  Đoạn III.  Ý Thức Siêu Việt Theo Phái Lý Học. A.  Lý Học Của Chu Hi . B.  Tâm Học Của Vương Dương Minh.

  Đoạn IV.  Ý Thức Siêu Thoát Trong Phật Giáo. A.  Kinh Nghiệm Tôn Giáo. B.  Những Danh Từ Và Ý Niệm về Siêu Thoát.

 

 Chương 7: Ngôi Vị Thiên Chúa , Thượng Đế và “Ông Trời” trong Tín Ngưỡng dân gian Việt Nam.

Đoạn I.  Thiên Chúa Ngôi Vị (Personal God).

Đoạn II.  Thiên Chúa Siêu Việt Và Nội Tại. A.  Thiên Chúa Siêu Việt (Transcendent). B.  Thiên Chúa Nội Tại (Immanent).

Đoạn III.  Thiên Chúa Tạo Hóa.

Đoạn IV.  Niềm Tin Vào Một Vị Thượng Đế.

Đoạn V.   “ÔNG TRỜI” Việt Nam.

 

 Chú Thích và Tham Khảo

 Phụ Trương: Gia đình Đông và Tây

                        Hạnh phúc chân thật : đời là bể khổ?

                        Ý Nghĩa Ngày Tết

                        Chết và Sống

_________________________________________________

 

NỘI DUNG chi tiết

Sách THIÊN CHÚA GIÁO VÀ TAM GIÁO
 

Lời Mở Đầu  

Mục Đích và Phương Pháp “Đàm Đạo Tôn Giáo”      vii

 

Chương Một - Linh Mục Đắc Lộ  1

 

A.  Cha Đắc Lộ và Phương Pháp “Hội Nhập Văn Hóa”         3  

B.  Những Vấn Đề Cha Đắc Lộ Chưa Thực Hiện        8  

C.  Những Thách Đố Đối Với Chúng Ta Ngày Nay     10

 

Chương Hai - Phương Pháp Suy Luận Đông Tây       28

 

Đoạn I.  Lý Luận Biện Biệt Của Tây Phương    29

 

A.  Luật Mâu Thuẫn          30  

B.  Tam Đoạn Luận: Suy Diễn    31  

C.  Phương Pháp Qui Nạp 32  

D.  Biện Chứng Pháp        33  

E.  Phân Loại, Phân Tích Để Hợp Nhất   34  

F.  Thần Học Phủ Định (Theologia Negativa)   35  

G.  Loại Tỷ (Analogia, Analogia Entis)   36  

H.  Ý Niệm Về Ngôi Vị, Bản Vị, Hữu Ngã          43

 

Đoạn II.  Trực Giác “Nhất Quán”Của Đông Phương   68

 

A.  Luật Phản Hồi   47  

B.  Đạo: Nguyên Lý Siêu Việt, Vô Hình 48  

C.  Đường Lối Phủ Định (Via Negativa) 50  

D.  Thinh Lặng, Chiêm Ngưỡng   52  

E.  Tinh Thần Bao Dung    54  

F.  Phương Pháp: Tùy Cơ Ứng Biến (Upaya)   55  

G.  Những Dị  Biệt  57  

Chương Ba - Nhân Tính    68

 

Đoạn I.  Nhân Tính Trong Nho Giáo      68

 

A.  Nhân Tính Theo Mạnh Tử      69  

B.  Nhân Tính Theo Tuân Tử       70  

C.  Nhân Tính Theo Đổng Trọng Thư    72  

D.  Nhân Tính Theo Chu Hi         73  

E.  Nhân Tính Theo Vương Dương Minh 79

 

Đoạn II.  Quan Niệm “Vô Ngã” Trong Phật Giáo       88  

A.  Những Hiểu Lầm, Thắc Mắc . 89  

B.  Ý Nghĩa Chính Thực Về (Anatta) “Vô Ngã”.         91  

C.  Cần Giải Thoát “Giả Ngã”.     94  

D.  Tìm Về Chân Ngã.       95

 

Đoạn III.  Nhân Tính Trong Thiên Chúa Giáo   98  

A.  Nhân Sinh, Nhân Vị, Địa Vị Con Người       100  

B.  Bản Tính Tự Nhiên Của Con Người   102  

C.  Thiên Ân           107  

D.  Tương Quan Giữa Thiên Ân và Tự Nhiên    109  

E.  Tội Ác, Tình Tư Dục Và Bản Tính Tự Nhiên  114

 

Chương Bốn - Cứu Độ     131

 

Đoạn I.  Tại Sao Cần Cứu Độ?    131  

A.  Đời Là Bể Khổ   132  

B.  Ý Thức Về Tội Lỗi        133  

C.  Tỉnh Ngộ, Hối Cải, Canh Tân 135  

D.  Niềm Tin Siêu Thoát    136  

Đoạn II.  Cứu Độ Trong Phật Giáo        136

 

A.  Khổ Đế             138  

B.  Tập Đế             139  

C.  Diệt Đế: Niết Bàn.       148  

D.  Đạo Đế: Bát Chính Đạo.       151

 

Đoạn III.  Cứu Độ Trong Thiên Chúa Giáo.     155  

A.  Ý Niệm Về Cứu Độ      156  

B.  Sự Quan Trọng Của “Lịch Sử Cứu Độ”.     160  

C.  Thiên Chúa Nhập Thể  168  

D.  Lãnh Nhận Thiên An Cứu Độ 176 
 

Chương Năm - Tình Ái      196  

Đoạn I.  Nhân Ai Trong Nho Giáo         197  

A.  Đạo Nhân Là Gì?         199  

B.  Đạo Nhân Theo Phái Tâm Học        201  

C.  Mạnh Tử Và Mặc Tử Đối Với Đạo Nhân      204  

D.  Đạo Học (Lão Giáo) Đối Với Đạo Nhân     206

 

Đoạn II.  Từ Bi Trong Phật Giáo  210  

A.  Luân Lý Và Tu Đức Của Phật Giáo   211  

B.  Đức Từ Bi Là Gì?         213  

C.  Các Vị Thần Hiện Thân Của Đức Từ Bi       214  

D.  Bố Thí Ba-La-Mật Là Gì?       215

 

Đoạn III.  Bác Ai Của Thiên Chúa Giáo  220  

A.  Thiên Chúa Là Căn Nguyên   222  

B.  Tương Quan Giữa Tình Ai Thiên Chúa        225 

C.  Đức Bác Ai Và Quan Niệm Nhân Vị  228  

D.  Tình Tương Giao Giữa Các Nhân Vị  230 
 

Chương Sáu - Quan Niệm Về Một Nguyên Lý Siêu Việt      255  

Đoạn I.  Quan Niệm “Đạo” Trong Nho Giáo    256  

A.  Định Nghĩa Chung: Đạo Là Gì?        257  

B.  Phân Biệt “Đạo” Và “đạo”     260  

C.  Đạo: Nguồn Gốc Của Vũ Trụ 263  

D.  Ngũ Hành: Cấu Trúc Của Vũ Trụ.    266  

E.  Nguồn Gốc Sự Biến Hóa Của Vũ Trụ         273

 

Đoạn II.  Quan Niệm “Đạo” Của Lão-Trang    278  

A.  Đạo Là Vô Danh         279  

B.  Đạo Là “Vô”      281  

C.  Đạo Là Một      285  

D.  Đạo Là Thường 286  

E.  Đạo Và Đức      288  

Đoạn III.  Ý Thức Siêu Việt Theo Phái Lý Học  291  

A.  Lý Học Của Chu Hi      293  

B.  Tâm Học Của Vương Dương Minh   298  

Đoạn IV.  Ý Thức Siêu Thoát Trong Phật Giáo 308  

A.  Kinh Nghiệm Tôn Giáo 311  

B.  Những Danh Từ Và Ý Niệm về Siêu Thoát  312  

Chương Bảy - Niềm Tin Vào Một Ngôi Vị Thiên Chúa          319 

Đoạn I.  Thiên Chúa Ngôi Vị (Personal God)   320  

Đoạn II.  Thiên Chúa Siêu Việt Và Nội Tại       329  

A.  Thiên Chúa Siêu Việt (Transcendent)        330  

B.  Thiên Chúa Nội Tại (Immanent)      337  

Đoạn III.  Thiên Chúa Tạo Hóa   345  

Đoạn IV.  Niềm Tin Vào Một Vị Thượng Đế     352  

Đoạn V.   “ÔNG TRỜI” Việt Nam 385

Tác giả Cao Phương Kỷ, Lm

   dunglac@gmail.com