Xiển dương đạo sống văn hóa Việt có sức bay lên trong cái thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên.
Mạng Lưới Dũng Lạc Tủ Sách Dũng Lạc Phòng Ảnh Nghệ Thuật Hướng Dẫn
Đỗ Xuân Quế, Lm.
doxuanque@hcm.vnn.vn

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

Dẫn vào & Bàn Về Thánh Nhạc

Phụng Vụ và Đời Sống

Đức Tin Trong Đời

 Biên Tập - Tác Giả
 Văn Hóa Biên Khảo
  Đông Lan
  Đỗ Hữu Nghiêm, Gs.
  Đỗ Mạnh Tri
  Đỗ Quang Chính, sj.
  Đỗ Xuân Quế, Lm.
  Cao Phương Kỷ, Lm
  Hoàng Đình Hiếu
  Hoàng Kim Toan, Lm
  Hoàng Sỹ Quý, SJ.
  Kim Ân
  Kim Định
  Lê Đình Thông, phd.
  Lê Hữu Mục, Gs.
  Lê Ngọc Bích
  Lê Văn Lân, MD.
  Mặc Giao
  Nguyễn Đăng Trúc, Gs.
  Nguyễn Ước
  Nguyễn Công Bình, Ls.
  Nguyễn Chính Kết
  Nguyễn Cung Thông
  Nguyễn Khắc Dương
  Nguyễn Khắc Xuyên
  Nguyễn Long Thao
  Nguyễn Sơn Hà
  Nguyễn Thái Hợp, Gm.
  Nguyễn Tiến Cảnh, MD.
  Nguyễn Trí Dũng
  Nguyễn Trọng
  Nguyễn Văn Thành
  Nguyễn Văn Trung
  Nguyễn Vy Khanh
  Nguyễn Xuân Quang, MD.
  Nguyên Nguyên
  Phùng Văn Hóa
  Phan Đình Cho, Lm
  Phạm Đình Khiêm
  Phạm Hồng Lam
  Trần Cao Tường, Lm.
  Trần Hữu Thuần
  Trần Mạnh Trác
  Trần Ngọc Báu
  Trần Ngọc Thêm, Gs
  Trần Phong Vũ
  Trần Văn Đoàn
  Trần Văn Cảnh
  Trần Văn Kiệm, Lm.
  Trần Văn Toàn, Gs.
  Trần Vinh
  Vũ Đình Trác, Lm
  Vũ Hùng Tôn, Lm
  Vũ Kim Chính, Lm
  Vũ Thành, Lm
  Vĩnh An
 Văn Học Nghệ Thuật
  Đàm Trung Phán
  Đàm Trung Pháp, Gs.
  Đỗ Thảo Anh
  Đồng Xanh Thơ Nha Trang
  Đồng Xanh Thơ Sài Gòn
  Đồng Xanh Thơ Xuân Lộc
  Đường Phượng Bay
  Bùi Nghiệp
  Cát Đơn Sa
  Cao Huy Hoàng
  CLB Thánh Nhạc
  Du Tử Lê
  Duy Hân
  Gã Siêu
  Gioa-Kim
  Hàn Mặc Tử
  Hạnh Đức
  Hương Kinh Trà Lũ
  Hoài Việt
  Hoàng Diệp, Lm.
  Hoàng Kim Tốt, Lm.
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Hoa Văn
  Joseph Trần Việt Hùng, Lm
  Lê Đình Bảng
  Lê Miên Khương
  Lê Ngọc Hồ
  Lưu Minh Gian
  Mặc Trầm Cung
  Mi Trầm, Lm.
  Ngô Duy Linh, Lm.
  Nguyễn Đức Cung
  Nguyễn Hùng Sơn
  Nguyễn Phú Long
  Nguyễn Thị Hồng Diệp
  Nguyễn Thị Kim Loan
  Nguyễn Thị Phượng
  Nguyễn Trung Tây, Lm
  Nguyễn Văn Hiển
  Nguyễn Văn Sướng
  Nguyễn Xuân Văn, Lm
  Nhóm Thánh Vịnh Nauy
  Nhất Chi Vũ
  Nt Goretti Võ Thị Sương
  Phạm Huyền
  Phạm Trung
  Quyên Di
  Sông Thanh
  Sr. Hoàng Yến
  Sr. Sương Mai
  TC. Phan Văn Khải
  Thái Anh
  Thanh Sơn
  Tin Yêu
  Trà Lũ
  Trịnh Tây Ninh
  Trọng Nhân, Lm
  Trăng Thập Tự, Lm.
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trần Mộng Tú
  Trần Ngọc Chương
  Trần Ngọc Mười Hai
  Trần Ngọc Thu
  Trần Thu Miên
  Trần Trung Đạo
  Tuấn Kim
  Vũ Thái Hòa
  Vũ Thủy
  Vân Đỳnh
  Việt Hải - Los Angeles
  ViVi
  Xuân Ly Băng
  Xuân Minh
 Tâm Linh Tôn Giáo
  Đỗ Tân Hưng
  Đặng Xuân Thành, Lm.
  Đinh Quang Thịnh, Lm.
  Bùi Tuần, Gm.
  Lê Công Đức, Lm.
  Lê Quang Vinh
  Mai Tá
  Minh Anh gp Huế, Lm.
  Ngô Phúc Hậu, Lm.
  Nguyễn Cao Siêu, S.J.
  Nguyễn Hữu An, Lm.
  Nguyễn Kim Ngân
  Nguyễn Lợi, Lm
  Nguyễn Tầm Thường, sj.
  Nguyễn Văn Nội
  Nguyễn Văn Thư, Lm
  Nguyễn Văn Thuận, HY
  Phạm Hoàng Nghị
  Phạm Văn Tuệ, Lm.
  Tý Linh
  Têrêsa Ngọc Nga
  Trần Mỹ Duyệt
  Trần Minh Huy, Lm.
  Vũ Văn An
  Võ Xuân Tiến, Lm.
 Nhiếp Ảnh
  Cao Tường
  Diệp Hải Dung
  Nguyễn Đức Cung
  Nguyễn Ngọc Danh
  Sen K
  Tâm Duy, Lm
PHỤNG VỤ VÀ ĐỜI SỐNG

LỜI NÓI ĐẦU

Cũng như Đức Tin trong đời, Phụng vụ và đời sống không phải là một thiên khảo luận trình bày có mạch lạc và hệ thống về phụng vụ, mà chỉ là những bài viết có liên quan thiết thực đến phụng vụ trong đời sống.

Phụng vụ là sự sống và tinh thần hơn là lễ nghi hay nghi thức. Phải có lễ nghi và luật chữ đỏ để qui định và hướng dẫn sinh họat phụng vụ. Nhưng bấy nhiêu chưa đủ mà còn phải có tinh thần, ý thức và sự hiểu biết. Những thứ này là như linh hồn của phụng vụ. Không có linh hồn thì xác không thể sống được. Vì vậy, khi chết, người ta bảo là linh hồn ra khỏi xác. Trong phụng vụ cũng thế, nghi thức, lễ nghi, luật chữ đỏ giống như thân xác, còn tinh thần, ý thức, sự hiểu biết, cảm quan về cái hay, cái đẹp, cái thâm thúy, cái nghĩa lý của phụng vụ mới là điều quan trọng và cần thiết hơn. Nói như vậy không có ý bảo là nên coi nhẹ lễ nghi và luật chữ đỏ mà chỉ muốn nói phải mặc cho những thứ đó một cái hồn. Hồn đó là sự thờ phượng trong Thần khí và Sự thật, đúng như lời Chúa Giê-su dậy : "Thiên Chúa là Thần khí và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong Thần khí và Sự thật".(Ga 4,24)

Vậy, phụng vụ phải thật, phải đúng với ý nghĩa. Phụng vụ chú trọng đến hồn sống, đến tinh thần, sao cho người cử hành cũng như tham dự thấy mình như kín múc được sức sống thiêng liêng qua các lễ nghi, cử chỉ và nhất là lời đọc trong các bản văn phụng vụ dùng trong thánh lễ và các sinh hoạt phụng vụ.

Phụng vụ phải soi sáng, thúc đẩy tín hữu đi xa và tiến sâu hơn trên địa hạt đạo lý và nuôi dưỡng họ trong đời sống đức tin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

MỤC LỤC

 

1. Thế nào là Phụng vụ  

2. Phụng vụ và đời sống  

3. Thánh nhạc và Phụng vụ  

4. Việc thờ phượng trong Ky-tô giáo  

5. Thờ phượng Thiên.Chúa và thánh hóa con người  

6. Bí tích và Giáo Hội  

7. Bí tích và Phụng vụ  

8. Đọc kinh - Cầu nguyện  

9. Lễ Giáng sinh là một mầu nhiệm hay một kỷ niệm  

10. Nỗi lòng Noel  

11. Mùa Chay  

12. Sám hối  

13. Ý nghĩa ngày Chúa nhật  

14. Xây nhà thờ  

15. Trang trí  

16. Nhà thờ chánh tòa Lạng Sơn 

Tác giả Đỗ Xuân Quế, Lm.

   dunglac@gmail.com